POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregled pravnih izvora - ispravak pravilnika predsjednik - uredba o ograničenjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. prosinca 1994. donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, SASTAVU I RADU STRUČNIH ORGANA VJEŠTAČENJA U MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
Članak 1.
U Pravilniku o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 45/83 i 32/84) u članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Kada je postupak pokrenut na zahtjev osiguranika ili osobe koja ostvaruje pravo na temelju invalidnosti nakon prestanka osiguranja, invalidska komisija donosi ocjenu radne sposobnosti na temelju medicinske dokumentacije koja je priložena uz zahtjev. Ako uz zahtjev nije priložena medicinska dokumentacija, ili je priložena medicinska dokumentacija nedovoljna, predsjednik ili član invalidske komisije koji obavlja obradu upućuje stranku da pribavi medicinsku dokumentaciju koja nedostaje u spisu. Uputnicu za određene medicinske pretrage, koje će se izvršiti na teret sredstava Republičkog fonda, izdaje predsjednik invalidske komisije. Uputnica se izdaje u dva primjerka, od kojih se jedan daje stranci, a drugi se ulaže u spis."
U stavku 3. riječi: "st. 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "stavku 1.".
Članak 2.
U članku 15. stavak 6. briše se. Stavak 7. postaje stavak 6.
Članak 3.
U članku 24. u stavku 1. u točki 9. riječi: "(član 25)" brišu se.
Članak 4.
Iza članka 25. dodaje se novi članak 25a koji glasi:
"Članak 25a
Kada je invalidska komisija utvrdila potrebu kontrolnog pregleda, osim iz razloga utvrđenih u članku 25. ovoga pravilnika ili kada se obavlja ponovni pregled na zahtjev osiguranika ili liječnika koji liječi osiguranika, predsjednik invalidske komisije odredit će, prema potrebi, dopunu medicinske i druge dokumentacije od tog liječnika, ako se ponovni pregled obavlja na njegov zahtjev, ili od osiguranika, ako se obavlja kontrolni pregled ili ponovni pregled na zahtjev osiguranika. Ako se kontrolni pregled obavlja na zahtjev osiguranika, što se tiče medicinske dokumentacije, postupit će se na način propisan u članku 14. stavku 2. ovog pravilnika."
Članak 5.
U članku 37. u stavku 1. iza riječi: "članka 25. stavka 1." dodaju se riječi: "i članka 25a".
Članak 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa:140-13/94-01/4879
Urbroj: 341-99-01/94
Zagreb,19. prosinca 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti