POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - hrvatska regulativa - zakon o privremenom - ispravak pravilnika akcija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ("Narodne novine", broj 89/92) i članka
23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 1994 donijela

ODLUKU
o gornjoj granici zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj

I
Ovom Odlukom propisuje se gornja granica neto zaduženosti kod banaka u Republici Hrvatskoj sljedećih poduzeća, sa stanjem neto zaduženosti na dan 30. lipnja 1994.:
_

(u tisućama kuna)

 1. BI "3. maj" d.d., Rijeka, 481.876
 2. "TLM" s.p.o., Šibenik 290.535
 3. Brodogradilište "Trogir" d.d., Trogir 9.663
 4. "Uljanik" Brodogradilište d.d. Pula 606.220
 5. "Brodosplit" d.d., Split 269.832
 6. "Jedinstvo" d.d., Zagreb 28.397
 7. "Željezara" d.d., Sisak, 236.522
 8. "Dalmacijacement" d.d., Kaštel-Sućurac 176.326
 9. Brodogradilište "Kraljevica" d.d., Kraljevica 123.542
 10. "Tvornica elektroda i ferolegura" s.p.o.,Šibenik 47.588
 11. "Dalmatinka" d.d., Sinj 58.126
 12. JP "HEP" p.o. Zagreb 1.500.211
 13. INA - "lndustrija nafte" d.d., Zagreb 3.266.746
 14. JP "HŽ - Hrvatske željeznice" Zagreb 35.235
 15. JP "Hrvatske šume", p.o. Zagreb -47.761
 16. .JP "HPT" p.o. Zagreb, 49.106
 17. JP "HRT" Zagreb 755
 18. JP "Jadrolinija", p.o. Rijeka 2.368
 19. JP "Narodne novine", p.o. Zagreb -9.494


II.
Neto zaduženost poduzeća iz točke I. ove Odluke ne smije na određeni dan premašiti iznose koji su navedeni u sljedećoj tablici :

(u tisućama kuna)
_ ________________________________
30. 09. 94. 31. 12. 94. 31. 03. 95. 30. 06. 95. 30. 09. 95. 31. 12. 95.
_ _________________________________
1. BI "3. maj" d.d., Rijeka,
505.740 504.746 495.134 501.100 506.734 512.700
_ _________________________________
2. "TLM" s.p.o. Šibenik
304.923 304.324 298.529 302.126 305.523 309.120
_ _________________________________
3. Brodogradilište "Trogir",
d.d., Trogir 10.142 10.122 9.929 10.049 10.162 10.281
_ _________________________________
4."Uljanik" Brodogradilište
d.d. Pula 636.242 634.991 622.899 630.404 637.492 644.998
_ _________________________________
5. "Brodosplit" d.d., Split
283.194 282.638 277.255 280.596 283.751 287.092
_ _________________________________
6. "Jedinstvo" d.d., Zagreb
29.803 29.745 29.178 29.530 29.862 30.214
_ _________________________________
7. "Željezara" d.d., Sisak
248.235 247.747 243.029 245.958 248.723 251.651
_ _________________________________
8. "Dalmacijacement" d.d.,
Kaštel-Sućurac
185.058 184.695 181.178 183.361 185.422 187.605
_ _________________________________
9. Brodogradilište "Kraljevica" d.d.,
Kraljevica - 129.660 129.405 126.941 128.470 129.915 131.444
_ _________________________________
10."Tvornica elektroda i ferolegura"
s.p.o.,Šibenik 49.945 49.847 48.898 49.447 50.043 50.632
_ _________________________________
11."Dalmatinka" d.d., Sinj
61.005 60.885 59.726 60.445 61.125 61.844
_ _________________________________
12. JP "HEP" p.o. Zagreb
1,574.505 1,571.410 1,541.486 1,560.059 1,577.601 1,596.174
_ _______________________________
13. INA - "Industrija nafte"
d.d., Zagreb 3,428.523 3,421.783 3,356.622 3,397.067 3,435.264 3,475.708
_ _______________________________
14. JP "HŽ-Hrvatske željeznice"
Zagreb 36.980 36.907 36.204 36.640 37.052 37.489
_ _______________________________
15. JP "Hrvatske šume", p.o.
Zagreb -43.530 -43.706 -45.410 -44.352 -43.353 -42.295
_ _______________________________
16. JP "HPT" p.o. Zagreb
51.538 51.437 50.457 51.065 51.639 52.247
_ _______________________________
17. JP "HRT" Zagreb
792 790 775 785 794 803
_ _______________________________
18. JP "Jadrolinija", p.o.
Rijeka 2.485 2.480 2.433 2.462 2.490 2.519
_ _______________________________
19. JP "Narodne novine"
p.o. Zagreb -9.447 -9.449 -9.468 -9.456 -9.445 -9.434

III.
Neto zaduženost poduzeća u smislu ove Odluke izračunava se tako da se zbroj svih zaduženja poduzeća kod banaka u domaćoj i stranoj valuti (po kreditnim poslovima, poslovima s vrijednosnim papirima i ostalim poslovima) umanjuje za iznos ukupnih depozita tih poduzeća deponiranih kod banaka u domaćoj i stranoj valuti.

Prilikom izračunavanja ukupne zaduženosti poduzeća uzimaju se u obzir pored glavnice, dospjele kamate kao i sva dospjela a neplaćena dugovanja tih poduzeća prema bankama, bez obzira da li su kao sumnjiva i sporna potraživanja u bankama pokrivena posebnim rezervacijama ili su otpisana ili je dug poduzeća prema bankama preuzela država.

Iznimno od odredbe stavka 2. ove točke potraživanja banaka od poduzeća iz točke I. ove Odluke s naslova plaćenih iznosa po činidbenim garancijama kao i potraživanja banaka nastala u svrhu podmirenja dospjelih neizmirenih obveza poduzeća iz točke I. ove Odluke prema inozemstvu nastala do 30. lipnja 1994. godine ako prethodno nisu bila iskazana u bilanci banke, ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja ukupnog zaduženja poduzeća.

IV.
Podatke o neto zaduženosti poduzeća iz točke I. ove Odluke banke su dužne mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec dostavljati Narodnoj banci Hrvatske na obrascu kojeg u skladu s ovom Odlukom utvrđuje Narodna banka Hrvatske.

V.
Banka ne može zaključiti niti jedan pravni posao s poduzećem iz točke I. ove Odluke kojim bi se povećala njegova zaduženost, a da prethodno ne pribavi suglasnost Narodne banke Hrvatske.
Prilikom davanja suglasnosti iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske će kontrolirati iznos neto zaduženosti pojedinog poduzeća u skladu s ovom Odlukom.

VI.
Novćanom kaznom od 15.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup banka i poduzeće ako se ne pridržavaju odredaba ove Odluke.
Za nepridržavanje odredaba ove Odluke kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u banci i poduzeću novčanom kaznom u visini od 1.000 kuna.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-09/93-01/05
Urbroj : 5030105-94-3
Zagreb, 12. rujna 1994.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti