POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatni uvid - odluka o uvećanju - pravilnik o sigurnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na osnovi članka 75. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske (" Narodne novine" broj 74/82., 26/93. i 79/93.) i točke VII. Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica ("Narodne novine", br. 107/93 i 15/94.) donosim
NAPUTAK
za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica
1. Ovim naputkom propisuje se način jedinstvene primjene Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica ("Narodne novine", br. 107/93. i 15/94.) (u daljnjem tekstu: Odluka)

2. Raspoređivanje se u smislu Odluke, obavlja na obrascu Izvješće o raspoređivanju rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki, koji se daje u prilogu Naputka i njegov je sastavni dio.
Banke i štedionice dužne su izvješća o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja. Izvješća koja se dostavljaju s 31. prosincem, imaju karakter privremenih izvješća do izrade konačnih izvješća po prihvaćenim i revidiranim financijskim izvještajima.
Banke i štedionice dužne su dostaviti konačno izvješće nakon izrade i prihvaćanja financijskih izvještaja i godišnje izvješća, koje se izrađuje sukladno članku 30. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92) do 5. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu. Ovo izvješće je konačno izvješće, nakon objavljene revizije financijskih izvještaja i izvršenih korekcija

3. Izvješće iz točke 2. ovog Naputka popunjava se na slijedeći naćin:

DIO I: PLASMANI
I/1 - Unijeti ukupan iznos svih kredita otplativih u cjelini do 12 mjeseci, iznos iskorištenog dijela okvirnih kredita odobrenih po žiro-računima i tekućim računima građana bez dospjelih potraživanja, sumnjivih i spornih potraživanja i ispravaka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja:
340 - bez (34007, 34008, 34009 34017, 34018, 34019)
341 - bez (34117, 34118, 34119 34127, 34128, 34129 34137, 34138, 34139 34147, 34148, 34149 34157, 34158, 34159)
342 - bez (34207,34217, 34218, 34219 34227, 34228, 34229 34237, 34238, 34239 342,47, 34248, 34249 34257,34258,34259 34267, 34268, 34269)
343 - bez (34307, 34308, 34309)
344 - bez (34407, 34408, 34409)
349 - bez (34907, 34908, 34909
34927, 34928, 34929 34957, 34958, 34959 34967, 34988, 34869 34977, 34978, 34979 34987, 34988. 34989)
38000, 38001, 38002, 38010,38011,38012, 38110, 38111, 38112, 38130,38131,38132, 38140, 38141, 38142, 38200, 38201, 38202, 38210,38211, 38212, 38220,38221, 38222, 38230,38231, 38232, 38240, 38241, 38242, 38250,38251,38252, 38260,38261, 38262, 38970,38971, 38972, 38980, 38981, 38982
500 - bez (50007, 50008, 50009 50017, 50018, 50019)
501 - bez (50117, 50118, 50119 50127,50128,50129 50137, 50138, 50139 50147, 50148, 50149 50157, 50158, 50159)
502 - bez (50207, 50217, 50218, 50219 50227, 50228, 50229 50237, 50238, 50239 50247, 50248, 50249 50257, 50258, 50259 50267, 50268,50269)
503 - bez (50307, 50308, 50309)
504 - bez (50407, 50408, 50409)
509 - bez (50907, 50908, 50909
50927, 50928, 50929 50957, 50958, 50959 50967, 50968, 50969 50977, 50978, 50979 50987, 50988,50989)
521 - bez (52117, 52118, 52119
52127, 52128, 52129 52137, 52138, 52139 52147, 52148, 52149 52157, 52158, 52159) 53000, 53001, 53002 53010, 53011, 53012 53900, 53901, 53902 54000, 54001, 54002 54010, 54011, 54012 54110, 54111, 54112 54130, 54131, 54132 54140, 54141, 54142 54150, 54151, 54152 54900, 54901, 54902 54920, 54921, 54922 54950, 54951, 54952
80001, 80003, 80011, 80013 80121, 80141, 80143, 80151 80153, 80221, 80231, 80241 80251, 80261, 80263, 80301 80303, 80401, 80403, 80405 80903, 80925, 80965
I/2 - Unijeti ukupan iznos svih kredita i drugih plasmana plativih preko 12 mjeseci:
skupina 37
38003, 83004, 38005, 38013, 38014, 38015 38113, 38114, 38115, 38133, 38134, 38135 38143, 38144, 38145, 38203, 38204, 38205 38213, 38214, 38215, 38223, 38224, 38225 38233, 38234, 38235, 38243, 38244, 38245 38253, 38254, 38255, 38263, 38264, 38265 38973, 38974, 38975, 38983, 38984, 38985 53003, 53004, 53005 53013, 53014, 53015 53903, 53904, 53905
54003, 54004, 54005 54013, 54014, 54015 54113, 54114, 54115 54133, 54134, 54135 54143, 54144, 54145 54153, 54154, 54155 54903, 54904, 54905 54923, 54924, 54925 54953, 54954, 54955
550, 551, 552, 553, 554, 559 561 .
I/3 - Unijeti ukupan iznos svih ostalih kratkoročnih i dugoročnih depozita, bez dospjelih potraživanja, sumnjivih i spornih potraživanja i ispravaka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja i to:
Račun 313
skupina 33, bez (33117, 33118, 33119 33137,33138,33139 33927, 33928, 33929
skupina 36
skupina 52, bez (52117, 52118, 52119 52127,52128,52129 53137, 52138, 52139 52147, 52148, 52149 52157, 52158, 52159)
skupina 36
I/4 - Unijeti ukupan iznos svih plasmana u kratkoročne i dugoročne vrijednosne papire bez: kamata sadržanih u nominalnoj vrijednosti (diskont), dospjelih potraživanja, sumnjivih i spornih potraživanja i ispravaka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja i to:
skupina 35, bez (35006, 35007, 35008, 35009 35016, 35017, 35018, 35019 35116, 35117, 35118, 35119
35207
35906,35907, 35908,35909
35917
35926,35927, 35928,35927
35947)
skupina 39, bez (39906, 39916, 39926, 39936, 39946, 39956)
skupina 40, bez (40006, 40007, 40008, 40009
40016, 40017, 40018, 40019 40906, 40907, 40908, 40909
skupina 41, bez (41106,
41116, 41117, 41118, 41119 41926, 41927, 41928, 41929)
skupina 41, bez (42106,
42206, 42207,
42216, 42217, 42218, 42219)
skupina 43, bez (43006, 43007, 43008, 43009 43016, 43017, 43018, 43019 43116, 43117, 43118, 43119
43207, 43217,
43906, 43907, 43908, 43909 43926,43927,43928,43929)
skupina 44, bez (44009 44019 44119 44128 44139 44149 44159 44909 44829 44959)
skupina 45, bez (45006, 45007, 45008, 45009 45016, 45017, 45018, 45019 45106,
45116, 45117, 45118, 45119 45136, 45137, 45138, 45139 45206, 45207,
45216, 45217, 45218, 45219 45906, 45907, 45908, 45909 45926, 45927, 45928, 45929
45987, 45988, 45989)
skupina 45, bez (46006, 46007, 46008, 46009 46016, 46017, 46018, 46019 46116, 46117, 46118, 46119)
skupina 47, bez (470006, 47016, 47106
47116, 47136,
47206, 47216, 47906,
47926, 47986)
skupina 48, bez (48006, 48016, 48116, 48206,
48216, 48906, 48926)
I/5 - Unijeti ukupan iznos svih ostalih kratkoročnih
I dugoročnih plasmana koji nisu obuhvaćeni pod I/I, I/2, I/3 i I/4 a kreditnog su karaktera
dio (1A) dio (15)
I/6 - Unijeti ukupan iznos svih dospjelih potraživanja o kratkoročnim i dugoročnim kreditima i ostalim plasmanirna, depozitima i vrijednosnim papirima, koji nisu naplaćeni u roku do 45 dana nakon isteka roka dospijeća
33117, 33137, 33927
34007, 34017, 34117, 34127, 34137, 34147, 34157, 34207, 34217, 34227, 34237, 34247. 34257, 34267, 34307, 34407, 34907, 34927, 34957, 34967, 34977,
34987
35007, 35017. 35117, 35207, 35907, 35917, 35927, 35947 38007, 38017, 38117, 38137, 38147, 38207, 38217, 38227,
38237, 38247, 38257, 38267, 38277, 38287
40007, 40017, 40907
41117,41927 42207.42217
43007, 43017, 43117, 43207, 43217, 43907, 43927
45007, 45017, 45117, 45137, 45207, 45217, 45907, 45927,
45987
46007,46017,46117,
50007, 50017, 50117, 50127, 50137, 50147, 50157, 50207,
50217, 50227, 50237, 50247, 50257, 50267, 50307, 50407, 50907, 50927, 50957, 50967, 50977, 50987
52117, 52127, 52137, 52147, 52157
53007, 53017, 53907
5A007, 54017, 54117, 54137, 54147, 54157, 54907, 54927, 54957
I/7 - Unijeti ukupan iznos svih dospjelih, sumnjivih i spornih potraživanja koja su prethodno korigirana za ispravak vrijednosti prema isplaćenim garancijama, avalima i drugim potencijalnim obvezama koja nisu starija od 45 dana.
Skupina računa 32 i skupina računa 51
I/8 - Unijeti ukupan iznos svih dospjelih, sumnjivih i spornih potraživanja koja su prethodno korigirana za ispravak vrijednosti po osnovi kupljenih potraživanja I prava na potraživanja iz poslova isporuke robe I usluga I ulaganje u zajedničke poduhvate:
Skupina raćuna 53 i skupina računa 54:
I/9 - Unijeti ukupan iznos svih dospjelih potraživanja po plasmanima u kredite i vrijednosne papire od čijeg je dospijeća proteklo više od 45 dana koja su prenijeta na sumnjiva i sporna potraživanja osim sumnjivih i spornih potraživanja koja su već uključena u neku od pozicija ovog izvješća: ,
33118, 33138, 33928
34008, 34018. 34118, 34128, 341389, 34148, 34158, 34218, 34228, 34238, 34248, 34258, 34268, 34308, 34408, 34908, 34928, 34958, 34968, 34978, 34988,
35008, 35018, 35118, 35908, 35928,
38018, 38118, 38138, 38148, 38208, 38218, 38228,
38238, 38248. 38258, 38268, 38978, 38988,
40008, 40018, 40908
41118, 41928
42218
43008, 43018, 43118, 43908, 43928
45008, 45018, 45118, 45138, 45218, 45908, 45928, 45988
46008, 46018, 46118
50008, 50018, 50118, 50128, 50138, 50148, 50158, 50218, 50228, 50238, 50248, 50258, 50268, 50308, 50408, 50908,
50928, 50958, 50968, 50978, 50988 52118, 52128, 52138, 52148, 52158
I/10 - Unijeti ukupan iznos stvorenog ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja po kreditima, vrijednosnikn papirima i drugim potraživanjima, osim ispravaka vrijednosti za koji iznos su već korigirani iznosi po nekoj poziciji ovog izvješća:
33119, 33139, 33929
34009, 34019, 34119, 34129, 34139, 34149, 34158, 34219, 34229. 34239, 34249, 34259, 34269, 34309, 34409, 34909, 34929, 34959, 34969, 34979, 34989,
35009. 35019, 35119,
35909, 35929
35019, 38119, 38139, 38149, 38209, 38219, 38229,
38139, 38249, 38259, 38269, 38279, 38989
40009. 40019, 40909
41119, 41929
42219
43009, 43019, 43119, 43909, 43929
44009, 44019, 44119, 44129, 44139, 44149, 44159, 44909,
44929, 44959
45009, 45019, 45118, 45139, 45219, 45909, 45929, 45989
46009, 46019, 46119
50009, 50019, 50119, 50129, 50139, 50149, 50159, 50219,
50229, 50239; 50249, 50259, 50269, 50309, 50409, 50909, 50929, 50959, 50969, 50979, 50989 52119, 52129, 52139, 52149, 52159
U rubriku "Ukupno krediti" unijeti zbroj točaka od I/1 od I/9, umanjen za točku I/10.
I/11 - Unijeti ukupan iznos obračunate dospjele i nedospjele kamate koja nije naplaćena u roku do 45 dana.
12000, 12010, 12100, 12110, 12120, 12130, 12140, 12150, 12200, 12201, 12210, 12220, 12230, 12240, 12250, 12260, 12300, 12400, 12900, 12920, 12950, 12960, 12970, 12980 13000, 13010, 13110, 13120, 13130, 13140, 13150, 13200, 13201, 13202, 13210, 13220, 13230, 13240, 13250, 13260, 13300, 13400, 13900, 13920, 13950, 13960, 13970, 13980 dio (152) dio (191) dio (192)
35006, 35016, 35116, 35906, 35926, 39906, 39916,
39926, 39936, 39946, 39956,
40006, 40016, 40906, 41106, 41116, 41926, 42106, 42206, 42216, 430Q6, 43016, 43116, 43206, 43906, 43926, 45006, 45016, 45106, 45116, 45136, 45206, 45216, 45906, 45926, 46006, 46016, 46116, 47006, 47016, 47106, 47116, 47136,
47206, 47216, 47906, 47926, 47986, 48006, 48016, 48116, 48206, 48216, 48906, 48926
I/12 - Unijeti ukupan iznos obračunate dospjele kamate koja nije naplaćena duže od 45 dana i koja je prenijeta na sumnjiva i sporna potraživanja:
12008, 12018, 12118, 12128, 12138, 12148, 12158, 12218,
12228, 12238, 12248, 12258, 12268, 12308, 12408 dio (12908, 12928, 12958, 12968, 12978, 12988)
13008, 13018, 13118, 13128, 13138, 13148, 13158, 13218,
13228, 13238, 13248, 13258, 13268, 13308, 13408 dio (13908, 13928, 13958, 13968, 13978, 13988)
I/13 - Unijeti ukupan iznos stvorenog ispravka vrijednosti sumnjihvih i spornih potraživanja po kamatama:
12009, 12019, 12119, 12129, 12139, 12149, 12159, 12219,
12229, 12239, 12249, 12259, 12269, 12309, 12409 dio (12909, 12929, 12959, 12969, 12979, 12989)
13009, 13019, 13119, 13129, 13139, 13149, 13159, 13219,
13229, 13239, 13249, 13259, 13269, 13309, 13409 dio (13909, 13929, 13959, 13969, 13979, 13989)
U rubriku "Ukupno kamate" unijeti zbroj točaka I/11 i I/12 umanjeno z.a točku I/13.
I/14 - Unijeti ukupan iznos provizija i naknada
1250
12901, 12921, 12951, 12961, 12971, 12981 1350
13901, 13921, 13951, 13961, 13971, 13981
dio (152)
I/15 - Unijeti ukkkpan iznos sumnjivih i spornih potraživanja po provizijama i naknadama
1258
dio ( 12908, 12928, 12958, 12968, 12978, 12988) 1358
dio (13908, 13928, 13958, 13968, 13978, 13988)
I/16 - Unijeti ukupan iznos stvorenog ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja po provizijama i naknadama
1259
dio (12909, 12929, 12959, 12969, 12979, 12989) 1359
dio (13909, 13929, 13959, 13969, 13979, 13989)
U rubriku "Ukupno provizije i naknade" unijeti zbroj točaka I/14 i I/15 umanjeno za I/16.
I/17 - Unijeti ukupan iznos ostale rizične aktive evidentirane na slijedećim računima: negativna razlika između potraživanja i obveza banke i njenih organizacijskih dijelova:
Konta skupine 17 i konta skupine 27
Konta skupine 00, 01, 02, 03, dio 04, 05, 06, 07, 08, 09, 102 s tim da se kod skupina koje imaju ispravak vrijednosti iznos skupine korigira za ispravak vrijednosti
14
15 - bez 152 s tim da se kod skupina koje imaju ispravak vrijednosti iznos skupine korigira za ispravak vrijednosti
16 190
dio (191) dio ( 192)
301 302
I/18 - Unijeti ukupan iznos stvorenog ispravka vrijednosti po ostaloj rizičnoj aktivi.
U rubriku -Ukupna rizična aktiva" unijeti razliku između "Ostale rizične aktive. i stvorenog ispravka vrijednosti po ostaloj rizičnoj aktivi, koji nije obuhvaćen u poziciji I/17.
U rubriku "Ukupno plasmani" unijeti zbroj rubrika "Ukupno krediti" i "Ukupno kamate", !Ukupno provizija i naknade" i "Ukupno ostala rizična aktiva".

DIO II. IZVANBILANČNA AKTIVA

II/1 - Unijeti ukupan iznos obveza na temelju izdanih isplativih I činidbenih garancija čiji rokovi važnosti nisu protekli ili su protekli, ali su njihovi korisnici pismeno ili preko suda tražili naplatu prije isteka roka važnosti.
II/2 - Unijeti ukupan iznos obveza preuzetih na temelju akreditiva (posebno za domaću valutu, posebno za devize) koje banka nije platila i za koje od dužnika nije dobila pokriće.
II/3 - Unijeti ukupan iznos preuzetih neopozivih obveza na temelju avaliranih i akceptiranih mjenica.
II/4 - Unijeti ukupan iznos preuzetih neopozivih obveza na temelju odobrenih, a neiskorištenih okvirnih kredita po žiro-računima i tekućim računima građana.
II/5 - Unijeti ukupan iznos preuzetih potencijalnih obveza koje nisu navedene u toč. II/1 do II/4.
U rubriku "Ukupno izvanbilančna aktiva" unijeti zbroj toč. II/1 do II/5.
U rubriku "Ukupna rizična aktiva i izvanbilančna aktiva" (III.), unijeti zbroj rubrika "Ukupno plasmani" i "Ukupno izvanbilančna aktiva".

DIO IV. AKTIVA KOJA SE NE RASPORE\UJE

Unijeti ukupan iznos evidentiran na računima: 080, 100, 101, dio 103, 104, 105, 106, 110, 150, 4110 300, 310, 311, 312, 318
- negativan saldo računa:
180, 181
U rubriku "Ukupna aktiva i izvanbilančna aktiva" (V) unijeti zbroj rubrika "Ukupna rizična aktiva i izvanbilančna aktiva" (III) i "Aktiva koja se ne raspoređuje" (IV).

DIO VI. POTENCIJALNI GUBICI

Potencijalni gubici se, u smislu točke V. Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica, utvrđuju u visini 25% potraživanja raspoređenih u skupinu B, 50% potraživanja raspoređenih u skupinu "C", 75% potraživanja raspoređenih u skupinu "D" i 100% potraživanja raspoređenih u skupinu "E". Za kamate, provizije i naknade banaka i štedionica posebna rezerva se utvrđuje u visini 25% raspoređene u rizičnu skupinu B i 100% raspoređene u rizičnu skupinu C-E.
4. Aktiva i odgovarajuće izvanbilančne stavke raspoređuju se tako što se sva potraživanja od jednog dužnika raspoređuju u jednu rizičnu skupinu, određenih na osnovi najlošijeg izvršavanja obveza prema banci ili štedionici, uz zanemarivanje pojedinih urednih plaćanja.
Kada dužnik izmiruje svoje obveze u roku koji ukazuje na jednu kategoriju naplativosti, ali okolnosti vezane za njegovo financijsko stanje upućuju na lošiji stupanj naplativosti, banka je dužna rasporediti potraživanja prema tom dužniku u lošiju kategoriju naplativosti.
5. Krediti se, u smislu Odluke, raspoređuju prema inicijalnom datumu dospijeća, prema datumu dospijeća ugovorenom pri odobravanju kredita.
6. Raspoređivanje se, u smislu Odluke, obavlja na osnovi svih raspoloživih podataka, informacija, dokaza i dokumentacije o dužnicima i usklađuje sa promjenama njihovog financijskog stanja i sposobnostima da u ugovorenim rokovima izmiruju dospjele obveze.
7. Banke su dužne pratiti financijsko stanje svojih dužnika glede bančine aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka i pribavljati godišnje obračune i izvješća o reviziji njihovog poslovanja za prethodnu godinu ako je ta revizija obavljana, i dužne su pratiti njihovo tekuće poslovanje.
8. Banke su dužne tromjesečno obavljati i unositi u dosje svakog dužnika, analizu poslovnih rizika kojima je dužnik izložen, i općeg ekonomskog i financijskog stanja gospodarske grane u kojoj dužnik posluje, zemljopisnog rasporeda glavnih kupaca (ako su u inozemstvu - da li je njihova zemlja,politčki i ekonomski rizično područje koje može negativno utjecati na sposobnost dužnika da izmiruje svoje obveze), kao i zaključak banke o financijskom stanju dužnika i procjenu njegova poslovanja u budućnosti.
Banke su dužne unijeti u dosje svakog dužnika i sve druge podatke i informacije koje su značajne za procjenu njegovog financijskog stanja.
9. Danom stupanja na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica (".Narodne novine" broj 18/,94 i 26/94).
10. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objavljivanja u ""Narodnim novinama".

O. br. 18/VII-94-IT/PJ
Zagreb, 25. srpnja 1994.

Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.
Naziv banke - štedionice Obrazac "R"

IZVJEŠĆE

raspoređivanju rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki - stanje na dan _-

(u 000 K)

_ _______________________________

Red. Potraživa

nja A B C D E Ukupno broj

broj

_ _______________________________

1 2 3 4 5 6 7 8

_ _______________________________

I. PLASMANI

1. Kratkoročni kredit.i 2 Dugoročni krediti

3. Plasmani i potraživanja po

depozitima

4. Plasmani u vrijednosne papire

5. Ostali dugoročni i kratkoročni plasmani koji nisu uključeni u pozicijama 1. do 4.

6. Ukupan iznos dospjelih potraživanja koja nisu plaćena u roku od 45 dana

7. Ukupan iznos dospjelih, sumnjivih i spornih potraživanja po potencijalnim obvezama (garancije, jamstva, avali i sl.) 8. Ukupan iznos dospjelih, sumnjivih i spornih potraživanja po osnovi kupljenih potraživanja, prava na potraživanja iz posl. isporuke r

9. Sumnjiva i sporna potraživanja po kreditima i vrijednosnim papirima

10. Ispravak vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja po kreditima, vrijednosnim papirima i drugim potraživanjima

_ _______________________________

a) UKUPNO KREDITI :

(1 do 9 minus 10)

_ _______________________________

11. Obračunata kamata

12. Sumnjiva i sporna potraživanja po kamatama

13. Ispravci vrijednosti stvoreni po kamati

_ _______________________________

b) UKUPNO KAMATA

(11 + 12-13)

_ _______________________________

14. Obračunata provizija i naknada

15. Sumnjiva i sporna potraživanja po proviziji i naknadi

16. Ispravak vrijednosti stvoren po provizijama i naknadama

_ _______________________________

c) UKUPNO NAKNADA

(14+15-16)

_ _______________________________

17. Ostala rizična aktiva

18. Ispravak vrijednosti po ostaloj rizičnoj aktivi

_ _______________________________

d) UKUPNO OSTALA RIZIČNA AKTIVA

(17-18)

_ _______________________________

I. UKUPNO PLASMANI

(a) + b) + c) + d))

_ _______________________________

II. IZVANBILANČNA AKTIVA

1. Garancije

2. Nepokriveni akreditivi

3 Avalirane i akceptirane mjenice

4. Odobreni neiskorišteni okvirni krediti

5, Ostale potencijalne obveze

_ _______________________________

e) II UKUPNO IZVANBILANČNA AKTIVA

( 1 do 5)

_ _______________________________

III. UKUPNA RIZIČNA AKTIVA I IZVANBILANČNA AKTIVA (I+ II)

_ _______________________________

IV. AKTIVA KOJA SE NE RASPORE?UJE

_ _______________________________

V. UKUPNA AKTIVA I IZVANBILANČNA AKTIVA (III +IV)

_ _______________________________

VI. POTENCIJALNI GUBICI

25%B + 50%C + 75%D + 100%E

od a),d) i e)

a za kamatu i naknadu

25%B+ 100%C,D i E od b) i e)

_ _______________________________

Datum otpreme izvješća Odgovorna osoba

u NBH ___________Osoba za kontakte____________

telefon________________

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti