POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatni list - odluka o promjeni - rezolucija o borbi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

UPRAVNO VIJEĆE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 17. stavka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93), Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vifeće Hrvatshog zavoda za zdravstveno osiguranje na svojoj 2. sjednici, održanoj 5. siječnja 1994. godine, donijelo je .
PRAVINIK
O STANDARDINTA I NORMATIVIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 1994. GODINU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom, Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tehstu: Zakon) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), utvrđuju se standardi i normativi prava koja se osiguranim osobama Zavoda osiguravaju obveznim zdravstvenim osiguranjem u 1994. godini. Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćaju: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć, stomatotoško-protetske nadomjestke i lijekove, te pravo na novčane nadoknade i pomoći.
Članak 2.
Standardi i normativi obveznog zdravstvenog osiguranja čine standard u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: standard), a odreduju se na osnovi oblika, opsega i kvalitete ostvarivanja prava.
Članak 3.
Standard je uvjetovan gospodarskim mogućnostima društva, demografskom strukturom stanovništva i smrtnošću stanovništva.
Članak 4.
Standard se osigurava i putem Zavoda za sve osigura ne osobe pod istovjetnim uvjetima i podjednake kvalitete, sukladno pravima za pojedine osigurane osobe utvrđenim Zakonom.
Članak.5.
Standard se određuje na osnovi standarda i normativa utvrdenih ovim Pravilnikom i temeljem osiguranih sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja za 1994. godinu.
Standard se utvrđuje u novčanom iznosu po osiguranoj osobi i u ukupnom iznosu za pojedino pravo.
Članak 6.
Potrebna sredstva za standard osiguravaju se u Zavodu na način utvrđen Zakonom i Statutom Zavoda, a raspoređuju se na osnovi Financijskog plana Zavoda i odluka o njegovom provođenju.
Članak 7.
Zavod osigurava provođenje zdravstvene zaštite u okviru standarda putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih djelatnika privatne prakse. Prava na novčane nadoknade i pomoći u okviru standarda osigurava Zavod, sukladno Zakonu i općim aktima Zavoda.
Članak 8.
Zdravstvena zaštita utvrđuje se po djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.
Članak 9.
Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:

  1. djelatnost opće medicine,
  2. djelatnost zdravstvene zaštite djece predškolskog uzrasta,
  3. djelatnost školske medicine,
  4. djelatnost zdravstvene zaštite žena,
  5. djelatnost zubozdravstvene zaštite,
  6. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite,
  7. ljekarničku djelatnost,
  8. djelatnost hitne medicinske pomoći. U okviru zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini osigurava se laboratorijska dijagnostika. Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini provode slijedeće zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, ljekarne, zdravstvene ustanove hitne medicinske pomoći, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, doktori medicine i doktori stomatologije koji obavljaju privatnu praksu u privatnim ordinacijama, Ijekarnički djelatnici i zdravstveni djelatnici više ili srednje stručne spreme koji obavljaju privatnu praksu.

Članak 10.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj razini provode bolničke zdravstvene ustanove, lječilišta i poliklinike.
Članak 11.
Zdravstvenu zaštitu na tercijarnoj razini provode državni zdravstveni zavodi, klinike, kliničke bolnice, klinički bolnički centri i referentni centri Ministarstva zdravstva
Članak 12.
Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:
- kadrovski normativi tima,
- standardni broj osiguranih osoba po timu,
- laboratorijska dijagnostika, prema Popisu laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka. Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini navedeni su u tablicama 1. i 2., koje su sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 13.
U okviru standarda, sukladno odredbi članka 17. stavke 2. Zakona, osiguranim osobama Zavoda, za 1994. godinu osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu u opsegu navedenom u tablici 3., koja je sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994 godine.
Klasa: 025-04/94-01/03
Urbroj: 338-24-94-1
Zagreb, 5. siječnja 1994
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim.dr.sci. Mate Ljubičić, v.r.OPSEG PRAVA
NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH OSOBA ZAVODA ZA 1994. GODINU
1. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti:
- do 3 pregleda za osobe starije od 15 godina
- 2 patronažne posjete tijekom i nakon trudnoće
- 1 PAP-a test žena starijih od 20 godina
- 0.25 kućnih posjeta doktora (jedanput tijekom 4 godine)
- 0.25 kućnih liječenja (jedanput tijekom 4 godine u trajanju od 10 dana)
- 0.625 zdravstvena njega u kući (jedanput tijekom 16 godine u trajanju od 10dana)
2. U zubozdravstvenoj djelatnosti do 2 pregleda godišnje
3. U laboratorijskoj dijagnostici - 0.5 dijagnostičkih pretraga (jedanput tijekom 2 godine)po osiguranoj osobi
4. U korištenju lijekova za lijekove s Liste lijekova do pet recepata godišnje
5. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti do 2 pregleda godišnje
6. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti do 0.2 dijagnostičke pretrage (jedanput tijekom 5 godina) - (RTG, EKG, UZV i slično)
7. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti:
- jedanput tijekom 8 godina u trajanju do 10 dana pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje akutnih bolesti
- jedanput tijekom 30 godina u trajanju od 21 dan pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje kroničnih bolesti medicinskom rehabilitacijom.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti