POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni sporazumi - izmjena izvatka iz - uputstvo o provedbi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 1994. godine donijela
ODLUKU
O PRIVREMENOJ ZABRANI PRIJAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČAUNA REPUBLIKE HRVATSKE
I.
Radi potrebe ravnomjernog planiranja zapošljavanja službenika i namještenika zabranjuje se prijam službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske.
II.
Izuzetno, radi omogučavanja nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga tijela driavne uprave i javnih službi, moguć je prijam službenika i namještenika samo na upražnjena službenićka i radna mjesta, uz odobrenje Vlade Republike Hrvatske po prethodno pribavljenom mišljenju mjerodavnog ministarstva.
III.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na novoustrojena ministarstva i državne upravne organizecije sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnlh organizacija (Narodne novine, broj 72/94) kod kojih će okviran broj službenika i namještenika odrediti Vlada Republike Hrvatske prema prijedlogu čelnika tih tijela državne uprave.
IV.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na prijam vježbenika.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine
Klasa : 100-01/94-01/07
Urbroj : 5030109-94-2
Zagreb, 21. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti