POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni ugovori i zakoni - pravilnik suda časti - pravilnik o pripravničkom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 1994. godine donijela
UREDBU
O PLAĆAMA
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase plaća i naknada troškova materijalnih prava određenih kolektivnim ugovorima koje pravne osobe mogu isplatiti u svibnju 1994. godine, te iznosi najniže osnovne i minimalne plaće za taj mjesec.
Članak 2.
Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u prlvatnom vlasništvu i u takovom su statusu registrirane, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) mogu isplaćivati plaće i naknade troškova materijalnih prava u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom. Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su prilikom isplate plaća i naknada troškova materijalnih prava podnijeti Zavodu za platni promet potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.
Članak 3.
Pravne osobe. osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskog, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova mogu u svibnju 1994. godine utvrditi masu plaća najviše u iznosu isplaćene mase plaća u travnju 1994. godine.
Utvrdeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovog članka korigira se za postotak promjene broja zaposlenih.
Članak 4.
Tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i pravne osobe, osim onih iz članka 2. ove Uredbe, mogu isplatiti najvišu mjesečnu plaću u svibnju 1994. koja ne može biti veća od 11.116.289 HRD, ako odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugačije određeno.
Članak 5.
Najniža osnovna plaća za svibanj 1994. godine utvrđuje se u iznosu 635.910 hrvatskih dinara.
Minimalna plaća za svibanj 1994. godine utvrđuje se u iznosu od 536.913 hrvatskih dinara.
Minimalna plaća koja služi kao osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti utvrđuje se u neto iznosu od 235.834 hrvatskih dinara i ne smatra se oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohotka.
Članak 6.
Naknade troškova materijalnih prava utvrđene općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima, pravne osobe; tijela, organi i organizacije iz elanka 3. ove Uredbe mogu u svibnju 1994. godine isplatiti najviše u iznosu utvrdenom općim odnosno granskim kolektivnim ugovorom uvećanom do 30%.
Članak 7.
Upute za primjenu daje, te provedbu ove Uredbe prati i kontrolira Zavod za platni promet. Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu plaća i naknadu troškova materijalnih prava suprotno ovoj Uredbi.
Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 120-02/93-01/03
Urbroj: 5030105-84-14
Zagreb, 28. travnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti