POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravno pitanje - statut turopoljske demokratske - zaključak za prestanak ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe B. M. iz D., na sjednici 6. travnja 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE
I.
Odbacuje se ustavna tužba.
II.
Prijedlogom za izmjenu rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske od 23. ožujka 1993. godine ur. br. 511-01-43-UP/I-16380/16573/1-93 može se temeljem odredbi članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991) tražiti zaštita prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/1991) o ponavljanju postupka.
III.
Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Ustavna tužba je podnesena radi zaštite ustavnih prava utvrđenih odredbama članka 14. stavak 2., članka 16,17. 18,19, 26, 28. i 35. Ustava, povrijeđenih presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-5723/1993 od 15. srpnja 1993. godine.
Označenom presudom Upravnog suda odbijena je u upravnom sporu tužba podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ur. br. 511-01-43-UP/I-16380/16573/1-93 od 23. ožujka 1993. godine, kojim je odbijen zahtjev podnositelja ustavne tužbe za primitak u hc-vatsko državljanstvo temeljem članka 26. stavak 2. i 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/1991 i 28/1992). Ustavna tužba nije dopuštena. Osporena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, kao i navedeno rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, temelje se na odredbama članka 26. stavak 2. i 3. navedenog Zakona o hrvatskom državljanstvu, prema kojima se može odbiti zahtjev za stjecanje ili za prestanak državljanstva iako su ispunjene pretpostavke, ako se ocijeni da postoje razlozi od interesa za Republiku Hrvatsku zbog kojih se zahtjev za stjecanje ili za prestanak državljanstva treba odbiti (stavak 2.), a u obrazloženju rješenja o odbijanju zahtjeva za stjecanje državljanstva ne moraju biti navedeni razlozi odbijanja (stavak 3.). Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj U-1206/1992 od 8. prosinca 1993. godine, objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 113 od 21. prosinca 1993. godine, ukinuo je odredbe stavka 3. članka 26. navedenog Zakona. Prema odredbama članka 23. stavak 2 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991) svatko kome je povrijedeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donijetim na osnovi ukinutog zakona, ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu toga pojedinačnog akta odgovarajućom primjenom odre daba o ponavljanju postupka prema Zakonu o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/1991), a u rokovima utvrđenim stavkom 3. navedenog članka Ustavnog zakona. Kako u konkretnom slučaju podnositelj ustavne tužbe zaštitu svojih prava može ostvariti primjenom odredbi navedenog članka Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ustavnu je tužbu valjalo odbaciti te je stoga riješeno kao pod točkama I. i II. izreke. Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 2. navedenog Ustavnog zakona.
Broj: U-III-4/1993.
Zagreb. 6. travnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v rPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti