POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravno stajalište - odluka o broju - program za polaganje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u povodu ustavne tužbe M. P. iz M., na sjednici 13. travnja 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE
1.
Ustavna se tužba odbacuje.
2.
Podnositelj ustavne tužbe ima pravo tražiti izmjenu pravomoćnog rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-43-UP/I-16373/15638/1-93. od 21. travnja 1993. godine primjenom odredaba članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991 ).
3.
Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama"
Obrazloženje
M. P., zastupan od odvjetnice B. S.-R. iz D., podnio je ovom Sudu, dana 17. veljače 1994. godine. ustavnu tužbu navodeći da su mu presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-7307/1993-4. od 15. srpnja 1983. i rješenjem navedenim u izreci ovog rješenja povrijeđena ustavna prava iz članaka 3, 14 stavak 2. i 26. Ustava Republike Hrvatske. Tu povredu nalazi u činjenici što je u spomenutom rješenju Ministarstvo unutarnjih poslova, temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu, izostavilo razloge odbijanja njegova zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo. Ustavna se tužba odbacuje iz slijedećih razloga: Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-1206/1992 - objavljenom u "Narodnim novinama". broj 113 od 21. prosinca 1993. godine - ukinuta je odredba članka 26. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91 i 28/92) kao nesuglasna Ustavu. U konkretnom je slučaju podnositelj ustavne tužbe navedeno rješenje Ministarstva unutarnjih poslova primio 19. siječnja 1994. godine. Kako je ustavna tužba podnijeta ovom Sudu poslije dana objavljivanja navedene odluke ovog Suda (21. prosinac 1893.), u o,rom su se slučaju stekle pretpostavke za primjenu odredaba članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Naime, prema tim zakonskim odredbama, svatko kome je povrijeđeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom, donijetim na osnovi ukinute zakonske odredbe, ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta. U konkretnom slučaju, to znači ponavljanje postupka prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku Iz ovog je razloga riješeno kao u izreci ovog rješenja Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-210/1994.
Zagreb, 13. travnja 1994
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti