POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni osvrt - program razvoja usluga - rješenje o određivanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 21. prosinca 1994. godine.
Broj: PA 4-118/94
Zagreb, 27. prosinca 1994.
predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA
Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", br. 53/90., 59/90. i 61/91.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi: "pripadnost poreza na promet nekrentina ureduje se posebnim zakonom."
Članak 2.
U članku 4. točki 8. riječi:stećajni postupak i" brišu se
Članak 3.
U članku 8. stavku 2. riječi: "općinska skupština ili organ koji ona ovlasti" zamjenjuju se riječima "voditelj ispostave Porezne uprave".
Članak 4.
U članku 18. stavak 4. briše se
Članak 5.
U članku 20. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na prognanike i izbjeglice koji su stekli nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu."
Članak 6.
U članku 21. stavku 2. riječi: "i drugih društvenih obveza pravnih i fizičkih osoba" zamjenjuju se riječima: "na dohodak."
Članak 7.
U članku 23. stavak 2. briše se
Članak 8.
Članak 25. briše se.
Članak 9.
U članku 33. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 150 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 do 50.000,00 kuna". U stavku 2. rijčei: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 50 DEM" zamjenjuju se rijećima: "od 1.000,00 do 10.000,00 kuna".
Članak 10.
U cijelom tekstu zakona riječi: "društveno-politička zajednica" zamjenjuju se riječima: "država i jedinice lokalne samouprave i uprave", riječi: "državni organ" rijećima: "državno tijelo", riječ: "eksproprijacija" riječju: "izvlašćenje", riječ: "eksproprirana" riječju: "izvlašćena", riječi: "opčinska uprava društvenih prihoda", riječima: "ispostava Porezne uprave", riječi: "uprava društvenih prihoda" riječima: "Porezna uprava" i riječi: "nadležni drugostepeni organ uprave" riječima: "Središnji ured Porezne uprave", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu.
Članak 11.
U predmetima razreza poreza na promet nekretnina u kojima je prijavljen nastanak porezne obveze Poreznoj upravi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona razrez poreza obavit će se po propisima koji su važili na dan prijavljivanja porezne obveze.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 51. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 26/93 i 29/94).
Članak 13.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 410-20/94-01/01
Zagreb, 21. prosinca 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti