POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravosudno - koeficijent za plaćanje - pravilnik o inspekciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 13. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske donosi
PRAVILNIK
O GRAĐEVINAMA ZA KOJE NIJE POTREBNO ISHODITI POSEBNE UVJETE GRAĐENJA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se građevine za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zaštite od požara.
Članak 2.
Posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara nije potrebno ishoditi za sljedeće građevine:
- slobodno stojeće građevine individualne stambene izgradnje s najviše dvije stambene jedinice, ukoliko u svom sastavu nemaju kotlovnice na tekuće ili plinsko gorivo;
- slobodno stojeće građevine poslovne namjene (ugostiteljski objekti, obrtničke radionice, trgovine i sl.) veličine do 50 m ukoliko u svom sastavu nemaju kotlovnicu na tekuća ili plinska goriva i ne prometuju zapaljivim tekućinama, plinovima ili eksplozivima;
- gospodarske objekte površine do 100 m2;
- pomoćne objekte površine do 20 m2 (garaža, spremište, drvarnica); - montažne objekte do 12 m2 (kiosci i sl.);
- vrtne paviljone;
- igrališta;
- nadstrešnice za skupljanje Ijudi u javnom prometu;
- reklamne panoe;
- slobodno stojeće tipske trafostanice za koje su kod tipizacije izdani posebni uvjeti građenja napona 10 (20)/0,4 kV;
- niskonaponske i TT vodove
- cjevovode kanalizacije, parovoda, toplovoda.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-78-12505/1-94
Zagreb, 15. travnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti