POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - hrvatski pregled - odlukom o davanju - uputu o upotrebi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 2. veljače 1994. godine.
Broj: PA4-23/1-94.
Zagreb, 8. veljače 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
U Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92. i 1/93.) članak 6. mijenja se i glasi: "Nitko ne može biti istodobno zastupnik u Zastupničkom i Županijskom domu. Zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Hrvatske, sudac, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, javni pravobranitelj, zamjenik javnog pravobranitelja, pučki pravobranitelj, zamjenik pučkog pravobranitelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. ministar ili drugi član Vlade Republike Hrvatske ili zamjenik ministra, pomočnik ministra, ravnatelj državnog zavoda ili direkcije, tajnik Vlade Republike Hrvatske, tajnik ministarstva, ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva, predstojnik ureda i ravnatelj agencije Vlade Republike Hrvatske, predstojnik Ureda Predsjednika Republike, predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost, veleposlanik, generalni konzul, župan, gradonačelnik Grada Zagreba, podžupan, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, djelatni časnik i dočasnik oružanih snaga koje kao vojne zapovjednike Hrvatske vojske imenuje i razrješava Predsjednik Republike ili ministar obrane. Zakonom se može propisati da je i obavljanje neke druge dužnosti nespojivo sa zastupničkom dužnošču. Za vrijeme dok zastupnik obavlja dužnost iz stavka 2. ovog članka miruje mu zastupnički mandat, a zastupničku dužnost umjesto njega obavlja zamjenik zastupnika. Zastupnika izabranog u izbornoj jedinici koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka zamjenjuje zamjenik zastupnika izabran u izbornoj jedinici. Zastupnika izabranog na državnoj listi koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka zamjenjuje onaj neizabrani kandidat na državnoj listi sa koje je izabrani zastupnik, kojeg odredi politička stranka čija je državna lista. Zamjenik zastupnika počinje obavljati zastupničku dužnost nakon što Zastupnički dom odnosno Županijski dom utvrde da zastupnik obavlja neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka".
Članak 2.
U članku 8. točka 4. briše se.
Članak 3.
Odredba članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 1/93.) ne primjenjuje se na zastupnike koji su do dana stupanja na snagu toga zakona stavili u mirovanje svoj zastupnički mandat zbog izbora ili imenovanja na neku od dužnosti iz članka 6. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
Članak 4.
U članku 25. stavak 2. briše se.
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 013-03/94-01/02
Zagreb, 2. veljače 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti