POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregled svih propisa - drugi ispravak pravilnika - odluka o roku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 7. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 34/94) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi
UPUTU
ZA PRIMJENU UREDBE O PLAĆAMA

 1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu isplatiti u svibnju 1994. godine. Sve pravne osobe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova, obračun plaća u svibnju sastavljaju na Obrascu P/94-5 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu 1994. godine. Obračun naknada troškova materijalnih prava radnika pravne osobe iz članka 3. Uredbe sastavljaju na obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika. Obrasci P/94-5 i TMP/93 sastavni su dijelovi ove Upute. Obračune na obrascima iz prethodnih stavaka obveznici dostavljaju u jednom primjenu nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava, a konačni mjesečni obračun na obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika dostavljaju u jednom primjenu do 5-og. u mjesecu za prethodni mjesec.
 2. Podaci u obrascu P/94-5 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu 1994. godine iskazuju se:
 3. Na rednom broju 1 iskazuje se podatak o masi plaća isplaćenih u travnju odnosno masi plaća dopuštenih za isplatu u travnju 1994. godine. Podatak se uzima s rednog broja 5 ili rednog broja 8 Obrasca P/94-4.
 4. Na rednom broju 2 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u prethodnom mjesecu.
 5. Na rednom broju 3. iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu. Broj radnika iz točke 2.2. i 2.3. utvrđuje se tako, da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada.
 6. Na rednom broju 4 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Podatak se u obrazac unosi s pet decimalnih mjesta.
 7. Na rednom broju 5 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
 8. Na rednom broju 6 iskazuje se iznos dijela mase sredstava isplaćene za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima, porezima i prirezima.
 9. Na rednom broju 7 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima, porezima i prirezima.
 10. Na rednom broju 8 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na rednom broju.
 11. Na rednom broju 9 iskazuje se isplaćena masa plaća po odbitku doprinosa, poreza i prireza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 8.
 12. Na rednom broju 10 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće za puno radno vrijeme u bruto iznosu.
 13. Na rednom broju 11 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće za puno radno vrijeme po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 10.
 14. Na rednom broju 12 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće bruto koja za pravne osobe, tijela, organe i organizacije iz članka 4. Uredbe u svibnju 1994. godine ne može biti veća od 11.116.289 HRD, ako Odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugačije određeno.
 15. Na rednom broju 13 iskazuje se podatak o iznosu najviše pojedinačne isplaćene plaće po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 12.
 16. Na rednim brojevima 14 i 15 podaci se iskazuju prema opisu iz obrssca, za puno radno vrijeme.
 17. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe iskazuju podatke na rednim brojevima 3 i 6 do 15.
 18. Podaci u Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se:
 19. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada po radniku temeljem kolektivnog ugovora.
 20. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknade radniku temeljem članka 6. Uredbe o plaćama.
 21. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada, osim na rednom broju 4 gdje se iskazuje broj dnevnica i na rednom broju 7 gdje se iskazuje broj kilometara.
 22. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade, a utvrđuje se računski prema opisu u obrascu.
 23. U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.
 24. Sastavni dio ove Upute su obrasci: Obrazac P/94-5 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu 1994. godine i Obrazac TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika u mjesecu 1994. godine.
 25. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". a primjenjuje se od 1. svibnja 1994. godine.

Broj: I-1050 Zagreb, 29. travnja 1994.
Glavni direktor
mr. Bogomil Cota, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti