POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregled novih propisa - uredbu o izmjenama - pravilnik o graničnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 142. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94), ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O ISKAZNICI ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice koju nose zdravstveni inspektori Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, vođenje evidencije o izdanim iskaznicama, način izdavanja i zamjena iskaznice.
Članak 2.
Iskaznicu zdravstvenom inspektoru Ministarstva zrdavstva izdaje ministar zdravstva.
Članak 3.
Obrazac iskaznice izraduje se na punijem papiru tamno plave boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzija 105 x 70 mm. Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 4.
Prednja strana iskaznice iz članka 3. ovog pravilnika sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,
- desno od grba ispisano je Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva, iskaznica zdravstvenog inspektora, a ispod toga ime i prezime zdravstvenog inspektora i jedin stveni matični broj građana.
- desno od teksta je prazan prostor za fotografiju, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva zdravstva.
Članak 5.
Na stražnjoj strani iskaznice ispisana su najznačajnija ovlašćenja zdravstvenog inspektora, datum izdavanja iskaznice, vlastoručni potpis ministra zdravstva i pečat Ministarstva zdravstva.
Članak 6.
O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu zdravstva.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime zdravstvenog inspektora kojem je izdana iskaznica, evidencijski broj, datum izdavanja te odjeljak za napomene.
Članak 7.
Iskaznica se smije koristiti samo u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora u okviru zakonske nadležnosti zdravstvenog inspektora. Svaka zloupotreba povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost Iskaznicu je zabranjeno davati drugome na poslu.
Članak 8.
Zdravstveni inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rkovoditelja Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u " Narodnim novinama".
Članak 9.
Zdravstveni inspektor kojem prestane radni odnos u Ministarstvu zdravstva ili je razriješen od dužnosti zdrav stvenog inspektora, obvezan je danom prestanka radnog odnosa, odnosno razrješenja iskaznicu predati neposrednom rukovoditelju. Zdravslvenom inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica, ako je protiv njega provedena istraga iIi je podignuta optužnica bez navedene istrage, do okončanja postupka.
Članak 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 011-01/94-02/26
Urbroj: 534-02-22-94-1
Zagreb, 19. travnja 1994.
Ministar zdravstva.
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti