POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - hrvatski pregled - uputstvo o registraciji - ustavni zakon propisi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 29. stavak 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93) ministar financija donosi
UPUTSTVO
O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA CARINE ZA OPREMU KOJA SE UVOZI NA OSNOVI ULOGA STRANE OSOBE U DOMAĆE PODUZEĆE ILI RADNJU
1. U Uputstvu o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju ("Narodne novine", br. 68/91, 41/92, 89/93 i 60/94) u točki 3. stavak 1. pod c) riječ "sukladno" zamjenjuje se riječima "osim za obavljanje rent-a-car djelatnosti, sukladno".
Stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. iste točke.
2. U točki 4. u stavku 2. u odlomku 4. briše se riječ "te", a na kraju stavka 2. umjesto točke stavlja se zarez, te dodaju dva nova odlomka koji glase:
"- potvrdu ovlaštene carinarnice prema sjedištu domaćeg poduzeća odnosno vlasnika domaće radnje, da se protiv domaćeg poduzeća odnosno vlasnika domaće radnje, te strane osobe koja ulaže sredstva u domaće poduzeće odnosno radnju ne vodi postupak zbog privrednog prijestupa odnosno carinskog prekršaja zbog povrede carinskih propisa, te da ne postoje neizmirene obveze po osnovi carinskih i drugih uvoznih pristojbi, te
- potvrdu ovlaštene ispostave Porezne uprave prema sjedištu domaćeg poduzeća odnosno vlasnika domaće radnje, da se protiv domaćeg poduzeća odnosno vlasnika domaće radnje, te strane osobe koja ulaže sredstva u domaće poduzeće odnosno radnju ne vodi postupak zbog privrednog prijestupa odnosno prekršaja zbog povrede poreznih propisa, te da ne postoje neizmirene obveze po osnovi poreznih propisa.".
3. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 413-01/94-01/76
Urbroj : 513-15-94-3
Zagreb, 15. rujna 1994.
Ministar financija
Božo Prka v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti