POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - domaća pravna praksa - zakon o psihološkoj - odluka o potvrđivanaju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o lovu ("Narodne novine" broj 10/94) po prethodnom mišljenju Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK O LOVOSTAJI

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se vrijeme zabranjenog lova - lovostaja, po vrstama divljači ovisno o njezinim svojstvima i uvjetima u kojima ona obitava.

Članak 2.
Pod svojstvima divljači iz članka 1. ovoga pravilnika podrazumijeva se uzgojna vrijednost, dinamika razvitka trofeja i proces reprodukcije.

Članak 3.
Prema uvjetima u kojima divljač obitava u Republici Hrvatskoj ustanovljuju se slijedeća područja:

  1. PANONSKO PODRUČJE - istočni, središnji i sjeverni dio Republike Hrvatske sa zapadnom granicom koja se proteže od granice Republike Slovenije zapadno od Samobora, preko Ozlja, Duge Rese i Cetingrada do granice Republike Bosne i Hercegovine.
  2. DINARSKO PODRUČJE - istočna granica područja istovjetna je zapadnoj granici panonskog područja, a zapadna granica proteže se od granice Republike Slovenije iznad Klane prema jugu na nadmorskoj visini oko 700 m te dalje ide primorskim padinama Velebita prema jugu, iznad Masleničkog kanala, skreće prema istoku na Knin, padine Dinare do granice Republike Bosne i Hercegovine.
  3. JADRANSKO PODRUČJE - Istra, Hrvatsko primorje s otocima i Dalmacija s otocima s istočnom granicom koja je istovjetna zapadnoj granici Dinarskog područja.


Članak 4.
Divljač u smislu ovoga pravilnika zabranjeno je loviti:

Panonsko Dinarsko Jadransko
područje područje područje
A. KRUPNA DIVLJAČ
jelen obični (Cervus elaphus L.)
jelen - uzgojno i trofejno vrijedni od 01. 01. od 01. 01. od 01. 0.1
do 31. 08. do 15. 09. do 15 09.
- uzgojno nevrijedni od 01. 02. od 01. 02. od 01. 02.
do 31. 08. do 15. 09. do 15. 09.
- godišnjaci od 01. 04. od 01. 04. od 01. 04
do 31. 08. do 15. 09. do 15 09.
košuta od 01. 02. od 01. 02. od 01. 02.
do 31. 08 do 15. 09 do 15. 09.
tele od 01. 04. od 01. 04. od 01. 04.
do 31. 08 do 15. 09. do 15. 09.
jelen lopatar (Dama dama L.)
ˇjelen - uzgojno i trofejno vrijedni od 01. 02 od 01. 02. od 01.02.
do 30. 09. do 30. 09. do 15.09.
- uzgojno nevrijedni od 01. 03. od 01. 03 od 01.03.
do 30. 09. do 30. 99. do 15. 09.
- godišnjaci od 01. 04 od 01. 04. od 01. 04.
do 30. 09. do 30. 09. do 15. 09.
košuta od 16. 02. od 16. 02. od 16. 02.
do 30. 09. do 30. 09. do 15. 09.
tele od 01. 04. od 01. 04. od 01. 04.
do 30. 09. do 30. 09 do 15. 09.
jelen axis (Axis axis L.)
jelen kada nema očišćeno i zrelo rogovlje
jelen bjelorepan (Odocoilus od 01. siječnja do 31. prosinca virginianus Zimm.)
srna obična (Cepreolus cepreolus L.)
srnjak - uzgojno i trofejno od 01. 10. od 01. 10. od 01. 10.
vrijedni
do 15. 07. do 31. 07. do 15. 07.
- uzgojno nevrijedni od 01.11. od 01.11. od 01. 11.
do 15. 05. do 31. 05. do 15. 05.
srna - godišnjakinja od 16. 02. od 16. 02. od 16. 02.
do 15. 05. do 31. 05. do 15. 05.
- ostale od 01. 02 od 01. 02. od 01. 02.
do 30. 09. do 30. 09. do 30. 09.
lane od 01. 04. od 01. 04. od 01. 04.
do 30. 09. do 30. 09. do 30. 09.
kozorog (Capra ibex L.) od 01. siječnja do 31. prosinca
divokoza (Rupicapra rupicapra L.) od 01. siječnja do 31. kolovoza
muflon (Ovis musimon Pall.)
muflon od 01. 03 od 01. 03. od 01. 03.
do 31. 08. do 31. 08. d0 30. 06.
muflonka od 01 01. od 01. 01. od 01. 12.
do 31. 08. do 31. 08. do 31. 07.
janje od 01. 03. od 01. 03. od 01. 03.
do 31. 08. do 31. 08. do 31. 07.
svinja divlja (Sus scrofa L.)
vepar, nazime i prase nema lovostaje
krmača od 01. siječnja do 31. svibnja
medvjed mrki (Ursus erclos L.) od 16. svibnja do 30. rujna
B. SITNA DIVLJAČ
jazavac (Meles meles L.) od 01. 12. od 01.12. od 01. 12.
do 31. 08. do 31. 08. do 31. 07
kuna bjelica (Martes foina EHR) od 01. 02. od 01. 02. od 01. 07.
do 31. 10. do 31. 10. do 30. 07.
kuna zlatica (Martes martes L.) od 01. 02. od 01. 02. od 01. 07.
do 31. 10. do 31. 10. do 30. 07.
lasica mala (Mustela nivalis L) od 01. siječnja do 31. prosinca
dabar (Castor fiber L.) od 01. siječnja do 31. prosinca
zec obični (Lepus europaeus Pall.) od 01. siječnja do 30. rujna
kunić divlji (Oryctolagus od 11. veljače do 31. srpnja
cuniculus L.)
puh (Glis sp) od 01. studenog do 15. rujna
lisica (Vulpes wlpes L.) nema lovostaje
osim za ženku kada je visoko bređa ili dok vodi sitnu
mladunčad
čagalj (Canis aureus L.) nema lovostaje
osim za ženku kada je visoko bređa ili dok vodi sitnu
mladunčad
tvor (Mustele putorius L.) nema lovostaje
osim za ženku kada je visoko bređa ili dok vodi sitnu
mladunčad
mungos (Herpestes ishneumon L.) nema lovostaje
osim za ženku kada je visoko bređa ili dok vodi sitnu
mladunčad
kunopas (Nyctereutes od 01. siječnja do 31. prosinca
procyonoides Grey)
lještarka gluha(Tetrastes bonesia od 01. siječnja do 31. prosinca
L.)
tetrijeb ruševac (Lyrurus tetrix L.) od 01. siječnja do 31. prosinca
fazan - gnjetlovi (Phasianus sp od 01. veljače do 15. rujna
L.)
jarebice kamenjarke:
-grivnaj (Alectoris graeca od 01. veljače do 15. rujna
Meissn.)
-čukara (Alectoris chucar) od 01. veljače do 15. rujna
trčka skvržulja (Perdixperdix L.) od 01. studenog do 15. kolovoza
prepelice:
-pućpura (Coturnix od 16. 08. od 16. 08. od 16 09.
coturnix L.) do 15. 07. do 15. 07. do 15. 08.
-virđinijska (Coturnix od 16. 08. od 16. 08. od 16. 09.
virginiana L.) do 15. 07. do 15. 07. do 15. 08.
šljuke:
-bena (Scolopax rusticola L.) od 01. 04. od 01. 04. od 01. 04.
do 30. 09. do 30. 09. do 31. 08.
i i i
od 01.12. od 01.12. od 01.11.
do 28. 02. do 28. 02. do 28. 02.
- kokošica (Gallinago od 01.04. od 01. 04. od 01.04.
gallinago L.) do 30. 09. do 30. 09. do 31. 08.
i i i
od 01.12. od 01.12. od 01. 11.
do 28. 02. do 28. 02. do 28. 02.
golub divlji :
- grivnjaš (Columba od 01.11. od 01.11. od 01.11.
palumbus L.) do 31. 07. do 31. 07. do 30. O6.
- d u p 1 j a š (Columbe oenas L.) od 01. siječnja do 31. prosinca
- pećinar (Columba livia od 01. 11. od 01. 11. od 01.11.
Gmelin.) do 31. 07. do 31. 07. do 30. 06.
grlica divlja (Streptopelis turtur L.) od 01. siječnja do 31. prosinca
guske divlje:
- glogovnjaća (Anser od 01. siječnja do 31. listopada
fabalis Latham.)
-1isasta (Anser albifrons od 01. siječnja do 31. listopada
Scopoli.)
patke divlje:
-g1uhara (Anes od 01. veljače do 15. kolovoza
platyrhynchos L.)
-g1avata (Aythya ferina L.) od 01. veljače do 15. kolovoza
_____________________________
* u periodu od ol. ožujka do 31. ožujka šljuke se love samo u preletu
-kreketaljka (Anas od 01. veljače do 15. kolovoza
strepera L.)
-krunasta (Aythya fuligvla od 01. veljače do 15. kolovoza
L.)
-1astarka (Anas ecuta L.) od 01. veljače do 15. kolovoza
-pupćanica (Anas od 01. veljače do 15. kolovoza
querquedula L.)
-žličarka (Anas clypeaLa L.) od 01. veljače do 15. kolovoza
-kržu1ja (Anas crecce L.) od 01. veljače do 15. kolovoza
liska crna (Fulicula atra L.) od 01. veljače do 15. kolovoza
vrana siva (Corvus corone cornix L.) nema lovostaje
osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
vrana gačac (Corvus frugilegus L.) nema lovostaje
osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
čavka zlogodnjaća (Coloeus nema lovostaje
monedula L.) osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
svraka(PicepiceL.) nema lovostaje
osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
šojka kreštalica (Garrulus nema lovostaje
glendarius L.) osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus od 01. siječnja do 31. prosinca
L.)
mačka divlja (Felis silvestris Schr) od 01. veljače do 31. listopada

Članak 5.
Divljač iz članka 4. ovoga pravilnika za koju nema lovostaje, dopušteno je loviti samo do broja koji ne ugrožava biološku i ekološku ravnotežu prirodnih staništa divljači.

Članak 6.
Hvatanje žive divljači dopušteno je u skladu s odredbama članka 64. Zakona o lovu i to:
- muških grla krupne divljači tijekom cijele godine;
- ženskih grla krupne divljači kada nisu visoko bređe ili kada ne vode sitnu mladunčad;
- sitnu divljač u periodu dopuštenog lova.

Članak 7.
Puha i kune dopušteno je loviti zamkama i klopkama za tu namjenu u skladu s člankom 4. ovoga pravilnika.

Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-02/94-01/84
Urbroj : 525-01-94-1
Zagreb, 8. kolovoza 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti