POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - hrvatska baza - pravilnik o mlijeku - odluka o stalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA
Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o vatrogastu ("Narodne novine", br. 58/93.) Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara donosi
STATUT
NACIONALNOG -ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA
Članak 1.
Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara (u tekstu koji slijedi: Nacionalni odbor) je tijelo koje promiče interese vatrogastva Republike Hrvatske te ostvaruje suradnju s drugim državama i Međunarodnim tehničkim odborom za preventivnu zaštitu i gašenje požara (CTIF) na području zaštite od požara.
Članak 2.
Nacionalni odbor je pravna osoba.
Sjedište Nacionalnog odbora je u Zagrebu. Frankopanska 7.
Članak 3.
Nacionalni odbor:
- promiče interese vatrogastva Republike Hrvatske u odnosima s inozemnim i međunarodnim organizacijama;
- surađuje s organizacijama drugih država na području zaštite od požara;
- sudjeluje u radu tijela Međunarodnog tehničkog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara;
- donosi kriterije o izboru vatrogasnih postrojbi za međunarodna natjecanja;
- određuje vatrogasne postrojbe za međunarodna natjecanja;
- obavlja druge poslove u svezi međunarodne promidžbe hrvatskog vatrogastva.
Članak 4.
Nacionalni odbor ima pečat.
Pečat je okruglog oblika, promjera 3B mm, s ispisanim tekstom uz rub pečata: "Republika Hrvatska - Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara" a u sredini je grb Republike Hrvatske.
Članak 5.
Rad Nacionalnog odbora je javan.
Članak 6.
Konstituirajuću sjednicu Nacionalnog odbora saziva i njome rukovodi predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice do izbora predsjednika
Sjednice Nacionalnog odbora saziva predsjednik. Sjednicu Nacionalnog odbora predsjednik je dužan sazvati na zahtjev najmanje tri člane Nacionalnog odbora.
Sjednica Nacionalnog odbora može se održati ako je nazočna natpolovična večina članova.
Odluke i druge akte Nacionalni odbor donosi većinom glasova nazočnih članova. ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Glasovanje na sjednici je javno, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Članak 7.
Članovi Nacionalnog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine.
Članovi Nacionalnog odbora dužni su prisustvovati sjednicama.
Članove Nacionalnog odbora, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti. zamjenjuju njihovi zamjenici.
Članak 8.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Nacionalnog odbora (u tekstu koji slijedi: predsjednik i zamjenik) biraju, tajnim glasovanjem, članovi Nacionalnog odbora većinom glasova svih članova.
Predsjednik i zamjenik biraju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Predsjedniku i zamjeniku može prestati mandat prije isteka roka na koji su izabrani na vlastiti zahtjev ili po odluci Nacionalnog odbora koja se donosi većinom glasova svih članova.
Članak 9.
Predsjednik:
- u suradnji sa zamjenikom priprema sjednice Nacionalnog odbora;
- vodi sjednice Nacionalnog odbora;
- predstavlja Nacionalni odbor u domovini i inozemstvu;
- potpisuje akte koje donosi Nacionalni odbor;
- obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Nacionalni odbor. Poslove predsjednika, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, obavlja zamjenik.
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za Nacionalni odbor obavlja Ured Hrvatske vatrogasne zajednice.
Članak 11.
Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u.Narodnim novinama".
Broj : 494/94
Varaždin, 11. srpnja 1994.
Predsjednik Nacionalnog odbora
za preventivnu zaštitu i gašenje požara
dr. Franjo Gregurić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti