POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregledi na webu - odluka o rješavanju - uredba o stručnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 62. stavak 3. i članka 63."Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br 75/93), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
o uvjekima i načinu provođenja privatnog zdravstvenog osiguranja

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se imovinski cenzus koji je potreban za stjecanje privatnog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: privatno osiguranje) te uvjeti i način provođenja privatnog osiguranja.

Članak 2.
Osiguranikom, prema odredbama ovog pravilnika, smatra se osoba koja s osigurateljem zaključi ugovor o privatnom osiguranju.
Osigurateljem, prema odredbama ovog pravilnika, smatra se pravna osoba, koja je sukladno odredbama Zakona o osiguranju ("Narodne novine", br. 9/94), registrira na za Obavljanje djelatnosti osiguranja u Repuhlici Hrvatskoj

Članak 3.
Osiguranik privatnog osiguranja ima pravo na zdravstveno osiguranje najmanje u opsegu obveznog zdravstvenog osiguranja

Članak 4.
Osiguranik se može privatno osigurati pod uvjetom, da u toku prethodne godine ostvari dohodak od 60.000 DEM.

Članak 5.
Ukoliko članovi obitelji osiguranika nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi, privatno osiguranje osiguranika odnosi se i na članove obitelji osiguranika.

Članak 6.
Osiguranik s osigurateljem zaključuje ugovor (policu) o privatnom osiguranju na temelju prethodne ponude.

Ugovor o privatnom osiguranju mora sadržavati najmanje

  1. Opseg i sadržaj privatnog osiguranja;
  2. ime i prezime osobe koja dobiva status osiguranika,
  3. visinu premije i način plaćanja,
  4. trajanje privatnog osiguranja (naznaku prvog i posljednjeg dana).


Članak 7.
Na temelju ugovora o privatnom osiguranju, osiguranik od osiguratelja dobiva kartu privatnog osiguranja, kojom dokazuje status osiguranika.

Karta iz stavka 1. ovog članka izdaje se na punijem papiru dimenzija 85 x 55 mm, prema obrascu, koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.
Prednja strana karte sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani naziv i adresu osiguratelja;
- desno od naziva i adrese osiguratelja ispisano je Karta privatnog zdravstvenog osiguranja, a ispod toga ime i prezime; adresa, JMBG i mjesto rođenja te broj osobne iskaznice osiguranika, ime i prezime člana obitelji na kojeg se odnosi privatno osiguranje, broj police s naznakom trajanja (od - do), mjesto i datum izdavanja karte i potpis osiguratelja.

Članak 9.
Za prava koja proizlaze iz privatnog osiguranja, osiguranik plaća premiju osiguratelju.

Visinu premije iz stavka 1. ovog članka određuje osiguratelj (vodeći računa o kretanju vrijednosti zdravstvene usluge, cijeni lijekova, ortopedskih i drugih pomagala, stomatološkog materijala i sl.)

Članak 10.
Osiguratelj mora u polici privatnog osiguranja odrediti sve uvjete vezane uz privatno osiguranje.

U okviru uvjeta iz stavka 1. ovog članka, osiguratelj mora odrediti zdravstvene ustanove, privatne zdravstvene djelatnike te zdravstvene djelatnike, kod kojih osiguranih može koristiti prava iz privatnog osiguranja.

Sa zdravstvenim ustanovama, privatnim zdravstvenim djelatnicima te zdravstvenim djelatnicima iz stavka 2 ovog članka, osiguratelj zaključuje ugovor o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima privatnog osiguranja, sukladno kojem su zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni djelatnici obvezni pružati zdravstvene usluge osiguranicima.

Ugovor iz stavka 3. ovog članka, osiguratelj je obvezan dostaviti ministru zdravstva.

Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/20
Urbroj: 534-02-22-94-1
Zagreb, 25. travnja 1994.

Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


KARTA
PRIVATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
NAZIVI ADRESA OSIGURATELJA

IME I PREZIME ________________________________
ADRESA _______________________________________
JMBG I MJESTO ROĐENJA _____________________
BROJ OSOBNE ISKAZNICE _____________________
IME I PREZIME ČLANA OBTELJI _________________
________________________________________________

U ZAGREBU,__________________ _________________

OSIGURATELJ


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti