POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - hrvatska - prikaz podataka tržišta - dopune općih pravila i uvjeta ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZEĆE "HRVATSKA VODOPRIVREDA"
Na temelju članka 136. stavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", br 53/90., 9/91., 61/91., 26/93., 43/93), Upravni odbor Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hratska vodoprivreda" na 26. sjednici održanoj dana 2. veljače 1994. godine, donio je
ODLUKU
o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena
I.
Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena iznosi:
- za pijesak 0,8 DEM/m3
- za šljunak 0,5 DEM/m3
- za kamen 0,6 DEM/m3 plativo u dinarskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju NBH na dan ispostave rješenja, odnosno računa.
II.
Rješenje, odnosno račun za naplatu naknade iz točke I. ove Odluke izdaje javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda", na temelju podataka o izvađenim količinama, koje je korisnik dužan dostaviti do 10. u mjesecu za protekli mjesec.
III.
Kontrolu količine izvađenog materijala, na mjestu eksploatacije, obavlja Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda".
IV.
Naknada se uplaćuje na poseban žiro-račun Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" broj 30100-842-000-2255.
V.
Ukoliko obveznik ne izvrši uplatu naknade u roku 15 dana od dana ispostave rješenja, odnosno računa, Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda" obračunat će i naplatiti kamatu propisanu Uredbom u visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", br. 106/93).
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena ("Narodne novine" br. 43/93).
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: 01-155/l-I-l.l 1.
Zagreb, 2. veljače 1994.
Predsjednik Upravnog odbora
Mijo Hlad, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti