POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravno glasilo - odluka o postotku - uredba o povjerenstvu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 16. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Narodne novine, br. 53/91, 26/93 i 109/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 1994. godine, donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU ROBE NA OBLIKE IZVOZA I UVOZA
I.
U Odluci o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza (Narodne novine, br. 24/94 i 50/94) u točki II. stavku 1. iza riječi "potrebe" dodaju se riječi "zaštite zdravlja ljudi" i za rez.
II.
U točki III. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Tvari koje oštećuju ozonski omotač za koje dozvole izdaje Ministarstvo gospodarstva, navedene su u Popisu tvari koje oštećuju ozonski omotač, koji je sastavni dio ove Odluke".
III.
U točki IV. riječi: "te laboratorijske kemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase" brišu se.
IV.
U Popisu robe s oblicima izvoza i uvoza mijenja se sljedeće: 1. u tarifnim oznakama 1001.101, 1001.102, 1102.90, 1701.11, 1701.12, 1703.10, 1703,909, 3105.30, 3105.40 3901.10, 3903.199, 7003.11, 7003.199, 7003.20, 7003.30, 7213.319, 7213.419, 7213.49, 7213.509, 7214.409, 7215.20, 8459.219,8606.991,8702.101. u koloni 7. kratica "K" zamjenjuje se kraticom "LB".
2. u tarifnim oznakama 0510.001, 0510.009, 7204.29, 7204.41, 8908.00 u koloni 6. kratica "K" zamjenjuje se kraticom "LB".
3.u tarifnoj oznaci 7304.39 u koloni 7. kratica "LB" zamjenjuje se kraticom "K".
V.
U Popisu robe s oblicima izvoza i uvoza u tarifnom broju 04.02 mijenja se imenovanje i glasi:
"04.02 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili sa sadržajem dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:"
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa: 331-03/94-01/03
Urbroj : 5030116-94-9
Zagreb, 28. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti