POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravnici - ustavni zakon pravnik - statut agencije republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine, broj 58/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 1994. godine, donijela
ODLUKU
O NAKNADAMA I NAGRADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA
I.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i visina naknade troškova, naknade za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada koja pripada predsjedniku i članovima Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: član Vijeća).
II.
Naknada troškova zbog obavljanja dužnosti člana Vijeća obuhvaća putne troškove i dnevnicu pod uvjetima i u istoj visini pod kojima se ta naknada priznaje korisnicima državnog proračuna.
III.
Član Vijeća ima pravo na naknadu za plaću ili zaradu koju nije ostvario zbog obavljanja dužnosti člana Vijeća. Naknada za plaću ili zaradu utvrđuje se na temelju potvrde koju izdaje sud, državno odvjetništvo ili pravni fakultet u kojem je član Vijeća zaposlen.
IV.
Članu Vijeća iz reda odvjetnika pripada naknada za izgubljenu zaradu u visini nagrade koja pripada članu Vijeća za obavljanje dužnosti (točka V. ove Odluke). Naknada i nagrada se zbrajaju. Član Vijeća iz reda odvjetnika može predložiti predsjedniku Državnog sudbenog vijeća da mu se isplati veći iznos naknade za izgubljenu zaradu od propisanog stavkom 1. ove točke.
V.
Članu Vijeća za svaki sat rada pripada nagrada koje je jednaka iznosu brutto plaće suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske najvišeg platnog razreda za jedan sat rada, u vrijeme održavanja sjednice Državnog sudbenog vijeća. Predsjedniku Državnog sudbenog vijeća pripada nagrada iz stavka 1. ove točke uvećana za 30%.
VI.
Naknadu iz točke II. ove Odluke članu Vijeća predujmit će sudovi, državna odvjetništva i pravni fakulteti u kojima su članovi Državnog sudbenog vijeća zaposleni. Tijela iz prethodnog stavka ove točke zatražit će vraćanje tako isplaćenih sredstava od Ministarstva pravosuđa na teret sredstava osiguranih za rad Dreavnog sudbenog vijeća u državnom proračunu.
VII.
Naknade iz točke III. i IV. ove Odluke kao i nagradu iz točke V. ove Odluke isplatit će Ministarstvo pravosuđa na teret sredstava osiguranih za rad Državnog sudbenog vijeća u državnom proračunu, na pisani obrazloženi zahtjev predsjednika Vijeća. Naknade iz točke III. i IV. i nagrada iz točke V. isplaćuje se na žiro-račun člana Vijeća.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa : 700-01/94-01/01
Urbroj : 5030109-94-2
Zagreb, 28. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti