POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - cd objave - pravilnik o fizikalno kemijskim - dopuna popisa članci ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93 radi izvršenja Zakona o mjenici ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 20. i 22. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93) ministar financija donosi
NAREDBU
O IZMJENAMA NAREDBE O PUŠTANJU U TEČAJ ADMINISTRATIVNIH BILJEGA I MJENIČNIH BLANKETA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
U članku 2. Naredbe o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/92) riječi "100 HRD (slovima: stotinu hrvatskih dinara") zamjenjuju se riječima "10.000 hrvatskih dinara od 1. veljače 1994. godine."
Članak 2.
U članku 3. u stavku 2. riječi "Službi društvenog knjigovodstva" zamjenjuju se riječima "Zavodu za platni promet".
Članak 3.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: "Prihod od prodaje upravnih biljega pripada općini odnosno gradu na području kojeg je izvršena maloprodaja upravnih biljega te županiji i državnom proračunu u jednakim dijelovima nakon odbitka provizije distributerima i prodavateljima na malo". U stavku 2. riječ "administrativnih" zamjenjuje se riječju "upravnih", a riječi "Službi društvenog knjigovodstva" zamjenjuju se riječima "Zavodu za platni promet".
Članak 4.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-02/94-01/03
Urbroj: 513-07/94-1
Zagreb, 12. siječnja 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti