POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatni pregled - pravilnik o odabiru - naputak o visini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 70. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 13. stavke 1. alineje 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj dana 5. siječnja 1994. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1994. godinu

I.
Glede raspoređivanja sredstava. a poradi ostvarivanja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Hrvatski zavod). donosi se Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1994. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) prema kojem su:
ukupni pritiodi 4.940.000.000.000 HRD 1.300.000.000 DEM
ukupni rashodi 4.940.000.000.000 HRD 1.300.000.000 DEM

Planirana sredstva Financijskog plana preračunata su primjenom obračunske valute DEM (1 DEM = 3.800 HRD).

II.
Ukupni prihodi i rashodi Hrvatskog zavoda utvrđeni u točki I. Financijskog plana su slijedeći:

I.PRIHOD HRD DEM

Doprinos "iz" i "na" plaće (bruto plaća) 2.865.200.000.000 754.000.000

Doprinos na mirovine 1.531.400.000.000 403.000.000

Doprinos od samostalnog obavljanja

privredne i neprivredne djelatnosti 123.500.000.000 32.500.000

Doprinos seljaka 158.080.000.000 41.600.000

Doprinos od Zavoda za zapošljavanje 123.500.000.000 32.500.000

Ostali prihodi 136.320.000.000 36.400.000

UKUPNI PRIHODI 4.940.000.000.000 1.300.000.000II.RASHODI HRD DEM

Primarna zdravstvena zaštita 1.048.165.400.000 275.833.000

Lijekovi na recepte 798.562.400.000 210.148.000

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena

zaštita 491.446.400.000 129.328.000

Bolnička zdravstvena zaštita 1.934.796.600.000 509.157.000

Ostala zdravstvena zaštita 156.206.600.000 41.107.000

UKUPNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 4.429.177.400.000 1.165.573.000

Nadoknade umjesto plaća 359.901.800.000 84.711.000

Ostali rashodi 150.920.800.000 39.716.000

UKUPNI RASHODI 4.940.000.000.000 1.300.000.000
III.
Sredstva za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osiguravaju se u Hrvatskom zavodu iz prihoda na osnovi plaćanja doprinosa po stopama utvrđenim Zakonom o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 117/93), iz prihoda na osnovi stopa doprinosa koje utvrđuje Upravno vijeće Hrvatskog zavoda, prihoda iz Proračuna Republike Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.
Raspored sredstava iz točke II, pod točkom rashodi, izvršit će se ravnomjerno prema dospijeću pojedinih obveza i utvrdenim prioritetom, a u okviru raspoloživih sredstava iz točke II, pod točkom prihodi
V.
Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 025-04/94-01/02
Urbroj: 338-24-94-1
Zagreb, 5. siječnja 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim, dr, se. Mate Ljubčić, v.r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti