POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregled kaznenih odredbi - statut političke stranke - pravilnik o naknadama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. točke 7. i 101. stavka 3., a u svezi sa člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 19. prosinca 1994. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA PRODUŽENO MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Članak 1.
Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje iz članka 98. u svezi sa člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, određuju se prema stupnju stručne spreme i to:

  1. za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) u svoti od 564,00 kn;
  2. za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno visokokvalificiranog radnika) u svoti od 447,00 kn;
  3. za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno kvalificiranog radnika) u svoti od 353,00 kn;
  4. za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno polukvalificiranog radnika) u svoti od 282,00 kn;
  5. za osobe bez stručne spreme u svoti od 235,00 kn.

Članak 2.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja.
Članak 3.
U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koje je plaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Članak 4.
Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi doprinosa u trenutku prijave osiguranika na produženo osiguranje.
Članak 5.
Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 4. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koje se to osiguranje priznaje.
Članak 6. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na temelju rješenja područne organizacijske jedinice Republičkog fonda kod koje je osiguranik posljednji put bio osiguran, prije prestanka obveznog osiguranja.
Članak 7.
Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.
Članak 8.
Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznlk plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.
Članak 9.
Za osobe kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1995. određivanje osnovica prema članku 1. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", broj 26/94).
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995.
Klasa: 140-13/94-01/4879
Urbroj: 341-99-01/94
Zagreb, 19. prosinca 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti