POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - donešeni zakoni - pravilnik o samostalnim - ispravak uredbe izvještaji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavak 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 55/92) i članka 98. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. siječnja 1994. godine donijela
ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA DJELATNIKA ZAPOSLENIH U ORGANIMA I TIJELIMA KOJIMA SE SREDSTVA ZA RAD OSIGURAVAJU U DRŽAVNOM PRORAČUNU
I.
U Odluci o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu ("Narodne novine", br. 52/93 i 5/94.), u točki I. iza podtočke 8. dodaje se nova podtočka 8.a. koja glasi: "8.a. pomoćnik pročelnika županijskog ureda i voditelj ispostave županijskog ureda 3,40". U podtočki 9. iza riječi "viši inspektor" dodaju se riječi "predstojnik pododsjeka i pomoćnik voditelja u županijskom uredu". U podtočki 10. iza riječi "viši konzervator-restaurator" dodaju se riječi "voditelj odjeljka u županijskom uredu". U podtočki 11. iza riječi "mlađi istraživač s magisterijem" dodaju se riječi "voditelj odjeljka ispostave u županijskom uredu".
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se na isplate plaća za mjesec siječanj 1994. godine i daljnje isplate.
Klasa: 120-02/93-01/06
Urbroj: 5030109-94-3
Zagreb, 27. siječnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti