POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravno gledište - zakon o minimalnim - pravilnik o ostvarivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 18. stavak I. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Narodne novine br. 53/91, 26/93 i 109/93), Vlada Republike Hzvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 1994. godine, donijela

ODLUKU
o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1995. godini

Utvrđuje se opseg izvoznih kontingenata robe iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
_ _______________________________
Tar. broj Tar. oznaka Imenovanje robe Opseg
Car. tarife Carinske tarife kontingenta
_ _______________________________
1 2 3 4
_ _______________________________
01.02 Žive životinje, vrsta goveda:
0102.90 -Ostalo:
0102.904 --Junad za tov (od 200-280 kg) 10 t
0102.907 --Telad 10 t
05.08 0508.00 Koralji i slične tvari, sirovi ali
jednostavno pripremljeni ali
drugačije neobrađeni; ljušture
mekušaca, ljuskara ili bodljikaša,
kosti sipe, sirovi jednostavno
pripremljeni ali neisječeni u
oblike; prah i otpaci tih
proizvoda 3 t
23.08 Biljni materijali, biljni otpaci i
ostaci od prerade biljnih
materijala i sporedni proizvodi,
peletizirani ili nepeletizirani, koji
se upotrebljavaju za životinjsku
hranu nespomenuti i
neobuhvaćeni na drugom
mjestu:
2308.10 -.-žir i divlji kesten 200 t
27.09 2709.00 Nafta i ulja dobiveni od
bitumenoznih minerala,sirovi:
2709.001 --nafta 355.000 t
27.10 2710.00 Nafta i ulja dobivena od
bitumenoznih minerala,osim
sirovih; proizvodi nespomenuti
ili neuključeni na drugom
mjestu koji po masi sadrže 70%
ili više naftnih ulja ili ulja
dobivenih od bitumenoznih
minerala i u osnovnim
sastojcima tih proizvoda:
2710.03 --teška ulja:
2710.031 --plinska
dizelska goriva 700.000 t
2710.032 ---plinska loživa ulja 100.000 t
2710.039 --ostala plinska ulja 5.000 t
2710.041 ----niskosumporna loživa 15.000 t
ulja za metalurgiju
2710.049 --ostala loživa ulja 220.000 t
27.11 Naftni plinovi i ostali
plinoviti ugljikovodici:
2711.2 -U plinovitom stanju:
2711.21 -prirodni plin 100 mil.m3
41.01 Sirove krupne i sitne goveđe
kože i kože kopitara (svježe ili
soljene,sušene,lužene,
piklovane ili drugačije
konzervirane ili neuštavljene,
niti pergamentno obrađene niti
dalje obrađivane),s dlakom ili
bez dlake,cijepane ili
necijepane: 2.500 t
41.02 Sirove ovčje i janjeće kože
(svježe ili soljene, sušene, lužene,
piklovane ili drugačije
konzervirane aIi neuštavljene,
pergamentno ili transparentno
neobrađene,niti drugačije dalje
obrađivane),s dlakom ili bez
dlake, cijepane ili necijepane,
osim isključenih napomenom 1.
pod 3.) uz ovu glavu: 50 t
41.03 Ostale krupne i sitne sirove
kože( svježe ili usoljene, sušene,
lužene, piklovane ili drugačije
konzervirane ali neuštavljene,
niti pergamentno ili transparentno
obrađene, niti dalje obrađivane)
s dlakom ili bez dlake, cijepane
ili necijepane, osim isključenih
napomenom 1. pod 2) i 3) uz
ovu glavu: 250 t
41.04 Štavljene goveđe kože i kože
kopitara, bez dlake, osim
štavljene kože iz tar.br. 41.08 i
41.09: 2.500 t
41.05 Ovčje i janjeće kože štavljene,
bez vune, osim iz tar.broja 41.08
i 41.09: 25 t
41.06 Kozje i jareće štavljene kože, bez
dlake, osim štavljene kože iz tar.
br. 41.08 i 41.09: 25 t
41.07 Štavljena koža od ostalih
životinja, bez dlake, osim
štavljene kože iz tar.br. 41.08 ili
41.09: 250 t
44.01 Ogrjevno drvo u oblicama,
cjepanicama, granama,
snopovima ili u sličnim oblicima;
iverje i slične čestice, drvena
pilovina, otpaci i ostaci drveta,
aglomerirani ili neaglomerirani
u oblicima briketima, paletama i
sličnim oblicima:
4401.10 -ogrjevno drvo u oblicama,
cjepanicama, granama,
snopovima ili sličnim oblicima 80.000 m3
44.03 Neobrađeno drvo s korom ili bez
kore ili okresano ili grubo
obrađeno (učetvoreno):
4403.10 -Zaštićeno bojom, kreozotom
ili drugim sredstvima 0
4403.20 -Ostalo, četinjača:
4403.201 --od egzotičnih četinjača 0
4403.202 --trupci za rezanje i furnir
od ostalih četinjača 8.200 m3
4403.203 --celulozno 15.000 m3
4403.204 --stupovi za vodove,
neimpregnirani 500 m3
4403.209 --ostalo 5.500 m3
4403.9 -Ostalo:
4403.91 --hrastovo (Quercus spp.):
4403.911 --trupci za rezanje i
furniri 20.000 m3
4403.912 --celulozno 9.500 m3
4403.919 --ostalo
4403.92 --bukovo (Fagus spp.):
4403.921 --rezanje i furnir 30.300 m3
4403.922 --celulozno 20.000 m3
4403.929 --ostalo 7.000 m3
4403.99 --ostalo:
4403.991 --trupci za rezanje od
ostalih tvrdih listača 34.400 m3
4403.992 --celulozno drvo od
ostalih tvrdih listača 60.000 m3
4403.993 --trupci za rezanje i
furnir od topole 14.300 m3
4403.994 --celulozno drvo od topole 2.000 m3
4403.995 --trupci za rezanje i
furnir od ostalih mekih listača 11.000 m3
4403.996 --celulozno drvo od ostalih
mekih listača 18.000 m3
4403.997 --trupci od egzotičnih
listača
4403.999 --ostalo 13.000 m3
47.07 Papirni ili kartonski otpaci i
ostaci:
4707.103 -Od nebijeljenog kraft-papira ili
kartona ili valovita papira ili
kartona 20 t
4707.20 -Od papira ili kartona
dobivenih uglavnom od bijeljene
kemijske celuloze, neobojeni u
masi 700 t
4707.30 -Od papira ili kartona
dobivenih uglavnom od
drvenjače (novine, časopisi i
slični tiskani materijali) 5.000 t
4707.90 -Ostalo, uključujući nesortirane
otpatke i ostatke 4.000 t
70.01 7001.00 Stakleni krš i ostali stakleni
otpaci; staklo u masi:
--ostalo staklo u masi 20 t
74.04 7404.00 Otpaci i ostaci, bakreni 2.000 t

II.
Utvrđuje se opseg uvoznih kontingenata robe iz slijedećih tarlfnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

_ _______________________________
Tar. broj Tar. oznaka Imenovanje robe Opseg
Carinske tarife Carinske tarife kontingenta
_ _______________________________
1 2 3 4
_ _______________________________
01.02 Žive životinje, vrsta goveda:
0102.10 -Čiste rase za priplod:
0102.102 --krave 100 kom.
0102.103 --junad 4000 kom.
0102.104 --telad 100 kom.
01.03 Svinje, žive:
0103.9 -Ostalo:
0103.91 --mase manje od 50 kg:
0103.911 --za priplod 1.000 kom.
0103.92 --mase 50 kg ili veće:
0103.921 --za priplod 2.000 kom.
01.05 Domaća perad,živa (kokoši,
patke, guske, pure i biserke)
0105.1 Mase do 185 g:
0105.11 --pilići:
0105.111 --za priplod 1.000.000 kom.
0105.19 --ostalo:
0105.191 --za priplod 200.00 kom.
0105.9 -Ostalo:
0105.91 --kokoši:
0105.911 --za priplod 5.000 kom.
0105.99 --Ostalo:
0105.991 --ostala za priplod 10.000 kom.
03.01 Žive ribe:
0301.9 -Ostale žive ribe:
0301.91 --pastrve (Salmo trutta,
S.gairdneri,S.clarki,
S.aguabonita,S.gilae) 5 t
0301.93 --Šaran 5 t
03.02 Ribe, svježe ili rashlađene, osim
ribljih fileta i ostaloga ribljeg
mesa iz tar.broja 03.04:
0302.1 -Salmonide, osim jetre i ikre:
0302.11 --pastrve (Salmo trutta, S.
gairdneri, S.clarki,S.
aguabonita, S.gilae) 300 t
0302.6 -Ostala riba, osim jetre i ikre
0302.61 --srdele (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), velike srdele
(Sardinella spp.), papaline
(Sprattus sprattus) 10 t
0302.69 --ostala:
0302.691 --slatkovodne ribe 5 t
03.03 Riba, smrznuta, osim ribljih
fileta i ostaloga ribljeg mesa iz
tar.broja 03.04:
0303.2 -Ostale salmonide,osim jetre i
ikre:
0303.21 --pastrve (Salmo trutta, S.
gairdneri, S.clarki, S.
aguabonita, S.gilae) 10 t
0303.29 --ostale:
0303.291 --slatkovodna 10 t
0303.7 -Ostala riba, osim jetre i ikre:
0303.71 --srdele (Sardinia pilchardus,
Sardinops spp.), velike srdele
(Sardinella spp.), papaline
(Sprattus sprattus) 1.000 t
04.01 Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani
i bez dodanog šećera ili drugih
tvari za zaslađivanje:
0401.10 -S udjelom masti po 1% po
masi 10.000 t
0401.30 -S udjelom masti više od 6% po
masi :
0401.309 --ostalo 10 t
04.02 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili
s dodatkom šećera ili drugih
tvari za zaslađivanje:
0402.2 -U prahu, granulama ili
drugim krutim oblicima s
udjelom masti većim od 1,5% po
masi:
0402.29 -- ostalo 2.000 t
04.05 0405.00 Maslac i ostale masnoće i ulja
dobiveni od mlijeka:
0405.002 --topljeni maslac 10 t
06.02 Ostale žive biljke (uključujući
njihovo korijenje), reznice,
kalem-grančice i kalemi, micelij
(klijale spore gljive na zrnima
žitarica):
0602.10 -Neižiljene reznice i
kalemgrančice, kalemi:
0602.101 --lozne 3.000.000 kom.
0602.109 --Ostale 2.000.000 kom.
0602.20 -Voćne sadnice, uključujući
voćne sadnice u obliku šiblja ili
žbunja, kalemljene ili
nekalemljene
0602.201 --lozne 2.000.000 kom.
0602.209 --ostale 3.000.000 kom.
07.01 Krumpir, svježi ili rashlađeni:
0701.10 -Sjemenski 40.000 t
07.03 Crveni luk, alma, češnjak,
poriluk i ostali lukovi; svježi ili
rashladeni:
0703.10 -Crveni luk i alma:
0703.101 --arpadžik 2.000 t
10.05 Kukuruz:
1005.10 -Sjemenski:
1005.101 --hibridni 200 t
1005.109 --ostali 10 t
12.09 Sjeme, plodovi i spore za sjetvu
1209.1 -Sjeme repe:
1209.11 --sjeme šećerne repe
sjemenskih jedinica 10.000
1209.19 --ostalo 1 t
1209.2 -Sjeme krmnog bilja, osim
sjemena repe:
1209.21 --sjeme lucerne (Alfalfa) 100 t
1209.22 --sjeme djeteline (Trifolium
spp.) 150 t
1209.23 --sjeme djeteline vijuka 50 t
16.04 Pripremljena ili konzervirana
riba; kavijar i zamjene kavijara
pripremljeni od ribljih jaja:
1604.1 -Riba, cijela ili u komadima ali
nemljevena:
1604.13 --srdele, srdelice i papaline 10 t
1604.15 --skuše 10 t
22.04 Vino od svježeg grožđa,
uključujući pojačana vina;
mošt od grožđa osim
mošta iz tar. broja 20.09:
2204.2 -Ostala vina; mošt od grožđa sa
fermentacijom zaustavljenom
dodavanjem alkohola:
2204.21 --u posudama do 2 lit.:
2204.212 --kvalitetno vino:
2204.2129 ----ostalo 100 t
2204.292 --kvalitetno vino:
2204.2929 ----ostalo 5 t
2204.293 --dezertno vino 5 t
2204.30 -Ostali mošt od grožda 50 t
22.06 2206.00 Ostala fermentirana pića (npr.
jabukovača, kruškovača i
medovina):
2206.004 --vino od suhog grožđa 2 t
22.07 Nedenaturirani etilni alkohol
alkoholne jakosti 80% obujma ili jači:
etlni alkohol i ostali alkoholi,
denaturirani bilo koje jakosti:
2207.10 -Etilni alkohol alkoholne jakosti 80%
obujma ili jači, nedenaturirani:
2207.101 --sintetični 5 t
2207.109 --ostali 4.000 t
2207.20 -Etilni alkohol i ostali alkoholi,
denaturirani, bilo koje jakosti:
2207.201 --sintetični 5 t
2207.209 --ostali 5 t
22.08 Nedenaturirani etilni alkohol
alkoholne jakosti manje 80% obujma;
rakije, likeri i ostala
alkoholna pića: složeni alkoholni
proizvodi za proizvodnju pića:
2208.10 -Složeni alkoholni proizvodi za
proizvodnju pića: 5 t
2208.90 -Ostalo:
2208.902 --vinski destilat 200 t
22.09 2209.00 Ocat i zamjene octa dobivenog
od octene kiseline:
2209.001 --vinski 10 t
2209.002 --voćni 10 t
2209.009 --ostali 10 t
23.02 Posije (mekinje) i ostali ostaci
dobiveni prosijavanjem,
mljevenjem ili drugom obradom
žitarica i leguminoznog bilja,
nepeletizirani ili peletizirani:
2302.10 -Kukuruzni 25 t
2302.30 -Pšenični 5.000 t
2302.40 -Ostalih žitarica 25 t
2302.50 -Mahunastih biljaka 1.000 t
25.01 2501.00 Sol (uključujući jestivu sol i
denaturiranu sol) i čisti natrijev
klorid, uključujući otopine soli u
vodi, morska voda:
2501.001 --sol za jelo 25.000 t
2501.003 --kamena sol za industriju 20.000 t
25.23 Portland-cement, aluminatni
cement, cement od troske,
supersulfatni cement i slični
hidraulični cementi, uključujući
obojene i u obliku klinkera
2523.2 -Portland-cement
2523.21 --bijeli cement, umjetno
obojeni ili neobojeni:
2523.211 --za cementiranje naftnih i
plinskih bušotina 1.000 t
2523.219 --ostali 10.000 t
2523.29 --ostali:
2523.291 --za cementiranje naftnih i
plinskih bušotina 4.000 t
2523.299 --ostali 10.000 t
2523.30 -Aluminatni cement ex. s više
od 75% A1203 1.000 t
2523.90 -Ostali hidraulični cementi 10.000 t
27.02 Mrki ugljen i lignit, aglomerirani
ili neaglomerirani, osim gagata:
2702.10 -Mrki ugljen i lignit, uključujući
i onaj u prahu, neaglomerirani 170.000 t
27.10 2710.00 Naftna ulja dobivena od
bitumenoznih minerala, osim
sirovih; proizvodi nespomenutih
ili neuključeni na drugom
mjestu koji po masi sadrže 70%
ili više naftnih ulja ili ulja
dobivenih od bitumenoznih
minerala i u osnovnim
sastojcima tih proizvoda:
2710.01 --motorni benzin i ostala
laka ulja:
2710.011 --avionski benzin 25.000 t
2710.013 --ostali motorni benzini 10.000 t
2710.03 --teška ulja:
2710.031 ----plinska dizelska goriva 70.000 t
2710.032 ----plinska loživa ulja 10.000 t
2710.039 ----ostala plinska ulja 5.000 t
2710.049 ----ostala loživa ulja 200.000 t
29.33 Heterociklični spojevi samo s
heteroatomom ili hetero
atomima dušika, nukleinske
kiseline i njihove soli:
2933.6 -Spojevi koji imaju
nekondenzirani prsten triazina u
strukturi (hidrogenirani ili
nehidrogenirani):
2933.69 --ostalo:
2933.691 --triazini (simazin, atrazin,
ametrin i prometrin) 160 t
31.02 Dušična gnojiva, mineralna ili
kemijska:
3102.10 -Urea, uključujući i ureu u
vodenoj otopini 50 t
3102.30 -Amonijev nitrat, uključujući i
amonijev nitrat u vodenoj
otopini 1.000 t
3102.40 -Mješavina amonijeva nitrata s
kalcijevim karbonatom ili s
drugim anorganskim negnojivim
tvarima 10.000 t
3102.80 -Mješavina urea i amonijeva
nitrata u vodenoj ili amonijačnoj
otopini 50 t
31.05 Mineralna ili kemijska gnojiva
koja sadrže dva ili tri gnojiva
elementa - NPK, ostala gnojiva;
proizvodi iz ove glave u obliku
tableta ili u sličnim oblicima ili
pakovanjima do 10 kg bruto
mase:
3105.20 -Mineralna ili kemijska gnojiva
koja sadrže tri gnojiva elementa
- dušik, fosfor i kalij 1.000 t
36.05 4605.00 Žigice, osim priotehničkih
proizvoda iz tar. broja 36.04 25 t
39.04 Polimeri vinilklorida ili ostalih
halogeniranih olefina u
primarnim oblicima:
3904.10 -Polivinilklorid, nepomiješan sa
drugim tvarima 3.000 t
48.05 Ostali nepremazani papir i
karton, u koturima ili listovima:
4805.10 -Polucelulozni papir za valoviti
sloj (fluting) 1.200 t
4805.2 -Višeslojni papir i karton: 1.200 t
4805.29 --ostalo 1.200 t
4805.60 -Ostali papir i karton mase do
150 g/m2
4805.601 --fluting od starog papira 200 t
4805.609 --ostalo 2.200 t
48.08 Papir i karton, valoviti (sa
zalijepljenim ravnim
površinskim listovima ili bez
njih), naborani (krepovani,
plisirani), reljefni ili bušeni u
koturima ili listovima, osim onih
iz tar. broja 48.03 i 48.18:
4808.10 -Valoviti papir i karton,
uključujući bušene 500 t
54.07 Tkanine od sintetičkih
filamenata prediva, uključujući
tkanine dobivene od proizvoda iz
tar. broja 54.04: 1.500.000 USD
54.08 Tkanine od umjetnih filamentnih
prediva, uključujući tkanine
dobivene od proizvoda iz tar.
broja 54.05: 1.800.000 USD
55.12 Tkanine koje po masi sadrže 85%
ili više sintetičkih vlakana
siječenih: 210.000 USD
55.14 Tkanine od sintetičkih vlakana
siječenih, koje, po masi sadrže
manje od 85% tih vlakana,u
mješavini pretežno ili samo s
pamukom mase veće od 170
g/m2 : 150.000 USD
55.16 Tkanine od umjetnih vlakana,
siječenih: 2.800.000 USD
69.04 Keramičke zidarske opeke,
blokovi za podove, blokovi
nosači i slično.
6904.10 -Zidarske opeke 3.000.000 kom.
6904.90 -Ostalo 1.000.000 kom.
69.05 Crijepovi, dijelovi dimnjaka,
ukrasi i ostali proizvodi za
građevinarstvo, keramički:
6905.10 -Crijepovi 2.000.000 kom.
72.13 Toplo valjana žica, u kolutima,
od željeza ili nelegiranog čelika
7213.10 -S udubljenjima, rebrima,
žljebovima ili drugim
defornlacijama dobivenim u
procesu valjanja ex.promjera
8 mm -14 mm 160 t
7213.3 -Ostala, s udjelom manjim od
0,25, po masi, ugljika:
7213.31 --kružnoga poprečnoga
presjeka promjera manjeg od 14
mm:
7213.311 --promjera 6 mm i većeg ex.
promjera 8 mm -14 mm 7.500 t
7213.4 -Ostala, s udjelom od 0,25% i
više ali manje od 0,6%, po masi,
ugljika:
7213.41 --kružnoga poprečnog
presjeka promjera manjeg od 14
mm:
7213.411 --promjera 6 mm ili većeg
ex.promjera 8 mm - 14 mm 1.600 t
7213.50 -Ostala ,s udjelom 0,6% ili više,
po masi,ugljika:
7213.501 --promjera 6 mm ili većeg
ex.promjera 8 mm -14 mm 800 t
72.14 Šipke od željeza ili nelegiranog
čelika, samo kovane, toplo
valjane, toplo vučene ili toplo
ekstrudirane, uključujući one
koje su usukane poslije valjanja:
7214.20 -S udubljenjima, rebrima,
žljebovima ili drugim
defomacijama dobivenim u
procesu valjanja ex.promjera
8 mm - 25 mm 4.000 t
7214.40 -Ostale, koje po masi, sadrže
manje od 0,25% ugljika:
7214.401 --betonsko željezo i čelik ex.
promjera 8 mm - 25 mm 4.000 t
7214.50 -Ostale, koje po masi sadrže
0,25% i više ali manje od 0,6%
ugljika:
7214.501 --betonsko željezo i čelik ex.
promjera 8 mm - 25 mm 2.000 t
7214.60 Ostale koje po masi sadrže 0.6%
ili više ugljika ex.promjera
8 mm - 25 mm 1.100 t
72.17 Hladno dobivena žica od željeza
ili nelegiranog čelika
7217.1 -Koja, po masi sadrži manje od
0.25% ugljika:
7217.111 --plosnata, kvalitete JUS
Č-1120 i Č-1220 100 t
7217.119 --ostala 1.200 t
73.04 Cijevi i šuplji profili, bešavni, od
željeza (osim od ljevanog željeza)
ili čelika:
7304.10 -Cijevi za naftovode i
plinovode 2.000 t
7304.20 -Zaštitne cijevi ("casing"),
proizvodne cijevi ("tubing"), i
bušaće šipke, koje se
upotrebljavaju pri bušenju za
dobivanje nafte ili plina:
7304.202 --zaštitne cijevi od ostalih
čelika, vanjskog promjera
manjeg od 16" 150 t
7304.3 --0stalo, kružnog
poprečnog presjeka, od željeza ili
nelegiranog čelika:
7304.31 --hladno vučeni ili hladno
valjani:
7304.311 --precizno vučene cijevi 300 t
7304.319 --ostale 3.000 t
7304.39 Cijevi bešavne toplovaljane 3.500 t
73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (npr.
sa otvorenim spojevima,
zavareni, zakovani ili zatvoreni
na sličan način), od željeza ili
čelika:
7306.10 -Cijevi za naftovode ili
plinovode 500 t
7306.20 -Zaštitne cijevi ("casing") i
proizvodne cijevi ("tubing") i koje
se upotrebljavaju pri bušenju za
dobivanje nafte ili plina:
7306.201 --zaštitne cijevi vanjskog
promjera manjeg od 16" 500 t
7306.202 --proizvodne cijevi vanjskog
promjera manjeg od 3 1/2" 150 t
7306.209 --0stalo 150 t
7306.30 -Ostali,zavareni,kružnog
poprečnog presjeka od željeza ili
nelegiranog čelika 3.000 t
7306.50 -Ostali, zavareni, kružnog
poprečnog presjeka, od ostalih
legiranih čelika 500 t
7306.60 -Ostali ,zavareni, koji nisu
kružnog poprečnog presjeka ex.
kvadratni i pravokutni profili
maksimalne dužine stranice do
80 mm 5.000 t
83.11 Žlica, šipke, cijevi, ploče,
elektrode i slični proizvodi, od
osnovnih metala ili metalnih
karbida, obloženi ili ispunjeni
taliteljima, koji se upotrebljavaju
za meko lemljenje, tvrdo
lemljenje, zavarivanje ili
nanošenje metala ili metalnog
karbida; žice i šipke
aglomerirane od praha osnovnih
metala, za metalizaciju
prskanjem:
8311.10 -Obložene elektrode od
osnovnih metala, za elektrolučno
zavarivanje 350 t
84.29 Buldožeri, angldozeri, grederi,
ravnjači, kreperi, bageri,
utovarivači s lopatom, strojevi za
nabijanje i cestovni valjci,
samokretni:
8429.5 -Bageri i utovarivači:
8429.51 --utovarivači s prednjom
lopatom:
8429.513 --do 184 kW, točkaši 100 kom.
84.33 Strojevi za berbu, žetvu i
vršidbu, uključujući preše za
baliranje slame i stočne hrane;
travokosačice: strojevi za
čišćenje, sortiranje ili selekciju
jaja, voća ili drugih
poljoprivrednih proizvoda osim
strojeva iz tar. broja 84.37:
8433.5 -Ostali strojevi za berbu
poljoprivrednih proizvoda (žetvu,
berbu itd. ); strojevi za odvajanje
zrna od biljke (vršidbu, krunjenje
itd.):
8433.51 --kombajni za berbu
poljoprivrednih proizvoda, s
odvajanjem zrna od biljke:
8433.511 --za žito i kukuruz 80 kom.
8433.53 --strojevi za vađenje
korjenastih ili gomoljastih
plodova 100 kom.
84.57 Centri za strojnu obradu, strojevi
izrađeni na principu
standardnih jedinica (s jednom
stanicom) i transfer-strojevi sa
više stanica, za obradu metala:
8457.10 -Centri za strojnu obradu 5 kom.
8457.30 -Transfer-strojevi s više stanic 5 kom.
84.58 Tokarilice za obradu metala:
8458.1 -Horizontalne tokarilice:
8458.11 --numerički upravljane 15 kom.
8458.19 --ostale 40 kom.
84.59 Alatni strojevi za obradu kovina
(uključujući strojeve sa radnim
jedinicama na vodilicama) za bušenje,
glodanje za obradu otvora bušenjem i
glodanjem, urezivanje ili narezivanje
navoja skidanjem strugotine, osim
tokarilica iz tar. broja 84.58:
8459.2 -Ostali strojevi za bušenje
svrdlom :
8459.29 --ostali : 45 kom.
8459.299 --ostali
8459.5 -Konzolne glodalice:
8459.51 --numerički upravljane 5 kom.
8459.6 -Ostale glodalice:
8459.61 --numerički upravljane:
8459.619 --ostale 15 kom.
8459.699 --ostale 100 kom.
84.61 Alatni strojevi za blanjanje,
izradu žljebova, provlačenje, rezanje
zupčanika, brušenje zupčanika ili
dovršavanje zupčanika, siječenje pilom,
odsjecanje i drugi strojevi za obradu
skidanjem piljevine, sinterovanih
metalnih karbida ili kermeta, na
drugom mjestu ne spomenuti
niti obuhvaćeni:
8461.50 -Strojne pile i ostali strojevi za
odsjecanje 150 kom.
84.65 Alatni strojevi (uključujući
strojeve za spajanje čavlima,
žičanim kopčama, ljepljenjem ili
na drugi način) za obradu
drveta, pluta, kosti, tvrde gume,
tvrde plastike ili sličnih tvrdih
materijala:
8465.9 -Ostali:
8465.91 --strojne pile 300 kom.
84.81 Slavine, ventili i slični uređaji za
cjevovode, kotlove, spremnike,
kace i slično, uključujući i ventile
za smanjenje tlaka i
termostatički upravljane ventile:
8481.80 -Ostali uredaji ex. regulacijski
ventili s elektromehaničkim i
pneumatskim pogonima,
nazivnog otvora do 150 mm
promjera, nazivnog tlaka do 16
MP, sa kućištima iz sivog i
ugljičnog čeličnog lijeva. 150 kom.
85.01 Elektromotori i električni
generatori (osim generatorskih
agregata):
8501.40 -Ostali motori izmjenične
struje, monofazni 1.200 kom.
8501.5 -Ostali motori izmjenične
struje, višefazni:
8501.51 --snage do 750 W 800 kom.
8501.52 --snage preko 750 W do 75 kW 300 kom.
8501.53 --snage preko 75 kW 50 kom.
8501.6 -Generatori izmjenične struje:
8501.61 --snage do 75 kVA 20 kom.
8501.62 --snage preko 75 do 375 kVA 10 kom.
8501.63 --snage preko 375 do 750 kVA 10 kom.
8501.64 --snage preko 750 kVA 10 kom.
85.04 Električni transformatori,
statički konvertori (npr.
ispravljači) i indukcijski svici:
8504.2 -Transformatori s tekućom
dielektrikom :
8504.21 --snage do 650 kVA:
8504.211 --mjerni 50 kom.
8504.219 --ostali 120 kom.
8504.22 --snage preko 650 kVA do
10.000 kVA 10 kom.
8504.23 --snage preko 10.000 kVA 5 kom.
85.39 Električne žarulje s nitima i
električne žarulje s pražnjenjem,
uključujući zatvorene
reflektorske uloške s ugrađenim
žaruljama, ultraljubičaste i infracrvene
žarulje, lučne žarulje:
8539.2 -ostale žarulje s nitima,
isključujući ultraljubičaste i
infracrvene žarulje:
8539.22 --ostale, snage do 200 W i za
napone preko 100 V 1.500.000 kom.
8539.3 -žarulje s pražnjenjem, osim
ultraljubičastih žarulja:
8539.31 --fluorescentne, s užarenom
katodom 500.000 kom.
87.01 Traktori, cestovni tegljači za
poluprikolice i ostala vučna
vozila (osim onih iz tar. broja
87.09):
8701.10 -Traktori i ostala vučna vozila,
jednoosovinski:
8701.101 --do 10 kW 200 kom.
8701.102 --preko 10 kW 50 kom.
8701.90 -Ostali:
8701.901 --poljoprivredni do 50kW 1.400 kom.
8701.902 --poljoprivredni preko 50 kW do 110 kW 700 kom.
87.05 Motorna vozila za specijalne
svrhe (npr.samoutovarna vozila
za prenošenje defektnih vozila,
dizalična vozila, vatrogsna
vozila, vozila s ugrađenim
betonskim mješalicama, vozila
za čišćenje cesta, vozila za
prskanje ili posipanje, vozila -
pokretne radionice, pokretne
radiološke jedinice), osim onih
konstruiranih prije svega za
prijevoz osoba ili robe:
8705.10 -Dizalična vozila 20 kom.


III.
Raspodjela kontingenata iz točke I. i II. ove Odluke obavlja se u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Za poslove iz stavka 1. ove točke u Hrvatskoj gospodarskoj komori osnivaju se komisije ovisno o vrsti proizvoda. Komisije iz stavka 2. ove točke sastavljene su od predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, a za raspodjelu kontingenata opreme i reprodukcijskog materi-
jala i predstavnika Hrvatske obrtničke komore.

IV.
Hrvatska gospodarska komora donosi opći akt kojim se uređuju uvjeti i način provođenja raspodjele kontingenata iz točke I. i II. ove Odluke kao i način rada i odlučivanja komisija osnovanih za raspodjelu kontingenata. Mjesto i vrijeme raspodjele kontingenata mora biti javno obznanjeno najkasnije osam dana prije raspodjele. Akt iz stavka 1. ove točke i obavijest iz stavka 2. ove točke objavljuju se u glasniku Hrvatske gospodarske komore "Hrvatsko gospodarstvo", ili u drugom javnom glasilu.

V.
Hrvatska gospodarska komora dostavlja izvješće o raspodjeli kontingenata Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu financija - Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1994.godini (Narodne novine, broj 50/94).

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 331-02/94-01/02
Urbroj: 5030116-94-10
Zagreb, 28. prosinca 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti