POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - dnevni pregled - zakon o doprinosima - kodeks strukovne etike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavak 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 98. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 1994. donijela
ODLUKU
O DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVR?IVANJE PLAĆA DJELATNIKA ZAPOSLENIH U ORGANIMA I TIJELIMA KOJIMA SE SREDSTVA ZA RAD OSIGURAVAJU U DRŽAVNOM PRORAČUNU
I
U Odluci o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu ("Narodne novine", broj 52/93), u točki 8. iza riječi "državne vlasti" dodaju se riječi "te pročelnik županijskog ureda".
II.
Čelnicima i službenicima organa uprave i službi dosadašnjih općina koje su preuzele županije, u smislu članka 42. Uredbe o ustrojavanju županijskih ureda ("Narodne novine", broj 116/93) za mjesec siječanj 1994. godine plaća se, temeljem odredaba Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu (u daljnjem tekstu: Odluka o koeficijentima) određuje sljedećim koeficijentima:
1. čelnicima organa uprave i službi dosadašnjih općina koeficijentom 3,55 2. službenicima organa uprave i službi dosadašnjih općina koeficijentom utvrđenim Odlukom o koeficijentima za pojedino položajno zvanje koje odgovara položajnom zvanju u koje su bili raspoređeni na dan 31. prosinca 1993. godine
III.
Čelnici i službenici organa uprave i službi, odnosno stručnih službi skupština i izvršnih vijeća skupština dosadašnjih općina koje su preuzeti u županijske urede i ured župana, odnosno odgovarajuća upravna tijela županija, gradova i općina, sukladno odredbama članaka 42. i 45. Uredbe o ustrojavanju županijskih ureda, a ostanu neraspoređeni poslije 31. siječnja 1994. godine, sukladno odredbi članka 47. rečene Uredbe, imaju pravo na plaću utvrđenu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke, do prestanka radnog odnosa, pod uvjetima određenim u odredbama Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), kojima se uređuje prestanak radnog odnosa zaposlenih u organu uprave koji je ukinut.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se na isplate plaća za mjesec siječanj 1994. godine i daljnje isplate.
Klasa: 120-02/93-01/08
Urbroj: 5030109-94-4
Zagreb, 20. siječnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti