POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravno područje - upute o zaštiti - pravilnik o osnovnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, povodom ustavne tužbe O. P. iz D., na sjednici 13. travnja 1994 godine, donio je ovo
RJEŠENJE
I.
Odbacuje se ustavna tužba.
II.
Prijedlogom za izmjenu rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske od 22. ožujka 1993. godine, ur. br: 511-01-43-UP/I-16380/16584/1-93 podnositelj ustavne tužbe ima pravo prema odredbama članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) tražiti zaštitu prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91) o ponavljanju postupka.
III.
Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"
Obrazloženje
Ustavna je tužba podnesena dana 18. veljače 1994. godine radi zaštite ustavnih prava utvrdenih odredbama članka 3, 14. stavak 2., 16, 18, 19, 26, 35. i 115. st.avak 3. Ustava, povrijeđenih presudom Upravnng suda Republike Hrvatske broj Us-5184/93 od 8. srpnja 1993. godine i rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ur. broj 511-01-43-UP/I-16584/1-93 od 22. ožujka 1993. godine. Ustavna tužba je odbačena zbog nedopuštenosti. Osporena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, kao i navedeno upravno rješenje, temelji se na odredbama članka 26. stavak 2. i 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91 i 28/92), prema kojima se može odbiti zahtjev za stjecanje ili za prestanak državljanstvu iako su ispunjene pretpostavke, ako se ocijeni da postoje razlozi od interesa za Republiku Hrvatsku zbog kojih se zahtjev treba odbiti (stavak 2.), a u obrazloženju rješenja o odbijanju zahtjeva za stjecanje državljanstva ne moraju biti navedeni razlozi (stavak 3.).
Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj: U-I-206/1992 od 8. prosinca 1993. godine, objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 113 od 21. prosinca 1993. godine, ukinuo je odredbe stavka 3. članka 26. navedenog Zakona o hrvatskom državljanstvu.
Prema odredbama članka 23. stavak 2. u izreci navedenog Ustavnog zakona svatko kome je povrijeđeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donijetim na osnovi ukinutog zakona, ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu toga pojedinačnog akta odgovarajućom primje nom odredbi o ponavljanju postupka, a u rokovima određenim stavkom 3. navedenog članka Ustavnog zakona.
Kako u konkretnom slučaju podnositelj ustavne tužbe zaštitu svojih prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske može ostvariti u postupku pokrenut.om primjenom navedenih odredbi Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ustavnu tužbu je valjalo odbaciti, te je stoga riješeno kao pod točkama I. i II. izreke. Objava ovog rješenja (točka III. izreke) temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. navedenog Ustavnog zakona.
Broj: U-III-223/1994.
Zagreb. 13. travnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.



Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti