POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - dopisi - odluku o pravilima - zakon o dodatku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine". br. 52/91, 64/91 i 26/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 1994. godine donijela
ODLUKU
O VISINI NAKNADE ZA OBVEZNE VETERINARSKO-SANITARNE PREGLEDE U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE
I.
Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled na graničnim prijelazima pri izvozu, uvozu i provozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje, embrija i drugih predmeta kojima se može preuzeti zarazna bolest, plaća se naknada.
1. Visina naknade za vagonske, kamionske, brodske, kontejnerske i zrakoplovne pošljke iznosi:
a) za pošiljke kopitara i papkara u prijevoznom sredstvu :
- pri izvozu, do 10 tona neto-mase - 40 kuna, a za svaku sljedeću zapoćetu tonu - još po 6 kuna,
- pri uvozu, do 10 tona neto mase-60 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu- još po 15 kuna,
- u provozu, do 10 tona neto mase - 110 kuna. a za svaku sljedeću započetu tonu- još po 20 kuna;
b) za pošiljke peradi, ptica, zečeva, kunića i divljači te majmuna za laboratorijske potrebe u prijevoznom sredstvu
- pri izvozu, do 50 tona neto-mase - 40 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 6 kuna,
- pri uvozu, do 5 tona neto-mase - 60 kuna. a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 15 kuna,
-u provozu, do 5 tona neto-mase- 110 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 20 kuna;
c) za pošiljke jednodnevne peradi (pilića, purića. guščića, pačića i dr.) u prijevoznom sredstvu:
- pri izvozu, do 10.000 komada - 40 kuna, a za svakih sljedečih započetih 1.000 komada - još po 4 kune,
- pri uvozu, do 10.000 komada- 60 kuna, a za svakih sljedećih započetih 1.000 komada - još po 15 kuna,
- u provozu, do 10.000 komada - 110 kuna, a za svakih sljedećih započetih 1.000 komada - još po 20 kuna;
d) za pošiljke mesa u prijevoznom sredstvu:
- pri izvozu, do 10 tona neto-mase - 55 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 8 kuna,
- pri uvozu, do 10 tona neto-mase - 80 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 15 kuna,
- u provozu, do 10 tona neto-mase - 110 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 20 kuna;
- za pošiljke mesnih proizvoda, masti, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, proizvoda od jaja, sjemena za umjetno osjemenjivanje i embrija, pošiljke riba pčela i pčelinjih proizvoda, dudovih svilaca, žaba, puževa, školjki, kornjača te drugih gmazova i mekušaca i svih njihovih proizvoda pošiljke loja, tehničke masti životinjskoga podrijetla brašna životinjskoga podrijetla (mesnoga, mesno-koštanoga, krvnoga, ribljeg brašna, brašna od perja i dr.). pošiljke životinjske hrane koje sadrže proizvode životinjskog podrijetla, pošiljke kože, kosti, vune, dlaka, čekinja, grive, repova, rogova, kopita, papaka, životinjskih unutarnjih organa i životinjske tjelesne tekućine i za pošiljke poljoprivrednih proizvoda, ako se međunarodnim ugovorima za te pošiljke zahtijeva svjedodžba da potječu iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestinka životinja koje bi se ovim proizvodom mogle prenijeti na druge životinje, u prijevoznom sredstvu:
- pri izvozu, do 10 tona neto-mase - 40 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 6 kuna,
- pri uvozu. do 10 tona neto-mase - 80 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 15 kuna.
- u provozu, do 10 tona neto-mase - 110 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 20 kuna.
2. Visina naknade za denčane pošiljke iznosi:
a) za svako grlo krupne životinje, odnosno za svakih započetih 10 komada sitnih životinja ili 50 komada peradi ili ptica:
- pri izvozu i uvozu - 20 kuna.
- u provozu - 80 kuna;
b) za pošiljke iz točke I. odredbe pod e) ove Odluke
- pri izvozu i uvozu, do tri koleta - 20 kuna, a za svako sljedeće koleto - još po 2 kune,
- u provozu. do tri koleta - 70 kuna, a za svako sljedeće koleto - još po 6 kuna.
Ukupna naknada za denčanu pošiljku ne može iznositi više od visine naknade za tu vrstu pošiljke ako bi se ona otpremala kao vagonska. kamionska, brodska, kontejnerska ili zrakoplovna. Za životinje koje se provoze preko granice Republike Hrvatske naknada se plaća kao za denčane pošiljke.
3. Naknada za pse, mačke, majmune i druge pripitomljene životinje, osim životinja koje pripadaju cirkusu, po komadu odnosno pošiljci, iznosi:
- pri izvozu i provozu - 20 kuna;
- pri uvozu - 30 kuna,
- pri provozu - 60 kuna.
Naknada za životinje koje pripadaju cirkusu naplaćuje se prema odredbama podtočke 1. i 2. ove točke.
4. Naknada za preglede ostatka tovara nakon čišćenja broda, odnosno tegljenice iznosi:
- za domaći brod odnosno tegljenicu - 80 kuna,
- za strani brod, odnosno tegljenicu - 150 kuna.
II.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu. iz podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, plaća se na graničnom prijelazu kojim je pošiljka ušla u Republiku Hrvatsku. Izuzetno od stavka 1. ove točke, ako za pošiljku u provozu nije uplaćena naknada na graničnom prijelazu pri ulasku u Republiku Hrvatsku, ista se plaća na graničnom prijelazu pI-i izlasku, u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, uvećane za 100%.
III.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu koje se pretovaruju u hrvatskim pomorskim i zrakoplovnim lukama određuje se u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1 do 4. točke I. ove Odluke, uvećane za 50%.
IV.
Ako izvoznik, uvoznik ili vozar pravovremeno ne pripremi pošiljku za veterinarsko-sanitarni pregled, a pozove graničnog inspektora da pregleda pošiljku i ako inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, izvoznik odnosno uvoznik ili vozač dužni su za njegov izlazak platiti dangubu - 40 kuna, po satu čekanja.
V.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka iz podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke koji se obavlja tijekom noći i u dane državnih blagdana i neradnih dana. povećava se za 100% od visine propisane naknade.
Pod noćnim radom razumijeva se rad između 22,00 sata i 6.00 sati idućeg dana.
VI.
Sredstva naknade za obvezatne veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice prihod su državnoga proračuna.
VII.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 34/93).
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 322-01/93-01/05
Urbroj : 5030112-94-2
Zagreb, 24. kolovoza 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti