POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - eu direktive - smjernice za primjenu - odluka o vodećim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93) ministar financija izdaje
NAREDBU
O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O UPLATNIM RAČUNIMA PRIHODA PRORAČUNA, DRUŠTVENIH FONDOVA TE ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA, NAČINU UPLAĆIVANJA TIH PRIHODA I IZVJEŠĆIVANJU KORISNIKA O NJIMA
1.
U Naredbi o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima ("Narodne novirke", br. 114/93) u točki 3. iza računa pod 2) poslije riječi "automobila"stavlja se točka i briše tekst u zagradi.
2.
U točki 9. iza računa pod 4) umjesto točke stavija se zarez i dodaje tekst: 5) 840-5192 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava.
3.
U točki 13. iza računa pod 3) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst: 4) 840-51815 Županijske novčane kazne po rješenjima sudaca za prekršaje i troškovi postupka, 5) 840-5236 Županijske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.
4.
U točki 15. iza računa pod 6) briše se točka i dodaje tekst "od nesamostalnog rada."
5.
U točki 17. iza računa pod 1) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst: 2) 840-5220 Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.
6.
U točki 22. pod 4) račun glasi "840-1466" a u tekstu za račune od 2) do 6) iza riječi Porez dodaje se "i prirez".
7.
U točki 26. iza računa pod 10) dodaje se novi stavak koji glasi: Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje uplaćuje se prema, sjedištu uplatitelja.
8.
U točki 27. iza računa pod 3) dodaje se novi stavak koji glasi: Doprinos za doplatak za djecu uplaćuje se prema sjedištu uplatitelja.
9.
U toćki 28. iza računa pod 2) dodaje se novi stavak koji glasi: Doprinos za zapošljavanje uplaćuje se prema sjedištu isplatitelja.
10.
U točki 42. dodaje se novi stavak: Obveznici za uplatu poreza na promet proizvoda i usluga, pravne i fizičke osobe, u pozivu na broj odobrenja iza matičnog broja odnosno jedinstvenog matičnog broja građana dužni su u nastavku upisati mjesec i godinu na koji se uplata odnosi. Na primjer fizička osoba koja uplaćuje porez na dan 11. veljače 1994. godine za razdoblje od 31. siječnja do 6. veljače 1994. godine treba ispuniti dva naloga i to: u prvom nalogu za 31. siječanj 1994. upisat će u pozivu na broj odobrenja "12" "JMBG-0194" a u drugom nalogu za razdoblje od 1. do 6. veljače 1994. u pozivu na broj odobrenja upisat će "12" "JMBG-0294".
11.
Ove izmjene i dopune Naredbe stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 401-03/94-01/03
Urbroj: 513-07/94-1
Zagreb, 8. veljače 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.U Popisu brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava područnih ureda Porezne uprave i gradova-općina po županijama i ispostavama područnih ureda Porezne uprave objavljenom uz Naredbu treba kod slijedećih gradova-općina ispraviti oznake odnosno nazive:
IV. ŽUPANIJA KARLOVAČKA *32160 099 099 DUGA RESA 32100 090 DRAGANIĆl
XIV. ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 33640 494 VIŠKOVCI 33200 205 KOŠKA
XVI. ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 35100 459 TOVARNIK
XVII. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 34440 134 GRADAC


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti