POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - besplatne informacije - odluka o umanjenju - uredba o izdacima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I POSEBNOJ OZNACI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA U ODJELU ZA NADZOR RADA CARINSKE SLUŽBE MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1
Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice (u daljem tekstu: iskaznica), izgled posebne oznake (u daljem tekstu: značka), koju nose ovlaštene službene osobe u Odjelu za nadzor rada Carinske službe Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Odjel), način izdavanja iskaznice i značke te evidencija o iskaznicama i značkama.
Članak 2.
Iskaznica se izdaje službenim osobama koje obavljaju poslove kontrole prometa s inozemstvom, carinjenja i carinskog nadzora, catinskoupravnog i prekršajnog postupka, sprečavanja carinskih prekršaja, poslove nadzora nad radom carinarnica, Carinske uprave i druge poslove slične prirode.
Iskaznicu izdaje ministar financija.
Članak 3.
Obrazac iskaznice izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska, dimenzije 96 i 65 mm. Prednja strana obrasca iskaznice sadrži
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,
- desno od grba u gornjem dijelu piše:
REPUBLIKA HRVATSKA -MINlSTARSTVO FINANCIJA-ODJEL ZA NADZOR RADA CARINSKE SLUŽBE,
- ispod je grba prazan prostor za fotografiju,
- desno od prostora za fotografiju piše: SLUŽBENA ISKAZNICA, jedinstveni matični broj, ime i prezime djelatnika, datum izdavanja, rok važenja, oznaka obrasca iskaznice i serijski broj iskaznice. Na stražnjoj strani iskaznice tiskana su ovlaštenja nositelja iskaznice
- ovlaštene službene osobe, potpis ministra financija i pečat Ministarstva financija.
Članak 4.
Iskaznica ima obrub plave boje i uz podatke navedene u članku 3. ovoga Pravilnika na prednjoj strani sadrži naziv posla, koji treba napisati plavim slovima desno od prostora za fotografiju ispod riječi SLUŽBENA ISKAZNICA Iskaznica se izdaje službenim osobama Odjela. Na stražnjoj strani obrasca iskaznice tiskan jo tekst koji se odnosi na ovlasti službene osobe kako slijedi u nastavku. Nositelj ove iskaznice ov)ašten je pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima obavljati poslove:
- kontrole prometa s inozemstvom, carinjenja, carinskog nadzora nad radom Carinarnica i Carinskom upravom, prekršaja i prekršajnog postupka, te sprečavanja carinskih prekršaja,
- pregleda i privremenog oduzimanja financijske dokumentacije, robe, uređaja i opreme, prijevoznih sredstava, novaca, vrijednosnih papira, predmeta i dokumentacije te privremeno zatvaranje poslovnih prostorija. Nositelj ove iskaznice ovlašten je nositi vatreno oružje.
Članak 5.
Značka je izrađena od metala i okrugloga je oblika promjera 55 mm.
Na gornjemu polukrugu vanjski rub u obliku je hrvatskoga pletera zlatne boje, unutar kojega se na podlozi srebrne boje u sredini nalazi grb Republike Hrvatske u prirodnim bojama, dok je s njegove lijeve strane ovalno napisana riječ REPUBLIKA, a s desne je strane ovalno napisana riječ HRVATSKA.
Na donjoj polovini značke nalazi se stilizirana zastava Republike Hrvatske u boji, koja na srednjemu dijelu ispod grba ima kvadratni prostor srebrne boje na kojemu je broj značke, dok su ispod zastave na podlozi srebrne boje upisane riječi: MINISTARSTVO FINANCIJA.
Značka je izradena u niskom reljefu, tako da je pleter izboćen. Grb su i zastava od emajla i u boji. Značka se sa stražnje strane pričvrščuje pomoću navoja s maticom.
Kožni povez plave je boje i trostrukoga pregiba.
Veličina je svakoga pregiba 8 * 12 cm, a na naslovnom dijelu utisnute su riječi: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ODJEL ZA NADZOR CARINSKE SLUŽBE.
Članak 6.
Značka se izdaje samo službenim osobama koje imaju ovlaštenje.
Članak 7.
O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu financija.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime ovlaštene službene osobe kojoj se izdane iskaznica i značka, poslove što ih obavlja, serijski broj iskaznice i značke, dan izdavanja i rubriku za napomenu.
Članak 8.
Iskaznica i značka smiju se koristiti samo u službene svrhe. Svaka zlouporaba povlači odgovornost za povredu službene dužnosti i kaznenu odgovornost. Iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.
Članak 9.
Ako službena osoba izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, obvezna je o tome izvijestiti izravnog rukovoditelja. Nova iskaznica ili značka izdat će se službenoj osobi tek pošto izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka bude oglašena nevažečom u "Narodnim novinama"
Članak 10.
Iskaznica i značka moraju se vratiti u ovim slučajevima:

  1. ako djelatniku prestane radni odnos u Odjelu ili ako bude raspoređen na poslove s drugim ovlastima ili na poslove bez ovlasti, .
  2. ako su djelatniku oduzeta ovlaštenja za koja je bio ovlašten iskaznicom,
  3. ako se u postupku zbog povrede službene dužnosti utvrdi da je djelatnik grubo kršio svoje radne obveze. Iskaznica i značka privremeno se oduzimaju djelatniku ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica bez provedene istrage, i to do okončanja postupka.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-06/94-01/04
Urbroj 513-ol/94-1
Zagreb, 5. siječnja 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti