POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pregled baze - statut hrvatske liječničke - ispravak uredbe zagreb ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka 1. pod b) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 49/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. StatutaRepubličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", broj 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odborRepubličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatskena sjednici održanoj 19. prosinca 1994. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA OSIGURANJA KOJE SE UZIMAJU ZA OBRAČUNAVANJEI PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA ODRE?IVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOGOSIGURANJA ZA OSOBE KOJE SE NAKON ZAVRŠENE IZOBRAZBE NALAZE NA OBVEZNOMPRAKTIČNOM RADU ILI NA DOBROVOLJNOJ PRAKSI
Članak 1.
Osnovica osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje doprinosai za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobekoje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ilina dobrovoljnoj praksi ako rade s punim radnim vremenom iz članka 14. stavka1. točke 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju određuje se ovisnoo stupnju stručne spreme stečene nakon završene izobrazbe i iznosi:
1.090,00 kn za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja(visoka stručna sprema),
1.040,00 kn za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja(viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika),
792,00 kn za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja(srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika).
Članak 2.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 1. oveodluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za obračunavanjei plaćanje doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja.
Članak 3.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završeneizobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili dobrovoljnoj praksi zagodinu 1994. ("Narodne novine", broj 26/94).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995.
Klasa: 140-13/94-01/4879
Urbroj: 341-99-01/94
Zagreb, 19. prosinca 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti