POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni predmeti - ispravak pravilnika legislativa - pravilnik o srednjoškolskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Temeljem stavka 4. članka 94. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine". br. 75/93 od 13. kolovoza 1993.), ministar zdravstva Republike Hrvatske, donosi
PRAVILNIK
O KRITERIJIMA ZA DODJELU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
Članak 1.
Referentni centar Ministarstva zdravstva je zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove kojoj ministar zdravstva na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća uz pribavljeno mišljenje stručnog medicinskog društva, a u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i kriterijima utvrdenim ovim Pravilnikom dodjeljuje naziv referentnog centra.
Članak 2.
Kriteriji za dodjelu naziva referentnog centra su slijedeći:
1. Postignuti znanstveni i stručni rezultati u praćenju, proučavanju i unapredenju dijagnostike i/ili terapije u dijelu medicinske struke koji odgovaraju svjetskim standardima, a očituju se kroz:
- vremenski period od najmanje 5 godina u kojem se zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove bavi proučavanjem i unapredenjem dijagnostike i/ili terapije pojedine bolesti odnosno grupe bolesti,
- dokazanu suradnju s uglednim ustanovama istog stručnog područja u inozemstvu ili medunarodnim ustanovama kroz razmjenu stručnjaka, zajedničke znanstvene projekte ili druge vidove suradnje,
- dokazanu kontinuiranu uspješnost u znanstvenom radu realiziranjem znanstvenih projekata putem Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ili medunarodnih projekata (najmanje jedan),
- primjerka novih dijagnostičkih ili terapijskih metoda odnosno postupaka,
- primjena novih iz svijeta preuzetih dijagnostičkih i terapijskih metoda i postupaka koji se prvi put u našoj državi uvode u dijagnostici i terapiji odgovarajuće bolesti odnosno grupe bolesti,
- obrađene podatke o dijagnostici i/ili liječenju bolesnika od spomenute bolesti odnosno grupe bolesti s pokazateljima o postignutim rezultatima u liječenju.
2. Postignute stručno - kadrovske uvjete koji se očituju kroz:
- broj zdravstvenih djelatnika sa znanstveno-nastavnim odnosno znanstvenim zvanjima (najmanje dva djelatnika sa zvanjem docenta, izvanrednog ili redovnog profesora odnosno zvanjem znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika),
- broj objavljenih znanstvenih radova u indeksiranim medicinskim časopisima djelatnika uposlenih u zdravstvenoj ustanovi odnosno dijelu znanstvene ustanove s temama usko vezanim uz dijagnostiku i/ili terapiju odgovarajuće bolesti odnosno grupe bolesti (najmanje 10 radova od čega u posljednje dvije godine najmanje 2 rada).
3. Odgovarajući prostor, biblioteku i medicinsko-tehničku opremu koji omogućavaju rad na pružanju stručno-metodološke pomoći u dijagnostici i/ili terapiji bolesti odnosno grupe bolesti, utvrđivanje doktrinarnih kriterija za dijagnostiku i/ili liječenje bolesti te upoznavanje zdravstvenih djelatnika s najnovijim u svijetu prihvaćenim saznanjima o pojedinoj bolesti odnosno grupi bolesti te njenoj dijagnostici i terapiji, a očituju se kroz:
- prostorne uvjete koji su iznad standarda predvidenih za zdravstvene ustanove spomenutog područja s osiguranim učionicama,
- biblioteku sa svjetski priznatim časopisima iz područja rada ustanove te časopisima koji se izdaju u Republici Hrvatskoj, a indeksiranih u najvežnijim stranim sekundarnim i tercijarnim publikacijama, te
- najsuvremeniju medicinsko-tehničku opremu koja je prema svjetskim standardima priznata i prihvaćena u izučavanju, dijagnostici i/ili terapiji odgovarajuće bolesti odnosno grupe bolesti.
Članak 3.
Postupak za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva pokreće stručno vijeće zdravstvene ustanove. Odluku o prosljeđivanju zahtjeva Nacionalnom zdravstvenom vijeću donosi upravno vijeće zdravstvene ustanove. Prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća koji se dostavlja ministru zdravstva treba sadržavati dokumente koji će dokazivati postojanje svih kriterija propisanih člankom 2. ovog Pravilnika te pribavljeno mišljenje stručnogmedicinskog društva.
Članak 4.
Zdravstvenoj ustanovi odnosno dijelu zdravstvene ustanove koja u cijelosti udovoljava kriterije propisane odredbom članka 2. dodjeljuje se naziv referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske na vremensko razdoblje od pet godina. Rok važenja dodjele naziva počinje teći od vremena objave rješenja u "Narodnim novinama".
Članak 5.
Nastale promjene u svezi ispunjavanja kriterija prema kojima je dodijeljen naziv referentnog centra obvezatno se prijavljuju Ministarstvu zdravstva u roku od 6. mjeseci od nastupa novog stanja. Prijavu dostavlja upravno vijeće ustanove Nacionalnom zdravstvenom vijeću Ministarstva zdravstva. Ministar zdravstva prema prijedlogu Nacionalnog zdravstvenog vijeća i po pribavljenom mišljenju stručnog medicinskog društva donosi rješenje kojim se zdravstvenoj ustanovi odnosno njenom dijelu ukida naziv referetnog centra Ministarstva zdravstva. Rješenje o ukidanju statusa referentnog centra objavljuje se u "Narodnim novinama".
Članak 6.
O dodijeljenom nazivu referentnog centra Ministarstva zdravstva vodi se poseban registar.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/94-01/20
Broj: 534-02-10-94-0001
Zagreb, 22. ožujka 1994.
Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti