POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - euro akti - odluka o jedinstvenoj - pravilnik o fitosanitarnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 1994. godine donijela
UREDBU
O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA
Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 13/94, 22/94, 28/94 i 48/94) članak 62. mijenja se i glasi:
"Članak 62.
Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik - pravna osoba:

  1. ako ne podnese ili ne podnese pravodobno izvješće o obračunatom i uplaćenom porezu na promet ili konačan obračun poreza na promet (članak 38. stavak 1. i članak 39.);
  2. ako prilikom prodaje proizvoda ili pri obavljanju usluga ne izda kupcu račun ili isječak trake registarske blagajne odnosno ne evidentira ili netočno evidentira promet, ili ne istakne obavijest o obvezi izdavanja odnosno uzimanja računa (članak 49.);
  3. ako ometa ovlaštenu osobu prilikom obavljanja konlrole obračuna i plaćanja poreza na promet odnosno ako ne predoči evidenciju i dokumentaciju (članak 53.);
  4. ako prodavalac ne ispostavi i ne pošalje odmah, odnosno bez odlaganja, a najduže u roku od pet dana od dana obavljenog prometa, kopiju fakture o prodaji motornog vozila ispostavi Porezne uprave prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta kupca poreznog obveznika (članak 46. stavak 7.). Za radnje iz stavka I. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 10.000 kuna. Za radnju iz stavka 1. točke 2) ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba za prekršaj u deseterostrukom iznosu neizdanog računa ili isječka vrpce registarske blagajne kupcu prilikom prodaje proizvoda, odnosno obavljene usluge (članak 49.)."

Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa:410-19/94-01/01
Urbroj : 503016-94-18
Zagreb, 7. rujna 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti