POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravno glasilo - pravilnik reda kneza - ispravak uredbe obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEČE GRADA PULE
Na temelju članka 3. i 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 117/93) i članka 8. Statutarne odluke Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule, broj 4/93), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj 29. ožujka 1994., donosi
ODLUKU
O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
Članak 1.
Ovom odlukom uvodi se prirez na porez na dohodak što čini vlastiti prihod Grada Pule.
Članak 2.
Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Pule na osnovu Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od plaća i mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.
Članak 3.
Glede obveznika, razdoblja plaćanja, osobnih odbitaka, poreznog gubitka i neoporezivog dohotka, postupka za utvrđivanje i naplatu prireza, žalbe, jamstva i zastare primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.
Članak 4.
Osnovica za prirez na porez na dohodak je udio poreza na dohodak koji pripada Gradu Puli po osnovi Zakona o financiranju lokalne samouprave i uprave.
Članak 5.
Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom faktora prireza 1,30 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Puli.
Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 7,5% na ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.
Članak 6.
Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Pule.
Članak 7.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prirezu na porez na dohodak objavljena u "Narodnim novinama", br. 117/93 i "Službenim novinama" Grada Pule, br. 10/93.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine. Ova Odluka objavljuje se i u "Službenim novinama" Grada Pule.
Klasa: 022-05/94-01/66
Pula, 29. ožujka 1994.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
Predsjednica
Mirjana Ferjančić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti