POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatne objave - obvezatne upute ož x - pravilnik o označavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 16. Uredbe o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva ("Narodne novine", br. 116/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA REGRESA ZA KVALITETNO POLJOPRIVREDNO SJEME I NPK MINERALNA GNOJIVA
Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuje način i postupak ostvarivanja regresa te obrasci evidencije o regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i NPK mineralna gnojiva.
Članak 2.
Korisnici regresa su proizvođači ili dorađivači kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i proizvodači NPK mineralnih gnojiva, za prodane i isporučene količine tih proizvoda iz domaće proizvodnje pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem odnosno prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske, ako su pri prodaji svojih proizvoda odobrili kupcima umanjenje prodajne cijene tih proizvoda za iznos regresa.
Članak 3.
Korisnik regresa ostvaruje pravo na regres podnošenjem zahtjeva za isplatu regresa jedinici Zavoda za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod) kod koje ima otvoren žiro-račun. Uz zahtjev za isplatu regresa korisnik prilaže:

  1. obračun regresa (u četiri primjerka) posebno iskazan za svaku vrstu sjemena i NPK mineralnih gnojiva po jedinici proizvoda i za ukupne količine proizvoda;
  2. fakturu odnosno kopiju fakture o prodaji proizvoda na kojoj je obračunato smanjenje cijene za iznos regresa za svaku vrstu i količinu proizvoda;
  3. dokument o isporuci proizvoda za koji se traži regres ovjeren potpisom i pečatom prijevoznika odnosno čitljivim potpisom kupca;
  4. izjavu korisnika regresa da se zahtjev podnosi prvi puta i da proizvod potječe iz domaće proizvodnje i
  5. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.

Članak.4.
Jedinica Zavoda provjerava da li je zahtjev za isplatu regresa podnijet u skladu s odredbama Uredbe o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva ("Narodne novine", br. 116/93) i ovoga pravilnika. Nakon izvršene provjere jedan ovjereni primjerak obračuna regresa vraća korisniku regresa, drugi s ostalom dokumentacijom zadržava za svoje potrebe, a treći primjerak dostavlja u roku od tri dana Zavodu, Poslovnica 2. Zagreb, Smičiklasova broj 17. koja ga nakon svake izvršene isplate odmah dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Četvrti primjerak obračuna jedinica Zavoda obvezna je u roku od tri dana od dana podnesenog zahtjeva dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, Zagreb, Avenija Vukovar 78.
Članak 5.
Regres za kvalitetno poljoprivredno sjeme i NPK mineralna gnojiva isplaćuje se na teret računa broj 30102-789-2229 Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - sredstva za premiranje i regresiranje, a u korist žiro-računa korisnika regresa.
Članak 6.
Korisnik regresa obvezan je voditi pravilnu, urednu i pravovremenu evidenciju na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/94-01/3
Urbroj: 525-01-94-1
Zagreb. 11. siječnja 1994.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. Ing., v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti