POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - evropsko - odluka o članstvu - pravilnik o uporabi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 25. stavka 1.. alineje 3. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA VATROGASNIH POSTROJBI U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA
Članak 1.
Vatrogasna intervencija u smislu odredbi ovog Pravilnika je djelovanje vatrogasne postrojbe na gašenju požara kao i druga djelovanja vatrogasne postrojbe u slučaju eksplozije, prometnih i drugih nesreća, djelatnosti prilikom elementarnih nepogoda, te pri postupcima spašavanja iz visokih objekata i drugih sličnih intervencija spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
Članak 2.
Ovisno o vrsti i značaju dogadaja, te mjestu njegova nastanka, u vatrogasnoj intervenciji mogu istodobno djelovati dvije ili nekoliko vatrogasnih postrojbi.
U slučaju kad na intervenciji djeluju dvije ili nekoliko vatrogasnih postrojbi međusobni odnosi tih postrojbi i njihovih članova ureduju se ovim Pravilnikom.
Članak 3.
Vatrogasne postrojbe koje djeluju u intervenciji su slijedeće:
1. vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova (u idućem tekstu: vatrogasna postrojba Ministarstva); 2. vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca koja je utvrđena Planom zaštite od požara Grada Zagreba, grada, općine, kotara s posebnim statutom i županije;
3. ostale vatrogasne postrojbe udruga dobrovoljnih vatrogasaca;
4. profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstu;
5. dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu.
Članak 4.
Vatrogasnu intervenciju vodi zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela intervenciju ili osoba koju on odredi za vođenje vatrogasne intervencije sve do dolaska na vatrogasnu intervenciju postrojbe veće intervencijske spremnosti, odnosno vatrogasne postrojbe Ministarstva.
Članak 5
Svim ostalim vatrogasnim postrojbama koje dođu na vatrogasnu intervenciju nakon dolaska vatrogasne postrojbe Ministarstva, zapovijeda voditelj vatrogasne postrojbe Ministarstva.
Članak 6.
U slučaju veće vatrogasne intervencije u kojoj sudjeluje nekoliko postrojbi Ministarstva, intervenciju vodi onaj područni vatrogasni zapovjednik na području gdje je došlo do intervencije. U slučaju požara većih razmjera na otvorenom prostoru, kad požar obuhvati dijelove područja dviju županija, intervenciju vodi onaj područni vatrogasni zapovjednik koji je prvi došao na intervenciju.
Članak 7.
atrogasnu intervenciju kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu vodi voditelj te postrojbe
Članak 8.
Vatrogasnu intervenciju na građevinama. građevinskim dijelovima i prostorima pravne osobe, koja ima dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu, vodi voditelj te postrojbe do dolaska na intervenciju dobrovoljne vatrogasne postrojbe koja je predviđena Planom zaštite od požara grade odnosno općine. Ako na intervenciju iz stavka 1. ovoga članka izade vatrogasna postrojba Ministarstva, vođenje vatrogasne intervencije preuzima voditelj te postrojbe.
Članak 9.
U slučaju požara na vojnim objektima na zahtjev i u nazočnosti ovlaštene osobe Hrvatske vojske vatrogasnu intervenciju vodi zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela gašenje, do dolaska vatrogasne postrojbe Ministarstva. kad zapovijedanje preuzima područni vatrogasni zapovjednik.
Članak 10.
Voditelj vatrogasne intervencije prilikom predaje dužnosti vođenja intervencijom, upoznaje voditelja postrojbe, koja preuzima vođenje intervencije, o svim činjenicama u svezi s intervencijom, a posebice o:
- raspoloživim snagama i njihovom rasporedu;
- uspostavljenom sustavu veza koji se koristi;
- raspoloživoj opremi i njenom rasporedu;
- raspoloživoj količini specijalnih sredstava za gašenje ako se ta sredstva koriste u vatrogasnoj intervenciji, te - o mogućim vatroopasnim tvarima i drugim tvarima koja ne smiju doći u dodir s vodom ako takvih tvari ima na požarištu.
Članak 11.
Sve obveze i prava područnog vatrogasnog zapovjednika u njegovoj odsutnosti preuzima njegov zamjenik.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"
Broj 511-01-78-17145/1-94.
Zagreb, 25. kolovoza 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti