POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - hr portali - ispravak zakona ustav - pravilnik o proizvodnji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 265. Zakona o zračnoj plovidi ("Narodne novine" br. 53/91, 26/93 i 109/93) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOJ SPREMI, ISPITIMA I DOZVOLAMA ZA RAD ČLANOVA POSADE ZRAKOPLOVA
Članak 1
U Pravilniku o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade zrakoplova ("Narodne novine", br. 53/91) članak 27. mijenja se i glasi: "Na osnovi dozvole za rad, profesionalni pilot: obavlja poslove u svojstvu pilota, leti danju i noću u uvjetima vidljivosti na svim tipovima aviona težine do 3 000 kg za koji je obučen, odnosno težine do 5 700 kg ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom aviona; u svojstvu prvog pilota leti u zračnom prometu na avionima za koje je predviđeđn samo jedan pilot, ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom aviona i poseban ispit za instrumentalno letenje; u svojstu drugog pilota leti u komercijalnom zračnom prometu na avionima za koji je predviđeno da imaju drugog pilota ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom aviona i poseban ispit za instrumentalno letenje; obavlja avio-tretiranja zemljišnih površina i leti radi traganja i spasavanja ako ima najmanje 250 sati letenja avionom od čega najmanje 50 sati samostalnog letenja određenim tipom aviona i u svrhu tretiranja zemljišnih površina ili traganja i spasavanja, kao i ako ima položen poseban ispit za avio-tretiranje zemljišnih površina ili poseban ispit za traganje i spasavanje avionom; obavlja i druge posebne poslove ako ima za to položen poseban ispit, ili je za to posebno obučen."
Članak 2.
Članci 29., 29.a, 30. i 31. brišu se.
Članak 3.
U članku 34. iza riječi: "i helikopterom težine do 5 700 kg; ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom zrakoplova", dodaju se riječi;.u svojstvu prvog pilota leti na svim tipovima helikoptera za koji je predviđen samo jedan pilot ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom zrakoplova;"
Članak 4
Članak 36. mijenja se i glasi:
"Avionom može upravljati prometni pilut koji ima važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota; završenu obuku za prometnog pilota: najmanje 1,500 sati letenja kao pilot aviona, od toga 500 sat.i letenja na avionma za koje je predviđeno da imaju dva pilota, najmanje 250 sati sarnostalnog letenja u svojstvu vode zrakoplova od kujih se može priznati 100 sati u funkciji pripravnika za vođu zrakoplova pod nadzorom instruktora letenja u zračnom prometu i po programu odobrenom od Ministarstva pomorstva, prometa i veza; 75 sati instrumentalnog letenja od kojih najviše 30 sati na zemaljskom uređaju za simulirano letenje; 100 sati noćnog letenja u svojstvu vođe zrakoplova ili drugog pilota" i položen ispit za obavljanje poslova prometnog pilota. U ukupno vrijeme letenja priznaje se i nalet u svojstvu drugog pilota u iznosu do 50% ostvarenih sati takvog naleta."
Članak 5
U članku 38. riječi "profesionalnog pilota I klase", brišu se.
Članak 6.
U članku 40. stavak 2. riječi "ili profesionalnog pilota prve klase na avionu" brišu se.
Članak 7
U članku 52. stavak I. točka 6. riieči "dozvolu za rad profesionalnog pilota I klase na avionu težine do 20 tona, odnosno" brišu se.
Članak 8
U članku 57. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi
1.) "profesionalni pilot na avionima za koje je predviđeno da imaju samo jednog pilota, ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom aviona i poseban ispit za instrumentalno letenje;"
Članak 9.
U članku 58. stavak 1. točka 2. briše se, a točka 3. postaje točka 2.
Članak 10.
U članku 77. stavak 1. riječi "i profesionalnog pilota I klase" brišu se.
Članak 11.
U članku 107. stavak 1. riječi "profesionalnog pilota I klase" brišu se.
Članak 12.
Članak 10 mijenja se i glasi :
Obrazac dozvole za rad izrađen je prema standardima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv organa uprave koji izdaje dozvolu i naziv dozvole, te rubrike u koje se unosi registarski broj, ime i prezime i adresa imaoca dozvole, datum izdavanja dozvole, te potpis ovlaštene osobe koja je izdala dozvolu. Na obrascu dozvole za rad postoji mjesto za fotografiju i potpis imaoca dozvole, za upisivanje produljenja roka važenja dozvole te za upisivanje ovlaštenja za obavljanje posebnih stručnih poslova.
Obrazac dozvole za rad je dvodijelan. formata 95 x 75 mm tiskan na hrvatskom jeziku i na jednom od jezika Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO).
Članak 13
Iza članka 117. dodaje se novi članak 117.a, koji glasi:
"Dozvola profesionalnog pilota I klase prestaje važiti 15 studenog 1994. god., a koja će se na zahtjev imaoca zamijeniti odgovarajućom dozvolom".
Članak 14.
Članci 118. i 118a brišu se
Članak 15.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama":
Klasa: 011-01/94-06/13
Urbroj : 530-01-94-1
Zagreb, 27. srpnja 1994.
Ministar pomorstva. prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti