POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni tekstovi - zakon o blagdanima - uredba o uređivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ("Narodne novine", br. 77/92), ministar za pomorstvo, promet i veze donio je
PRAVILNIK
O POSLOVIMA NA KOJIMA DJELATNICI NEPOSREDNO SUDJELUJU U OBAVLJANJU ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom određuju poslovi na kojima djelatnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa.
Članak 2.
Poslovi na kojima djelatnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa jesu:

 1. Reguliranje prometa vlakova i željezničkih vozila. Organiziranje, usklađivanje i nadzor nad radom radnika u svezi s prometom vlakova, željezničkih vozila te manevriranja.
 2. Primanje i otprema brzojavki i fonograma u svezi s reguliranjem prometa vlakova i željezničkih vozila.
 3. Priprema vlaka na otpremanje, manevriranje, ispravnost sastava vlaka i pratnja vlaka. Nadzor nad stanjem vlaka i radom osoblja u vlaku.
 4. Pratnja vlaka i manevriranje.
 5. Odabiranje i predaja vagona na ukrcaj tereta te nadzor nad ispravnim ukrcajem tereta.
 6. Sudjelovanje u osiguravanju voznog puta vlaka ili željezničkog vozila, manevriranju te osiguranju sigurnosti prometa na cestovnim prijelazima.
 7. Organiziranje, koordiniranje i nadzor nad radom manevrista.
 8. Reguliranje kretanja uzastopnih vlakova.
 9. Sastavljanje i rastavljanje vlaka. Postavljanje i izvlačenje vozila. Osiguravanje voznog puta kod manevriranja.
 10. Upravljanje uređajima na cestovnim prijelazima te osiguravanje sigurnosti prometa na cestovnim prijelazima.
 11. Kontroliranje i instruktaža radnika i kontroliranje tehničke ispravnosti vučnih vozila.
 12. Operativno praćenje i organiziranje rada osoblja i vučnih vozila.
 13. Upravljanje i posluživanje vučnog vozila pri vožnji vlaka i manevriranju. Ustanovljivanje ispravnosti kočnog sustava. Ustanovljivanje potrebe i slobodnosti kretanja vozila za vrijeme vožnje vlaka i manevriranja.
 14. Posluživanje i praćenje rada vučnog vozila pri vožnji vlaka i manevriranju. Ustanovljivanje potrebe i slobodnosti kretanja vozila za vrijeme vožnje vlaka i manevrirania.
 15. Nadziranje i organiziranje rada pregledača vagona te usklađivanje njihovog rada s radnicima drugih službi.
 16. Pregled tehničke ispravnosti vagona i tereta. Ustanovljivanje ispravnosti vlaka i kočnog sustava.
 17. Nadzor nad stanjem pruge, postrojenja i objekata. Osiguranje urednog i sigurnog odvijanja prometa.
 18. Neposredna organizacija i usklađivanje radova na održavanju pruge, pružnih postrojenja i objekata Nadzor nad izvodenjem radova i sigurnog odvijanja prometa.
 19. Posluživanje i upravljanje mehaniziranim sredstvima za održavanje gornjeg ustroja pruge i pružnim vozilima.
 20. Obilazak i pregled ispravnosti pruge.
 21. Organiziranje i usklađivanje poslova održavanja, mjerenja i ispitivanja stabilnih postrojenja za električnu vuču u dionici za vrijeme odvijanja prometa. Nadzor nad pravilnim i ispravnim funkcioniranjem stabilnih postrojenja za električnu vuču, kojima se osigurava siguran tijek prometa.
 22. Organiziranje i nadzor nad radom radnika na održavanju i upravljanja stabilnim postrojenjima za električnu vuču i provjeravanje ispravnosti njihovog rada.
 23. Upravljanje stabilnim postrojenjima za električnu vuču iz centra za daljinsko upravljanje.
 24. Organiziranje i usklađivanje rada radnika na održavanju stabilnih postrojenja za električnu vuču, i provjeravanje ispravnosti tih postrojenja.
 25. Održavanje i upravljanje stabilnim postrojenjima za električnu vuču.
 26. Organiziranje i nadzor nad radom radnika na pregledu i provjeri ispravnosti signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja i funkcionalno ispitivanje i ustanovljivanje sposobnosti tih uređaja za uredan i siguran promet te prosudba mogućnih opasnosti za sigurnost prometa.
 27. Provjera i ustanovljenje ispravnosti signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja radi urednoga i sigurnog prometa.
 28. Stalno održavanje signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u ispravnom stanju bez zastoja u prometu.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju poslova na kojima radnici izravno učestvuju u vršenju željezničkog prometa HŽ-Hrvatskih željeznica.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana po objavi u " Narodnim novinama".
Klasa : 011 -01/94-02/26
Urbroj : 530-01-94-3
Zagreb, 23. ožujka 1994.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti