POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - epropisi - propisi broja hrvatska - pravilnik o kategorijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENE OSOBE DEVIZNOG INSPEKTORATA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se obrazac službene isskaznice koju nose ovlaštene osobe Deviznog inspektorata Republike Hrvatske (Dalje: Devizni inspektorat) vođenje evidencije o službenim iskaznicama, te način izdavanja i zamjene službene iskaznice.
Članak 2.
Obrazac službene iskaznice izrađuje se na punijem papiru zelene boje i zaštićuje omotom od prozirne mase dimenzije 85 x 55 mm. Službena iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Prednja strana službene iskaznice iz članka 2. ovog Pravilnika sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;
- desno od grba ispisano je:
REPUBLIKA HRVATSKA,
MINISTARSTVO FINANCIJA,
DEVIZNI INSPEKTORAT,
SLUŽBENA ISKAZNICA,
OVLAŠTENA OSOBA,
a ispod toga ispisuje se JMBG, ime i prezime i funkcija;
- desno je od teksta prazan prostor za fotografiju;
- ispod fotografije ispisan je serijski broj službene iskaznice.
Članak 4.
Na stražnjoj strani obrasca službene iskaznice ispisana su najvažnija ovlaštenja ovlaštene osobe Deviznog inspektorata, potpis ministra financija i pečat Ministarstva financija. Ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka odnose se na pregled financijske dokumentacije, ugovora i poslovnih knjiga, poslovnih prostorija, robe, uređaja i opreme, utvrđivanje identiteta osoba koje obavljaju poslove deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja te kreditnih odnosa s inozemstvom, uzimanje izjave, privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije, koji su poslužili ili mogu poslužiti za izvršenje kaznenog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja, a u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.
Članak 5.
O izdanim službenim iskaznicama vodi se evidencija u Deviznom inspektoratu. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime ovlaštene osobe Deviznog inspektorata kojoj je izdana službena iskaznica, evidencijski broj službene iskaznice, datum izdavanja službene iskaznice te odjeljak za napomene.
Članak 6.
Ovlaštena osoba Deviznog inspektorata koja izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezna je o tome izvijestiti glavnog deviznog inspektora. Nova službena iskaznica bit će joj izdana nakon što izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica bude oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".
Članak 7.
Ovlaštena osoba Deviznog inspektorata kojoj prestane radni odnos u Ministarstvu financija - Deviznom inspektoratu obvezna je, na dan prestanka rada, odnosno prelaska na drugo službeničko mjesto, službenu iskaznicu predati glavnom deviznom inspektoru.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 440-07/94-01/18
Urbroj: 513-08-/94-1
Zagreb, 3. veljače 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti