POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - gospodarstvo - obrazac iskaznice dodatnoga - ispravak upute novine ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 80. Zakona o stndardizaciji ("Narodne novine" broj 53/91) i članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine br. 75/93) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAPUTAK
o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima

Članak 1.
Ovim Naputkom propisuje se postupak ispitivanja i klase otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima (u dljnjem tekstu zaklopke) kojeg provode ovlaštene organizacije prilikom obveznog atestiranja elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija.

Članak 2.
Ispitivanje zaklopki u smislu ovog Naputka utvrđivanje je sposobnosti zaklopki s ugrađenim odgovarajućim sastavnim dijelovima da uspore širenje požara i dima iz jednog požarnog sektora u drugi kroz sustave ventilacije i klimatizacije.

Članak 3.
Zaklopka se sastoji od ovih dijelova:
- kućište,
- zaporni dio,
- uređivanje za zatvaranje (npr.: opruga, uteg, pogonski mehanizam s opružnim pogonom za vraćanje u prvotni položaj, električni pogon koji zatvara dok struja ne teče pneumatski pogon koji zatvara dok nema tlaka),
- element za aktiviranje
- pokazivač položaja zapornog dijela.

Članak 4.
Ispitivanje zaklopke provodi se u peći s T-kanalom s vodoravnim zračnim strujanjem prema slici 1 koja čini sastavni dio ovog Naputka.

Članak 5.
Dimenzije peći za ispititivanje moraju se prilagoditi dimenzijama ispitnog uzorka tako da se na mjernim mjestima unutar peći (označenim na slici 1) postignu temperature prema međunarodnom standardu ISO 834 ili standardu U.J 1.070.

Članak 6.
Zaklopka se mora ugraditi u zid ispitne peći onako kako će se ugraditi u zid građevinskog objekta, i to tako da je uređaj za zatvaranje zaklopke u ispitnoj peći.

Članak 7.
Zid ispitne peći u koji se ugrađuje zaklopka mora imati otpornost prema požaru jednaku ili veću od otpornosti koja se traži za zaklopku.
Ovisno o upotrijebljenom materijalu debljine zida ne smiju biti manje od:
- 12 cm za beton,
- 15 cm za plinobetone i pjenobetone,
- 12 cm za opeku.

Članak 8.
Nakon mokrog načina ugradnje zaklopke u zid ispitne peći mora se uspostaviti vlažnosno stanje kakvo je u laboratorijskim uvjetima (taj postupak traje najmanje 14 dana).

Članak 9.
Prije početka ispitivanja zaporni dio zaklopke mora biti u otvorenom položaju. Element za aktiviranje mora proraditi kod temperature od 70 do 75*C iznad temperature okoline.

Članak 10.
Tijekom ispitivanja u peći se mora održavati pretlak od 10 +- 2 Pa u odnosu na tlak u laboratoriju.

Članak 11.
Razvijanjem dima u peći očevidom treba provjeriti da zaklopka kao element zaštite od požara ne prepušta dimne plinove.
Provjera očevidom iz stavka 1. ovog članka obavlja se tijekom ispitivanja dva puta, i to po završetku prve i druge trećine vremena predviđene vatrootpornosti zaklopke.

Članak 12.
S vanjske strane ispitne peći mora se mjeriti temperatura T-kanala ili kućišta zaklopke i temperatura zraka koji izlazi iz T-kanala na mjernim mjestima prema slici 1.

Članak 13.
Zaklopka mora za vrijeme ispitivanja biti izdržljiva i spriječili prolaz požara i dima. Na strani neizloženoj požare (na mjernim mjestima prema slici 1) temperatura ne smije nigdje porasti više od 180* C u odnosu na početnu.

Članak 14.
Zaklopke se svrstavaju u klase otpornosti prema požaru od 30, 60 i 90 minuta. To je vrijeme unutar kojega je spriječen prolaz požara i dima kroz zaklopku i porast temprature na požaru neizloženoj strani zaklopke preko dozvoljene granične vrijednosti iz članka 13. ovog Naputka.

Članak 15.
Rezultati dobiveni u ispitivanju vrijede za sve jednako izrađene zaklopke koje imaju površinu presjeka strujanja zraka manju od ispitanog uzorka ili do 50% veću od njega. Kod toga ni jedna stranica zapornog dijela zaklopke ne smije biti više od 30% dulja od ispitanog uzorka.

Članak 16.
Izvještaj o ispitivanju mora obuhvatiti:

  1. Naziv ispitnog laboratorija i adresu
  2. Oznake izvještaja o ispitivanju
  3. Naziv podnositeija zahtjeva
  4. Datum ispitivanja
  5. Naziv proizvođača
  6. Naziv uvoznika
  7. Oznaku tipa proizvoda
  8. Naziv proizvoda
  9. Ovjerenu tehničku dokumentaciju:

a) crtež proizvoda - na kojem je prikazeno izvedbeno slanje proizvoda u odnosu na zahtijevana svojstva otpornosti prema požaru
b) crteže svih detalja za osiguranje bitnih zahtjeva proizvoda koji se tiču otpornosti prema požaru
c) podatke o upotrijebljenim materijalima uz naznaku komercijalnog imena materijala, imena proizvođača i norme prema kojoj je materijal izrađen
d) podatke o načinu ugradnje proizvoda
10. Upis metoda i materijala za brtvljenje zaklopke unutar zida ispitne peći
11. Podatke (dijagrame, zapise i sl.) o temperaturi u peći, tlaku u peći i temperaturama izmjerenim svim termoparovima izvan peći
12. Razdoblje od početka ispitivanja do zatvaranja zaklopke
13. Svako zapažanje tijekom ispitivanja, posebno ona koja se tiču oštećenja spojeva između zaklopke i spojnog kanala, oštećenja sklopa zaklopke i oštećenja konstrukcije općeg mjernog uređaja
14. Utvrđenu otpornost zaklopke prema požaru
15. Potpis sudionika u ispitivanju
16. Oznaku norme ili drugog normativnog dokumenta po kojem je ispitivanje izvršeno
17. Datum izdavanja izvještaja o ispitivanju
18. Broj i datum rješenja o ovlaštenju
19. Izjavu da se rezultati ispitivanja odnose samo na ispitane uzorke
20. Izjavu da se dijelovi izvještaja o ispitivanju ne smiju umnožavati bez pismenog odobrenja ispitnog laboratorija,

Članak 17.
Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana ođ dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-02/94-03/01
Urbroj: 558-04-94-1
Zagreb. 3. veljače 1994.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl, ing., v.r.
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti