POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - dopune regulative - pravilnik o obrascu - odluka o umjetničkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
odlučujući o ustavnoj tužbi M.M. iz S.B., na sjednici održanoj 5. siječnja 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE
1.
Odbacuje se ustavna tužba.
2.
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"
Obrazloženje:
M.M. iz S.B. podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu u kojoj navodi da su mu povrijeđena ustavna prava iz članka 3, 14, 48, 49. i 54. Ustava Republike Hrvatske rješenjem Općinskog suda u S.B. R1-152/91 od 30. listopada 1991. godine, rješenjem Okružnog suda u S.B. GŽ 1/92 od 8. siječnja 1992. godine te obavijesti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske Gt 96/92 od 16. travnja 1992. godine. Ustavna tužba, u ovom slučaju nije dopuštena niti pravodobna. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u odredbi članka 28. propisuje da svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina. Stavak 2. tog članka propisuje da ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen. Nadalje, članak 29. citiranog Zakona propisuje da se ustavna tužba može podnijeti u roku od mjesec dana računajući od dana primitka odluke. Iz uvida u spis RI 152/91 kao i priloga ustavnoj tužbi proizlazi da rješenjem Općinskog suda u S.B. R1 152/91 od 31. listopada 1991. godine nije dovršen pravni put jer je dozvoljena žalba na tu odluku. Ona je i izjavljena te je Okružni sud S.B. povodom nje donio rješenje Gž 1/92 od 8. siječnja 1992. godine kojim je žalba odbijena a to rješenje, kojim je iscrpljen pravni put, tužitelj je primio 28. siječnja 1992. godine. Kako je ustavna tužba podnesena 24. lipnja 1993. godine, ona je, dakle, podnesena izvan zakonskog roka pa nije pravodobna. Dopis Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kojim se priopćuje M.M. ocjena o nepostojanju uvjeta za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti nije odluka u smislu citirane odredbe članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, jer predstavlja samo obavijest o tome da se zahtjev za zaštitu zakonitosti neće podizati, pa ustavna tužba glede te obavijesti nije dopuštena. S obzirom na izneseno proizlazi da nema procesnih pretpostavki za odlučivanje o biti stvari u ovom slučaju, pa je ustavnu tužbu. na osnovi čl. 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske valjalo odbaciti. Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj: U-III-236/1993.
Zagreb, 5. siječnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti