POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - članci - pravilnik o univerzalnim - objava popisa ovlaštenih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE I HRVATSKI AUTO-KLUB
Temeljem članka 277. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 84/92, 5/93 i 26/93), te rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske br. 511-01-72-7693/7-93 od 5. kolovoza 1993., Upravni odbor Centra za vozila Hrvatske na sjednici održanoj 8. prosinca 1993. i Upravni odbor Hrvatskog auto-kluba na sjednici održanoj 8. prosinca 1993. godine, (u daljnjem tekstu stručne organizacije), donijeli su
PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se mreža i kriteriji o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanica) s obzirom na kapacitet i njihovu međusobnu udaljenost. Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na stanice za pregled traktora.
Članak 2.
Kapacitet stanice za jednu tehnološku liniju utvrđuje se na 25.000 tehničkih pregleda osobnih automobila godišnje. Standard tehničkih pregleda ostalih vozila utvrđuje se kako slijedi:
- za autobuse, tegljače, radna vozila, teretne i kombinirane automobile kao 1,6 tehničkih pregleda osobnog automobila,
- za motocikle i lake prikolice kao 0,6 tehničkih pregleda osobnog automobila,
- za priključna vozila i traktore kao jedan tehnički pregled osobnog automobila.
Dva preventivna tehnička pregleda vozila računaju se kao jedan tehnički pregled osobnog automobila.
Članak 3.
Stanice za redovni tehnički pregled vozila moraju međusobno biti udaljene najmanje 35 km cestom. Izuzetno od stavka 1. ovog članka stanica se može otvoriti na udaljenosti 15 do 35 km od postojećih stanica, ukoliko je na području gdje se treba otvoriti stanica registrirano najmanje 5.000 vozila koja podliježu obvezi redovnog tehničkog pregleda vozila. Ako u mjestu postoji samo jedna stanica, u kojoj dolazi do problema u radu vezanih za održavanje objekta, uređaja i opreme ili u primjeni propisa, odnosno općih akata koje donose stručne organizacije u odnosu na tehnički pregled vozila i druge poslove koji se obavljaju u stanicama, može se neovisno od kriterija iz stavka 1. i 2. ovog članka otvoriti još jedna stanica. Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne odnose se na stanice koje imaju odobrenje za obavljanje redovnih tehničkih pregleda vozila na dan stupanja na snagu ovog pravilnika.
Članak 4.
Preventivne tehničke preglede vozila, osim preventivnog tehničkog pregleda kočnica, mogu bez ograničenja obavljati stanice za redovni tehnički pregled vozila, kao i posebne stanice za preventivni tehnički pregled vozila prijevoznika i drugih pravnih osoba koje ispunjavaju propisane uvjete, neovisno o kriterijima iz članka 3. ovog pravilnika.
Članak 5.
Periodični tehnički pregled kočnica u gradovima: Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Sisak, Varaždin, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Bjelovar i njihovoj okolici (do 35 km) obavljaju u pravilu specijalizirane stanice. Na prostorima koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovog članka periodični tehnički pregled kočnica mogu obavljati ili specijalizirane stanice za preventivni tehnički pregled kočnica ili stanice za preventivni tehnički pregled vozila ili izuzetno i stanice za redovni tehnički pregled vozila. Stanice za redovni tehnički pregled vozila periodični tehnički pregled kočnica mogu obavljati samo izvan redovnog radnog vremena namijenjenog tehničkim pregledima vozila, odnosno u redovno radno vrijeme ako imaju najmanje dvije tehnološke linije i zadovoljavaju posebne, za to propisane uvjete. Dok se ne izgrade specijalizirane stanice za periodični tehnički pregled kočnica iz stavka 1. ovog članka, ovaj pregled mogu obavljati stanice iz stavka 2. ovog članka. Bliže odredbe o mreži i uvjetima za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda kočnica mogu se utvrditi posebnim općim aktom kojeg donose stručne organizacije.
Članak 6
. Ne temelju kriterija utvrđenih člankom 2. i 3. ovog pravilnika utvrđuje se da se nove stanice za redovne tehničke preglede vozila mogu otvoriti na slijedećim lokacijama:

  1. jedna stanica na svim otocima gdje nema takve stanice,
  2. jedna stanica u zapadnom dijelu grada Zagreba za potrebe zapadnog dijela grada Zagreba, Zaprešića i Samobora,
  3. jedna stanica u gradovima (mjestima): Valpovo, Novska, Garešnica, Ivanić Grad, Dugo Selo, Pitomača, Petrinja, Sunja, Vojnić, Senj, Karlobag, Gračac, Titova Korenica, Benkovac, Obrovac, Biograd n/m, Trogir, Omiš, Ivanec, Čabar i Novi Marof.

Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Članak 8.
Ovaj pravilnik objavljuje se u stručnom biltenu koji izdaju stručne organizacije i "Narodnim novinama".
I/1, broj: 708-2/93
Broj: 3210/8
Zagreb, 8. prosinca 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Centra za vozila Hrvatske
Ivo Rabar, dipl. inž., v. r.
Predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog auto-kluba
Slavko Degoricija, prof. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti