POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravnik - ispravak izvatka iz - pravilnik o dodatnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UPRAVE
Na temelju članka 53. zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93). ministar uprave donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCIMA DRŽAVNIH MATICA, REGISTRU, IZVACIMA I POTVRDAMA KOJI SE IZDAJU NA TEMELJU DRŽAVNIH MATICA
Članak 1.
U Pravilniku o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica ("Narodne novine" broj 105/93), u članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Obrazac iz stavka 2. ovog članka bijele je boje, a u sredini obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlo zelenoj boji." Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 2.
Obrazac broj 11 iz članka 10. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem 11 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj pravilnik stupa na skagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 223-01/94-01/18
Urbroj: 515-02-03/1-94-1
Zagreb, 20. travnja 1994
Ministar uprave
Davorin Mlakar, v. rREPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA____________________________ _____________________________________
Na temelju Članka 42. stavka 4. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93) i članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91), na zahtjev:
_ ________________ (ime, prezime i adresa podnositelja zahtjeva)
izdaje se:
POTVRDA
o_ ________________
Potvrđuje se da u matici ________________________________________za (naziv matice) _ ________________ (ime, prezime i JMBG osobe na koju se činjenice i podaci odnnose)
je-nije upisana činjenica rođenja, zaključenja braka, smrti - upisan podatak o _ ______________
koji glasi:_ ________ _ _________________
lskazani podaci do dana izdavanja ove potvrde nisu u matici_ ___________ izmijenjeni.
Iskazani podaci izmijenjeni su naknadnim upisom u matici________________ _______________________________ dana _______________________________.
Ova potvrda se izdaje na temelju matice ______________________________koja se vodi za matično područje _____________________________________,sukladno upisu izvršenom na stranici broj __________________________ pod rednim brojem _________________za godinu _____________________.
Brojčana oznaka: __________________ M. P (mjesto i datum)
Matičar:__________
Obrazac broj 11


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti