POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravno pitanje - poslovnička odluka legalis - metodologija za pružanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir, Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela u povodu ustavne tužbe I. A. iz P. zastupanog po Ž. D. odvjetniku iz P., na sjednici 23. studenog 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba.
  2. Ova odluka će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
Ustavna tužba podnesena je radi zaštite ustavnog prava vlasništva, zajamčenog člankom 48. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, a povodom rješenja Republičkog vijeća za prekršaje br. C-253/93 od 29. lipnja 1993. godine. Podnosilelju ustavne tužbe je naime, oduzet osobni automobil u prekršajnom postupku. Navedenim rješenjem preinačeno je u odluci o kazni, a potvrđeno u ostalom dijelu, rješenje Komisije za carinske prekršaje Carinarnice O. br. P-1648, 1761/93 od 1. lipnja 1993. godine, kojim je podnositelj ustavne tužbe oglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom uz izricanje zaštitne mjere oduzimanja predmeta prekršaja (osobni automobil), a zbog počinjenja carinskog prekršaja iz članka 351. stavak 1 u svezi sa stavkom 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93). Ustavna tužba nije osnovana. Ustav Repkkblike Hrvatske u svojim temeljnim odredbama utvrdio je da su nepovredivost vlasništva i vladavina prava jedne od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske (članak 3.) te da je svatko dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske (članak 5. stavak 2.).
U članku 48. stavku 1. Ustav je građanima zajamčio pravo vlasništva, a njegovu ustavnosudsku zaštitu pred ovim Sudom (ustavnom tužbom) u članku 125. alineja 3. Valja međutim, reći da je Ustav u članku 48. stavak 2. utvrdio i da vlasništvo obvezuje. To bi značilo da je svaki vlasnik (nositelj prava vlasništva), između ostalog, u obvezi držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. U taj pravni poredak nedvojbeno spada i odredba članka 15. Carinskog zakona koja obvezuje vlasnika da robu kupljenu u inozemstvu (automobil), koji unosi u Republiku Hrvstsku, prilikom prijelaza preko carinske crte prijavi nadležnoj carinarnici. Nepoštivanje te zakonske obveze je nepoštivanje pravnog poretka, u kojem slučaju Ustav dopušta propisivanje (zakonom) ograničenja ustavnih prava (članak 16. Ustava Republike Hrvatske). To ograničenje temeljem zakona može se očitovati i u oduzimanju predmeta kojim je počinjeno neko kazneno ili prekršajno djelo. Slijedom izloženog, podnositelj ustavne tužbe u konkretnom slučaju neosnovano traži ustavnosudsku zaštitu prava vlasništva pozivajući se na članak 48. Ustava Republike Hrvatske, budući da mu je u prethodnom vođenom prekršajnom postupku temeljem zakonskih ovlasti oduzet predmet vlasništva (automobil) zbog počinjenja carinskog prekršaja, a u takvoj pravnoj situaciji nema osnova za ustavnosudsku zaštitu. Ocijenivši ustavnu tužbu neosnovanom, donijeta je odluka kao u izreci pod 1. Odluka u izreci pod 2. zasnovana je na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj : U-III-327/1993.
Zagreb, 23. studenog 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti