POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - predmeti - povelja zahvalnosti svetom - uredba o određivaju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 19. prosinca 1994. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA OSIGURANIKA ZAPOSLENIH U INOZEMSTVU
Članak 1.
Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, određuju se prema stupnju stručne spreme i to:

  1. za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara I. klase, u svoti od 1.415,00 kn;
  2. za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II. klase, strojara III. klase ili radiotelegrafiste u svoti od 1.354,00 kn;
  3. za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika) te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazača, I. kuhara, I. konobara, tesara, mehaničara, električara, motoriste, brodovođe ili radiofoniste, u svoti od 1.029,00 kn;
  4. za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika) te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II. kuhara, II. konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije, u svoti od 771,00 kn;
  5. za osobe koje rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mladića palube, mladića sobe, mladića kuhinje i čistača u svoti od 649,00 kn.

Članak 2.
Stupanj stručne spreme iz prethodnog članka ove odluke utvrđuje se prema odgovarajućim propisima koji vrijede na području Republike Hrvatske.
Čanak 3.
Ako tijekom osiguranja nastane promjena u stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog dana idućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.
Članak 4.
Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema odredbama članka 1. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru i to:
- osiguraniku iz članka 1. točke 1) ove odluke u svoti od 3.526,00 kn,
- osiguraniku iz članka 1. točke 2) ove odluke u svoti od 3.370,00 kn,
- osiguraniku iz članka 1. točke 3) ove odluke u svoti od 2.567,00 kn,
- osiguraniku iz članka 1. točke 4) ove odluke u svoti od 1.923,00 kn,
- osiguraniku iz članka 1. točke 5) ove odluke u svoti od 1.617,00 kn.
Članak 5.
Izmjena osnovica prema članku 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.
Članak 6.
U slučaju ostvarivanja prava na starosnu mirovinu izabrane više osnovice osiguranja, prema kojima je osiguranik bio osiguran, uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice samo ako je osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran najmanje 60 mjeseci. U slučaju ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu, izabrane više osnovice osiguranja uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice bez obzira na to koliko je vremena osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran.
Članak 7.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja.
Članak 8.
Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici osiguranja utvrđenoj u članku 1. ove odluke i po stopi koja vrijedi u vremenu pokretanja postupka.
Članak 9.
Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 8. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama s osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranje priznaje.
Članak 10.
Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.
Članak 11.
Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.
Članak 12.
Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1995. određivanje osnovica prema članku 1. i 4. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja zaposlenih u inozemstvu ("Narodne novine", broj 26/94).
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995.
Klasa: 140-13/94-01/4879
Urbroj: 341-99-01/94
Zagreb, 19. prosinca 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti