POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravo - naputak o provođenju - zakon o smanjenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u povodu ustavne tužbe M. K. iz R., na sjednici 13. travnja 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE
1.
Odbacuje se ustavna tužba:
2.
Zaštitu svojih prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske M. K. ima pravo tražiti stavljanjem prijedloga za izmjenu rješenja Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-43-UP/1-16376/9479/I-92 od 19. siječnja 1993. godine primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku o ponavljanju postupka u rokovima određenim u članku 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
3.
Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"
Obrazloženje
M. K. iz R., zastupan po A. S., odvjetniku iz C., podnio je dana 25. veljače 1994. godine ustavnu tužbu u kojoj navodi da su mu rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-43-UP/1-16376/9479/1-92 od 19. siječnja 1993. godine i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-2023/1993-4 od 23. rujna 1993. godine povrijeđena zajamčena ustavna prava a posebno prava što proizlaze iz odredbi članaka 19. i 26. Ustava Republike Hrvatske. Ovo stoga što u aktu upravnog organa nisu navedeni razlozi zbog kojih je odbijen njegov zahtjev za primanje u hrvatsko državljanstvo. Ustavna tužba nije dopuštena te se odbacuje iz slijedećih razloga: Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-206/1992, objavljenom u "Narodnim novinama" broj 113/93 od 21. prosinca 1993. godine, ukinuta je kao nesuglasna Ustavu Republike Hrvatske odredba stavka 3. članka 26 Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 3/91 i 28/92). Kako je pravomoćnost osporenog upravnog akta nastupila prije a ustavna je tužba podnesena ovome Sudu poslije dana objave odluke ovoga Suda (21. prosinca 1993) u ovom su se slučaju stekli uvjeti za primjenu odredaba član ka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91). Naime, prema tim zakonskim odredbama. svatko kome je povrijedeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donijetim na temelju ukinute zakonske odredbe. ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju postupka iz Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 ).
Iz navedenih razloga riješeno je kao u izreci
Broj: U-III-273/1994.
Zagreb, 13. travnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti