POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravnici - plan o izmjeni - zakon o pretvorbi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavka 3 Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 41/90, 8/91. 4/91. 53A/91, 9/82, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. travnja 1994. godine donijela
ODLUKU
O OSNIVANJU I ZADAĆAMA ODBORA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE
I.
Osniva se Odbor za obnovu Osječke Tvrđe (u daljnjem tekstu: Odbor za obnovu) sa zadaćom da osigura provedbu programa zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove spomeničke cjeline Osječke Tvrđe, te da ostvari uvjete za trajnu zaštitu i očuvanje Osječke Tvrde kao ugrožene spomeničke cjeline, za njezinu obnovu i otklanjanje šteta nastalih u domovinskom ratu.
II.
Odbor za obnovu čine ministar kulture i prosvjete, kao predsjednik Odbora, te članovi:
- ministar financija
- ministar graditeljstva i zaštite okoliša
- ministar znanosti i tehnologije
- ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete
- predstavnik Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu,
-direktor Hrvatske kreditne banke za obnovu i razvoj,
- župan Županije Osječko-baranjske,
- gradonačelnik Grada Osijeka,
- rektor Sveučilišta u Osijeku,
- predsjednik Stručno-izvršne koordinacije za obnovu Osječke Tvrđe,
- ravnatelj Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Osijeku.
III.
Odbor za obnovu:
- na prijedlog stručno-izvršne koordinacije za obnovu Osječke Tvrde, utvrđuje srednjoročne i godišnje planove i programe zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove Osječke Tvrde;
- prati izvršenje planova i programa, zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove Osječke Tvrđe;
- daje mišljenje o financijskom planu sredstava namijenjenih zaštiti i obnovi Osječke Tvrđe;
- daje mišljenje na izdavačke. filmske i slične projekte koji se odnose na obnovu spomeničke cjeline Osječke Tvrđe ;
- predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje poticajnih mjera za provedbu programa zaštite, revitalizacije i obnove Osječke Tvrde;
- podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske najmanje jednom godišnje.
Odbor za obnovu odlućuje dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.
IV.
Stručne, administrativne, financijske i tehničke poslove za potrebe Odbora za obnovu obavljat će Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete.
V.
Sredstva za rad Odbora za obnovu osiguravaju se u financijskom planu sredstava namijenjenih zaštiti, konzervaciji i obnovi spomeničke cjeline Osječke Tvrde pri Ministarstvu kulture i prosvjete.
VI.
Odbor za obnovu može, prema potrebi, imenovati ekspertne timove i pojedine stručnjake za obavljanje zadaća u svezi s programom zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove Osječke Tvrđe.
VII.
Ministar kulture i prosvjete imenovat će stručno-izvršnu koordinaciju za obnovu Osječke Tvrđe kao operativno tijelo odgovorno za pripremu, izradbu i provedbu programa zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove spomenićke cjeline Osječke Tvrđe.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-08/94-01/02
Urbroj: 5030104-94-2.
Zagreb, 21. travnja 1984.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti