POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - cd objave - objava popisa pravnih - dopunsko rješenje hrvatske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 25. stavka i alineja 5. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA
I. TEMELJNA ODREDBA
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se programi i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama Ministarstva unutarnjih poslova, vatrogasnim postrojbama udruga dobrovoljnih vatrogasaca te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu (u daljnjem tekstu: vatrogasne postrojbe).
(2) Programe određene ovim Pravilnikom s podrobnim opisom izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi, opasnostima i mjerama zaštite u vatrogasnim postrojbama pismeno razrađuju zapovjednici tih postrojbi, odnosno njihovi zamjenici.
(3) Programi iz stavka 1 ovoga članka priloženi su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio
II. ORGANIZIRANJE I IZVOĐENJE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI
Članak 2.
(1) Teorijska nastava i praktične vježbe spajaju se i izvode zajedno.
(2) Teorijska nastava i praktične vježbe izvode se na odgovarajućim prostorima.
(3) Sat teorijske nastave može trajati najviše 45 minuta. a sat praktičnih vježbi najviše 60 minuta.
Članak 3
(1) Izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi potrebno je prilagoditi dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima pojedinaca.
(2) Teorijsku nastavu i praktične vježbe potrebno je prilagoditi brojnom stanju i opremljenosti uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima tehnološkog procesa.
(3) Kondicijske i tjelesne vježbe provode se po posebnim programima.
Članak 4.
(1) Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovode zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe i osoba ovlaštena od zapovjednika postrojbe (u daljnjem tekstu: rukovoditelji).
III. MJERE ZAŠTITE
Članak 5.
(1) Teorijska nastava provodi se u skupinama od najviše 30 članova po jednom nastavniku.
(2) Praktične vježbe provode se u skupinama od najviše 15 članova po jednom nastavniku.
(3) Prigodom izvođenja praktičnih vježbi i teorijske nastave opasnih po život potrebno je uključiti pomoćnog nastavnika.
Članak 6.
(1) Rukovoditelj teorijske nastave i praktičnih vježbi odgovoran je za:
- pravilno i sigurno izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi;
- sigurnost uređaja, opreme i tehnike;
- sigurnost osoba koje sudjeluju u izvodenju i praćenju teorijske nastave i praktičnih vježbi.
(2) Rukovoditelj je dužan nazočne upoznati s opasnostima i mjerama zaštite.
(3) Rukovoditelj je dužan poduzeti sve mjere osiguranja i zaštite uređaja, opreme i sredstava.
(4) Rukovoditelj je dužan poduzeti sve mjere osiguranja i zaštite skupine kao i pojedinca prema priznatim pravilima za obuku vatrogasaca i prema priznatim pravilima tehničke prakse.
(5) Rukovoditelj je dužan udaljiti pojedince za koje utvrdi da psihofizički nisu sposobni pratiti ili izvoditi teorijsku nastavu i praktične vježbe.
Članak 7.
Teorijska nastava i praktične vježbe mogu se izvoditi samo s uređajima, opremom i sredstvima koja su pr-oizvedena i ispitana u skladu s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara.
Članak 8.
(1) Osobe nazočne teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama dužne su nositi radnu odoru i po potrebi koristiti osobnu zaštitnu opremu.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su po potrebi koristiti i drugu zaštitnu opremu koju posjeduje vatrogasna postrojba.
(3) Muškarci nazočni teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama dužni su biti obrijani i podšišani, a žene podvezati kosu pod zaštitnu kacigu. Zabranjeno je nošenje nakita.
Članak 9.
Izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi na otvorenom prostoru potrebno je prilagoditi vremenskim prilikama.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj : 511-01-64-17142/1-94.
Zagreb, 18. srpnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U VATROGASNIM POSTROJBAMA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
I. TEORIJSKA NASTAVA
- ručni i prijevozni aparati za gašenje požara;
- vatrogasne cijevi:
- vatrogasne armature za vodu;
- armature za proizvodnju pjene;
- vatrogasne pumpe;
- vatrogasna vozila;
- opskrba vodom i hidrantska mreža;
- oprema za osobnu zaštitu i spašavanje;
- sredstva za gašenje požara.
II. PRAKTIČNE VJEŽBE
- polaganje cijevi;
- vježbe s aparatima za gašenje požara;
- vježbe s vatrogasnim armaturama:
- vježbe s vatrogasnim vozilima za gašenje požara;
- crpljenje vode;
- vježbe s vatrogasnim vozilima i opremom za tehničke intervencije:
- vježbe s ljestvama;
- vježbe s užadima;
- vježbe s aparatima za zaštitu organa za disanje:
- vježbe sa spusnicama;
- vježbe s opremom za spašavanje uskakanjem;
- vježbe spašavanja Ijudi i životinja;
- taktički nastupi vatrogasnih postrojbi:
- taktički zadaci gašenja požara pojedinih dijelova objekta;
- taktički zadaci gašenja požara u prometu;
- taktički zadaci gašenja požara u javnim objektima;
- taktički zadaci gašenja požara po gospodarskim granama:
- taktički nastupi pri akcidentima s opasnim tvarima;
- relejna dobava vode.
PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U PROFESIONALNIM I DOBROVOLJNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA U GOSPODARSTVU
I. TEORIJSKA NASTAVA
- ručni i prijevozni aparati za gašenje požara;
- vatrogasne cijevi;
- vatrogasne armature za vodu; :
- armature za proizvodnju pjene;
- vatrogasne pumpe;
- vatrogasna vozila:
- opskrba vodom i hidrantska mreža;
- oprema za osobnu zaštitu i spašavanje:
- sredstva za gašenje požara;
- stabilni uređaji za gašenje i zaštitu od požara.
II. PRAKTIČNE VJEŽBE
- polaganje cijevi:
- vježbe s aparatima za gašenje požara;
- vježbe s vatrogasnim armaturama:
- crpljenje vode;
- vježbe s vatrogasnim vozilima;
- vježbe s ljestvama;
- vježbe s užadima;
- vježbe s aparatima za zaštitu organa za disanje:
- vježbe sa spusnicama;
- taktički nastupi vatrogasnih postrojbi:
- vježbe spašavanja ljudi i životinja;
- vježbe s opremom za spašavanje uskakanjem;
- taktički zadaci gašenja požara specifični tehnološkom procesu, postrojenju, objektu i štićenom prostoru.
PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U VATROGASNIM POSTROJBAMA UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA
I. TEORIJSKA NASTAVA
- ručni i prijevozni aparati za gašenje požara;
- vatrogasne cijevi ;
- vatrogasne armature za vodu:
- armature za proizvodnju pjene ;
- vatrogasne pumpe;
- vatrogasna vozila;
- opskrba vodom i hidrantska mreža;
- oprema za osobnu zaštitu i spašavanje; sredstva za gašenje požara.
II. PRAKTIČNE VJEŽBE
- polaganje cijevi;
- vježbe s aparatizna za gašenje požara;
- vježbe s vatrogasnim armaturama;
- crpljenje vode:
- vježbe s vatrogasnim vozilima;
- vježbe s ljestvama:
- vježbe s užadima;
- vježbe s aparatirna za zaštitu organa za disanje;
- vježbe sa spusnicama;
- vježbe s opremom za spašavanje uskakanjem;
- vježbe spašavanja ljudi i životinja;
- relejna dobava vode;
- taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;
- taktički zadaci gašenja požara prilagođeni štićenom prostoru i objektima;
- vježbe po pravilima za natjecanje vatrogasnih postrojbi.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti