POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravosudna tijela - statut poduzeća hrvatske - odluka o sudjelovnaju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93 ) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIlK
O ISKAZNICI OVLAŠTENIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA KONTROLE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i oblik iskaznice ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole propisanih mjera zaštite od požara, način izdavanja i zamjene, te način vođenja evidencije o izdanim i vračenim iskaznicama.
Članak 2.
Iskaznicu izdaje policijska uprava na čijm području djeIuju vatrogasne postrojbe i vatrogasne udruge koje obavljaju određne poslove kontroIe provedbe propisanih mjera zaštite od požara.
Članak 3.
Iskaznica iz ovoga Pravilnika pravokutnog je oblika, veličine 85 mm x 55 mm i izrađena "tehnikom zaštitnog tiska" Prednja strana iskaznice sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske.
- desno od grba ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod Ministarstvi unutarnjih poslova,
- ispod državnog grba prazan je prostor za fotografiju preko koje je u gornjem desnom uglu otisnut pečat Ministarstva unutarnjih poslova,
- ispred prostora za fotografiju ispisuje se jedinstveni, matčni broj građana (JMBG),
-desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka: "ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA", a ispod koje se na prvoj crti ispisuje ime, a na drugoj crti prezime ovlaštene osobe. Poledina iskaznice sadrži:
- naslov "OVLAŠTENJE" ispod kojeg je otisnut tekst: "Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati radnje u postupku kontrole propisanih mjera zaštite od požara utvrđenih odlukom predstavničkog tijela Grada Zagreba, grada ili Općine."
- ispod teksta iz stavka 3. ovog članka je broj i datum, a ispod mjesta izdavanja iskaznice
- na desnoj strani poleđine je mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe policijske uprave koja izdaje iskaznicu.
Članak 4.
Policijska uprava koja izdaje iskaznicu vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama.
Evidencija sadrži ime i prezime ovlaštene osobe kojoj je izdana iskaznica, broj iskaznice, datum izdavanja ili vraćanja iskaznice, naziv i sjedište vatrogasne postrojbe ili udruge dobrovoljnih vatrogasaca čiji je djelatnik ili član ovlašten za obavljanje kontrole, te odjeljak za napomene.
Članak 5.
Iskaznica vrijedi od dana njezinog izdavanja do prestanka Ovlaštenja za obavljanje kontrole propisanih mjera zaštite od požara.
Članak 6.
U slučaju nestanka iskaznice osoba je dužna odmah, a najkasnije u roku od tri dana od nestanka iskaznice, o tome obavijestiti policijsku upravu koja je izdala iskaznicu.
Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama"
Članak 7.
Ovlaštena osoba za kontrolu, kojoj je oduzeteo ovlaštenje ili je razriješena dužnosti obavljanja kontrole propisanih mjera zaštite od požara dužna je iskaznicu vratiti Policijskoj upravi koja ju je izdala s danom oduzimanja ovlaštenja ili razrješerija obavljanja kontrole. Vraćena iskaznica poništava se i pohranjuje.
Članak 8.
Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 9.
Ovim Pravilnikom prestaju vrijediti sva dotad izdana ovlaštenja za obavljanje kontrole propisanih mjera zaštite od požara prema odlukama općinskih skupština i grad Zagreba izdanih temeljem članka 56. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 50/77.) i članka 55. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 11/91. i 114/91.)
Članak 10.
Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-78-12506/1-94.
Zagreb: 15 travnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti