POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravno određivanje - rješnje o utvrdivanju - odluka o postavljaenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba (Narodne novine, br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 1994. godine, donijela
ODLUKU
O IZUZIMANJU NEKRETNINA U K.O. SPLIT OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja podruštvovljeno građevinsko zemljište u k.o. Split i to:
- k. č. broj 1392/22, "vinograd", površine 55 m2, upisana u z. k. ul. broj 8983 k. o. Split kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Ivana Matkovića, Ivanke Matković, Jure Matkovića, Bosiljke Matković, Smilje Matković i Miljenka Matkovića i
- k. č. broj 1381/1, "dvor", površine 193 m2, upisana u zk. ul. broj 4299, k. o. Split, prijašnje vlasništvo odnosno korisništvo Joze Dumanić-Šulenta, Jerka Dumanić-Šulenta i drugih.
II.
Nekretnine opisane u točki I. ove Odluke postale su društveno vlasništvo na temelju Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera (Narodne novine, broj 30/68).
III.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se radi formiranja novih građevinskih parcela: k. č. broj 1332/30, k. o. Split, ukupne površine 1.495 m2, i k. č. broj 1332/31, k o. Split, ukupne površine 1132 m2, prema parcelacionim elaboratima broj 148/90, 143/90 i 147/90 od 11. srpnja 1990. godine "GEOPROJEKTA" - Split, ovjerenim po Zavodu za katastar i geodetske poslove Grada Splita, u svrhu izgradnje telekomunikacijskog objekta Split 3 u jugoistočnom dijelu stambene jedinice "Smrdečac" u Splitu.
IV.
Sukladno članku 3. Zakona o telekomunikacijama (Narodne novine, broj 53/94) izgradnja navedenog telekomunikacijskog objekta u interesu je Republike Hrvatske.
V.
Utvrđuje se da se Grad Split, Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Splita od 4. listopada 1994. godine, klasa 020-04/94-01/731, koja sadrži hipotekarnu izjavu, obvezao na obeštećenje prijašnjih vlasnika odnosno korisnika nekretnina koje ulaze u sastav novoformiranih građevinskih parcela iz vrijednosti nekretnina u njegovom vlasništvu -poslovnog prostora u prizemlju zgrade u Splitu, Ulica Hrvatskog narodnog preporoda broj 9, ukupne površine 95 m2, upisanog u zk. ul. broj 1770, k. o. Split, kao poseban dio zgrade sagrađene na k. č. broj 2619, a što je i zemljišno-knjižno provedeno.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa: 940-01/94-01/01
Urbroj: 5030109-94-104
Zagreb, 28. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti